Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - 1PETER 1

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  1:1 Sura toi ngkai aku', Petrus, suro Yesus Kristus, kupakatu tilou hi koi' ompi' -ompi' to napelihi-mokoi Alata'ala, pai' to pahawu' -hawu' hi propinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia pai' Bitinia, pai' to mesowo' hi olo' tauna to uma mpo'incai Alata'ala.

  1:2 Napelihi-koi Alata'ala to Tuama apa' wae-mi patuju-na ngkai lomo' -na. Napelihi-koi hante pobago Inoha' Tomoroli' to mpopajadi' -koi bagia-na, alaa-na mengkoru-mokoi hi Yesus Kristus pai' napomoroli' -mokoi hante raa' -na. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala bona nawai' -koi kawoo-woria' gane' -na pai' kalompea' tuwu'.

  1:3 Mai-tamo mpo'une' Alata'ala, Tuama-na Pue' -ta Yesus Kristus! Ngkai pe'ahi' -na to bohe, nawai' -tamo katuwua' to bo'u, pai' katuwua' to bo'u toe tarata ngkai katuwu' -na nculii' Yesus Kristus. Toe pai' moroho poncarumaka-ta.

  1:4 Tasarumaka Alata'ala mpowai' -ta rasi' to naporodo hi hawe'ea ana' -na. Rasi' toe, to uma mogero ba mobali' ba jadi' pope, apa' natimamahi-taka hi suruga.

  1:5 Hawe'ea toe ompi', bate nipobagia, apa' mepangala' -mokoi hi Alata'ala pai' napewili' -koi hante baraka' -na bona mporata-koi mpai' kalompea' to rodo ami' -mi nawai' -kokoi hi Eo Kiama.

  1:6 Ngkai toe-mi ompi', pai' kana goe' oa' -koi. Nau' tempo toi susa' nono-ni apa' wori' nyala pesori mporumpa' -koi, goe' moto nono-ni, apa' kasusaa' -ni toe hangkale'liu-wadi,

  1:7 pai' patuju-na bona rapongincai karoho pepangala' -ni. Bulawa raparesa' hante apu raponciloi-ki ba bulawa mpu'u-idi ba bela-di. Pai' pepangala' -ni toe, meliu kasuli' oli-na ngkai bulawa, apa' bulawa uma tida duu' kahae-hae-na. Jadi', hewa bulawa raparesa' hante apu, wae wo'o pepangala' -ni raparesa' hante pesori. Bona ane monoto mpu'u-damo pepangala' -ni, ra'une', rabila' pai' rapomolangko-koi mpai', nto'u karata-na nculii' Yesus Kristus hi dunia' toi.

  1:8 Yesus Kristus toei, nau' ko'ia-i ria nihiloi owi, nipoka'ahi' -imi. Nau' uma-i nihiloi wae lau, nipangala' -imi. Toe pai' goe' nono-ni, pai' kagoe' nono-ni toe uma-pi hudu ra'uli', apa' bohe mpu'u.

  1:9 Goe' -koi, apa' nirata-mi wua' pepangala' -ni, toe-mi kalompea' tuwu' kao' -ni.

  1:10

  1:11 Nabi-nabi to owi mpolowa ami' -mi beiwa Alata'ala mpopohiloi-koi ahi' -na hi tempo toi. Ngkai petete' Inoha' Kristus to hi rala nono-ra, Alata'ala mpopo'incai ami' -ramo kaparia to mporumpa' woto Kristus mpai', pai' kabohe tuwu' to narata ane timpaliu-damo kaparia-na toe. Aga nabi to owi toera, uma ra'incai beiwa kadupa' -na to ralowa toe. Toe pai' rapewulihi' mpu'u, doko' ra'inca ba nto'uma pai' beiwa kadupa' -na hawe'ea to ralowa toe.

  1:12 Alata'ala mpo'uli' -raka nabi toera: napa to ralowa toe, bela hi hira' moto kadungkua-na. To ralowa toe, hi koi' -hana kadungkua-na. Pai' hewa toe lau, napa to ralowa nabi to owi toera, raparata-mi hante kanoto-noto-na hi koi', apa' ria-mi tauna to mpoparata-kokoi Kareba Lompe' hante baraka' Inoha' Tomoroli' to ngkai Alata'ala. Bangku' mala'eka-hawoe', doko' lia-ra-rawo mpewulihi' kalompea' to nirata-mi toe-e ompi'.

  1:13 Jadi' ompi' -ompi', apa' ria-mi poncarumakaa-ni to moroho toe-e, toe pai' ku'uli' -kokoi: pakanoto-mi nono-ni, neo' lempe', pai' ncarumaka mpu'u-mokoi hi rasi' to rawai' -kokoi ane rata nculii' -ipi mpai' Yesus Kristus.

  1:14 Apa' lawi' napo'ana' -mokoi Alata'ala-e, tuku' -mi hawa' -na, neo' -pi ntora mpotuku' konoa-ni moto hewa owi nto'u-ni hi rala kabengia-na-pidi.

  1:15 Kana moroli' -koi hi butu nyala akeka-ni, apa' Alata'ala, moroli' -i-hana, pai' nakio' -koi bona mpotuku' kehi-na.

  1:16 Apa' ria Lolita Alata'ala to te'uki' owi to mpo'uli': "Kana moroli' -koi, apa' Aku' toi moroli' -a."

  1:17 Ompi' -ompi', mo'oha' -koi hi dunia' toi hewa tauna to liu-wadi. Pai' ane mosampaya-koi hi Alata'ala, ni'uli' Kahi'a-na Tuama-ni. Toe pai' kana mengkoru-koi hi Alata'ala bula-ni mo'oha' hi dunia' toi-pidi. Apa' Alata'ala to Nipotuama toei-e, Hi'a-mi Topohura to mpobotuhi kara-kara butu dua tauna ntuku' po'ingku-ra, uma-i-hana mpelence tauna.

  1:18 Mengkoru-koi hi Alata'ala, apa' ni'inca moto napa pobayari-na Alata'ala bona mpobahaka-koi ngkai tuwu' -ni to ri'ulu. Tuwu' -ni to ri'ulu to nipososora ngkai ntu'a-ni toe, uma ria tuju-na. Aga Alata'ala mpobahaka-mokoi ngkai tuwu' -ni to ri'ulu toe, pai' pobayari-na bela rewa to uma tida duu' kahae-hae-na, hewa bulawa ba salaka',

  1:19 tapi' to masuli' lia oli-na, toe-mi raa' -na Kristus. Kristus toe raponcawa ana' bima to uma ria kasalaia' -na ba kakuraa' -na, to rasumale' jadi' tolo' woto-ni.

  1:20 Kako'ia-na dunia' rapajadi', napakatantu ami' -mi Alata'ala Kayesus-na to jadi' Topetolo'. Aga lako' mehupa' -idi hi dunia' bona mpotolo' -koi hi eo-eo mpomohui' Eo Kiama toi-e.

  1:21 Ngkai Hi'a toe-mi pai' alaa-na mepangala' -mokoi hi Alata'ala. Alata'ala mpopotuwu' -i nculii' pai' nawai' -i kabohea tuwu' -na, alaa-na mepangala' pai' mesarumaka-mokoi hi Alata'ala.

  1:22 Jadi' ompi' -ompi', nituku' -mi Kareba to makono, pai' nipakaroli' nono-ni bona ma'ala-koi mpoka'ahi' ompi' hampepangalaa' -ni hante nono-ni mpu'u. Toe pai' kuparesai' -koi bona momepoka'ahi' mpu'u-mpu'u-koi hadua pai' hadua hante karoli' -roli' nono-ni.

  1:23 Apa' mporata katuwua' to bo'u-mokoi, pai' katuwua' -ni to bo'u toe, bela-pi ngkai manusia' to kana mate. Katuwua' -ni toe, ngkai Alata'ala to uma-hana ria kamatea-na. Mporata-koi katuwua' to bo'u toe, apa' mepangala' -mokoi hi Lolita Alata'ala to tuwu' pai' to tida duu' kahae-hae-na.

  1:24 Hewa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' owi: Katuwu' manusia' -le, hewa kowo', hawe'ea kancolaa-ra hewa sehe kowo'. Kowo' molaju, sehe-na roda',

  1:25 aga Lolita Pue' tida duu' kahae-hae-na.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari