Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - 2CORINTHIANS 8

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  8:1 Kakaliliua-na ompi', doko' ki'uli' -kokoi napa to jadi' hi rehe'i lau hi tana' Makedonia. Bohe petulungi-na Pue' hi ompi' hampepangalaa' -ni to Makedonia.

  8:2 Mporata-ra pesori pai' kaparia to motomo lia. Aga hi rala kaparia-ra toe, goe' lia moto-ra. Pai' nau' mpe'ahii' moto tuwu' -ra, uma hangkedi' doi petulungi-ra to rapewai' mpotulungi doo-ra.

  8:3 Kuhilo moto beiwa kabohe nono-ra mewai'. Mewai' -ra ntuku' pakulea' -ra, ba melabi tena ngkai pakulea' -ra. Uma ria to mpewuku-ra, kabula nono-ra moto-rawo.

  8:4 Merapi' mpu'u-ra bona kana kipiliu wo'o-ra-rawo mpewai' doi petulungi-ra hi to Kristen to hi tana' Yudea.

  8:5 Pewai' -ra toe, meliu ngkai to kisarumaka. Uma muntu' doi to rapewai'. Lomo' -lomo' -na mpewai' -ra nono-ra moto hi Pue' Ala. Mengkoru-ra hi konoa Pue', pai' hi kai' wo'o apa' lawi' toe konoa Pue'.

  8:6 Jadi', mpohilo kalompe' nono-ra to Makedonia toe-e, toe pai' mohawa' -kai hi rehe'i mpopahawa' wo'o-imi Titus tilou hi koi' ompi'. Hi'a moto-mi wengi to lomo' -na mpotulungi-koi mporumpu doi to doko' nipakatu hilou hi tana' Yudea. Jadi', toe pai' hi'a wo'o-mi to kihubui tilou mpaliliu pobago to lompe' toe hi laintongo' -ni.

  8:7 Ompi' -ompi', hi rala petuku' -ni hi Alata'ala, uma ria kakuraa' -ni: bohe pepangala' -ni, ni'inca tudui' to makono pai' ni'inca mpotudui' doo, wori' bago-ni mpotulungi doo, bohe ahi' -ni hi kai'. Toe-mi ompi' pai' kuperapi' bona neo' mpai' ria kakuraa' -ni hi rala pobago-ni mpotulungi doo to mpe'ahii' hi tana' Yudea.

  8:8 Uma ku'uli' -kokoi tohe'i hewa lolita hawa'. Patuju-ku doko' mpopo'incai-koi beiwa kabohe ahi' -ra to Makedonia mpewai' doi petulungi-ra hi doo, bona kuhilo rata hiapa wo'o-koiwo ahi' -ni.

  8:9 Uma mingki' kupahawa' -koi ompi', apa' ni'inca moto-mi kabohe petulungi-na Pue' -ta Yesus Kristus. Bohe katuwu' -na, tapi' ngkai pe'ahi' -na hi kita', nabahaka omea-mi bona mpotulungi-ta. Napakadingki' katuwu' -na jadi' manusia', bona kita' ma'ala mporata kabohea tuwu'.

  8:10

  8:11 Jadi', tohe'i-mi lolita-ku ompi': ohea-na lia-mi ane nipohudu lau bago to nitepu'u-mi hi mpae to liu, apa' lawi' koi' -mi ompi' to lomo' -na doko' mporumpu doi petulungi-ni toe-e, pai' koi' wo'o-mi to lomo' -na mpotepu'u mporumpu doi toi. Jadi', hewa kabaka' -ni mohawa' wengi, kusarumaka bate toe wo'o mpai' kabaka' -ni mpokaliliu bago toi rata hiapa pakulea' -ni.

  8:12 Apa' ane ria nono-ta mewai', pai' -ta mewai' ntuku' napa-hawo to ria hi kita', goe' -i Alata'ala mpodoa pewai' -ta toe. Uma-i mperapi' pewai' to meliu ngkai pakulea' -ta.

  8:13 Bela patuju-ku mpopokoloi-koi to motomo alaa-na nakakurai' -koi, pai' tau ntani' -na morasi'. Patuju-ku bona hibaa-balia katuwu' -ni.

  8:14 Tempo toi, apa' lawi' hono' hi koi', toto-na moto-mi ane koi' mpohonoi' kakuraa' -ra to hi tana' Yudea. Pai' ane rapa' -na ria wo'o-pi-koiwo kakuraa' -ni, hira' wo'o-mi-rawo mpai' mpo'ihii' -koi. Jadi' ane hewa toe-mi mpai' po'ingku-ni himpau momepewili', uma mpai' ria to nakakurai', hibaa-balia katuwu' -ni.

  8:15 Tohe'i hewa lolita Buku Tomoroli' owi to mpo'uli': Tauna to mporumpu wori', uma ria pelabia-na. Pai' tauna to mporumpu hangkedi', uma wo'o-i-hawo naka'otii."

  8:16 Ku'uli' tarima kasi hi Alata'ala, apa' Hi'a to mobago hi rala nono-na Titus alaa-na ria mpu'u nono-na doko' mpotulungi-koi. Nono-na Titus doko' mpotulungi-koi toe hibalia hante nono-kai kai' wo'o.

  8:17 Kipekune' -i: "Dota-ko kihubui hilou hi Korintus mpotulungi-ra mpo'urusi pomporumpu-ra doi toe-e?" Natompoi': "Dota moto-a!" Meliu ngkai toe, ngkai konoa-na moto wo'o-hawo, ria ami' -mi hi nono-na doko' mpencuai' -koi.

  8:18 Dohe Titus, kihubui wo'o hadua ompi' -ta tilou. Hawe'ea topepangala' hi Pue' Yesus mpo'une' ompi' -ta toii ngkai pobago-na mpokeni Kareba Lompe'.

  8:19 Uma muntu' toe, hawe'ea to Kristen hi rehe'i lau tungkai' mpopelihi-i bona hi'a to mpodohei-kai hi pomakoa' -kai mpai' hilou hi tana' Yudea, mpokeni doi pewai' -ni hilou hi ompi' hampepangalaa' -ta hi ria to hi rala kasusaa'. Apa' patuju pomako' -kai toi-e, bona hanga' Pue' rapomobohe, pai' bona ompi' -ta to hi Yudea mpohilo kamoroli' nono-ta mpotulungi-ra.

  8:20 Patuju-kai mpohubui ompi' -ta to hadua toii tilou dohe Titus, apa' doko' kipelompehi bona neo' mpai' ria to mpo'uli' uma monoa' po'ingku-kai hi pongkeni-kai pewai' to bohe toi.

  8:21 Toe pai' ki'atoro' ami' kahema-ra doo-kai hi pomakoa' -kai toi-e, bona monoto kamonoa' po'ingku-kai, uma muntu' hi poncilo Pue', hi poncilo manusia' wo'o.

  8:22 Jadi', dohe Titus pai' ompi' -ta to hadua toei-e we'i, ria wo'o hadua-pi to kihubui tilou. Ompi' -ta tohe'ii, wori' ngkani-mi kihilo po'ingku-na hi rala wori' nyala bago, pai' ki'inca kabaka' -na mpongawa' pobago Pue'. Pai' wae lau, doko' mpu'u-i mpotulungi-koi to hi Korintus mpo'urusi pomporumpu-ni doi toi, apa' nasarumaka lia-koi.

  8:23 Ane Titus-hana, ema' hampobagoa-ku to kuhubui tilou mpotulungi-koi. Ane doo-na to rodua to mpo'emai' -i tilou-e, tauna to tungkai' rasuro to Kristen hi rehe'i lau mpo'urusi porumpu doi toi. Kehi-ra mpomobohe hanga' Kristus.

  8:24 Jadi', kuperapi' bona nitarima lompe' -ra-rawo, pai' nipopohiloi-ra ahi' -ni, bona hawe'ea to Kristen mpo'inca kama'ahi' -ni pai' ra'inca wo'o kamakono-na lolita pe'une' -kai mpo'une' -koi.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari