Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - 2PETER 2

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  2:1 Aga ria wo'o nabi-nabi to boa' owi hi laintongo' tauna to mpotuku' Alata'ala. Wae wo'o tempo toi, bate ria mpai' guru agama to boa' mehupa' hi laintongo' -ni. Mpoparata-ra tudui' to uma makono to mpopanawu' tauna, pai' -ra mposapuaka Pue' to mpotolo' -ra. Ngkai kehi-ra toe-mi mponawu' woto-ra moto-ramo, pai' sohi' lia mpai' kadupa' -na.

  2:2 Aga nau' wae, wori' moto tauna to mpotuku' gau' -ra to uma tumotoa, alaa-na mpai' ria tauna to mporuge' Tudui' Yesus to makono.

  2:3 Ngkai kampokahina-ra doi, guru-guru to boa' toera mpojarita-kokoi jarita-jarita to ratamangko moto, bona mporata-ra rasi' ngkai koi'. Aga huku' -ra mpolia' mahae-mi naporodo-raka Alata'ala, pai' uma-pi mpai' naderu' -deru' eo karahukua' -ra toe.

  2:4 Bangku' mala'eka-mala'eka to mojeko' owi, Alata'ala uma mpelele' -ra tebahaka ngkai huku' -ra, bate natadi-ra hi rala naraka, pai' napotuhu-ra hi rala wulou'laa to mobengi duu' rata Eo Pobotuhia-na.

  2:5 Wae wo'o manusia' to dada'a owi, Alata'ala uma mpelele' -ra tebahaka ngkai huku' -ra. Dunia' to owi nagero hante ue, alaa-na mate omea-ramo tauna to mesapuaka. Muntu' nabi Nuh pai' pitu tau ntani' -na to natulungi bona neo' -ra mate, apa' Nuh toei mpopalele Lolita Alata'ala hi hawe'ea tauna pai' naparesai' -ra bona mpotuku' hawa' -na.

  2:6 Wae wo'o Alata'ala mpohuku' pue' ngata Sodom pai' Gomora owi apa' masala' -ra, nagero ngata-ra hante apu duu' -na jadi' awu, bona pehuku' -na hi ngata toe jadi' tonco hi tauna to uma dota mengkoru hi Hi'a.

  2:7 Aga natulungi hadua tauna to rahanga' Lot, nawi'iha-i ncala' ngkai ngata Sodom, apa' Lot toei tauna to monoa' nono-na. Kahae-na Lot mo'oha' hi ngata toe, susa' nono-na mpohilo gau' pue' ngata to bengku' pai' to uma tumotoa.

  2:8 Hi laintongo' tauna to hewa toera, peda' ncuu nono-na, apa' hi'a tauna to monoa' -i, hiaa' butu eo-nai mpohilo pai' mpo'epe babehia-ra to dada'a toe.

  2:9 Jadi', ngkai tonco-tonco toe we'i, monoto-mi tahilo baraka' -na Pue' mpotulungi tauna to mpopue' -i bona uma-ra moapa nto'u-ra mporata pesori. Pai' tahilo wo'o baraka' -na mpopotuhu tauna to dada'a bona rasesa' hi Eo Pobotuhia-na.

  2:10 Motomo mpu'u pehuku' -na hi tauna to tungkai' mpotuku' kahinaa-kahinaa to mebaboi' pai' to mpokedi' kuasa-na. Ane guru agama to boa' toera, uma mowo kadaho' -ra, pai' mengkalangko wo'o-ra, uma-ra koo-koro' mporuge' anu mobaraka'.

  2:11 Bangku' mala'eka-mala'eka to meliu karoho-ra pai' kabaraka' -ra ngkai guru to boa' toera-e', uma lau-ra daho' mporuge' ba mpopakilu anu mobaraka' toe hi nyanyoa Pue' Ala.

  2:12 Hiaa' guru to boa' toera-rana, uma mpu'u monoto pekiri-ra. Mporuge' -ra anu mobaraka' to uma ra'incai. Kehi-ra, hewa binata to uma ria pekiri-ra ba hewa binata to putu bona ra'ahui pai' rapatehi-ra-wadi. Hewa binata toe rapatehi manusia', wae wo'o guru to boa' toera nahuku' Alata'ala sabana kehi-ra to dada'a.

  2:13 Huku' to mporumpa' -ra toe mpai' hintotoa hante gau' -ra. Po'ingku guru agama to boa' toera me'eai' lia. Bangku' hi eo-na rapokono lia mpotuku' konoa woto-ra moto. Hi poromua-ni, ngkoni' -ra hangkaa-ngkania hante koi', pai' -ra mpe'ohai konoa woto-ra. Ngkai kehi-ra toe pai' alaa-na raruge' doo-koi, apa' ra'uli' koi' hibalia kehi-ni hante guru to boa' toera.

  2:14 Uma rabahakai mponaa tobine doko' rapogaui' sala'. Uma raka'ohai mpobabehi jeko'. Tauna to lente pepangala' -ra ra'opa pai' rapanawu'. Rapo'ihi-mi mpokahina anu doo. Saupa-ra-hanale.

  2:15 Meleli' -ra ngkai ohea to makono, pai' -ra mpotuku' ohea to dada'a. Mpotuku' -ra ohea to natara Bileam ana' -na Beor owi, to mpokahina doi to narata ngkai pobabehi-na to dada'a.

  2:16 Bileam toei, hadua nabi Alata'ala. Ria-ki hama'a keledai-na, to kakono-na keledai biasa-wadi, aga Alata'ala mpowai' kuasa hi keledai toe mololita hewa manusia', pai' keledai toe mpokamaro Bileam ngkai gau' -na to sala', alaa-na uma-pi oko patuju-na to uma katonoa toe.

  2:17 Ane guru to boa' toera, Alata'ala mporodo-raka po'ohaa' to mobengi riki. Hira' toe hewa buwu to bangi, pai' hewa limu' to nawui ngolu' bohe aga to uma mpopana'u uda.

  2:18 Molangko nono-ra mpololita hawe'ea babehia-ra, tapi' lolita-ra toe uma mo'ihi. Hante lolita-ra toe, mpohinai-ra tauna to lako' mpalahii doo-doo-ra to dada'a gau' -ra. Rahinai-ra hante kahinaa-kahinaa woto to dada'a, bona ngalai' nculii' -ramo hi gau' -ra to lako' rapalahii-e wengi.

  2:19 Ra'uli' guru toera: "Ane nituku' tudui' -kai, tebahaka-mokoi ngkai atura, ma'ala moto-koi mpobabehi napa konoa-ni." Ntaa' we'i, hira' moto-di to tuwu' hewa batua-e, apa' kehi-kehi to mpopanawu' manusia' mpokuasai-ra. Apa' ane ria kahinaa to mpokuasai-ta, napobatua kahinaa-ta toe-tamo.

  2:20 Mpe'ahii' mpu'u-ra tauna toera. Ra'inca mpu'u-i Pue' -ta Yesus Kristus, Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta, duu' -na tebahaka-ramo ngkai gau' -gau' to dada'a hi dunia' toi. Hiaa' oti toe tewirincilu' nculii' wo'o-ramo hante gau' to dada'a, duu' -na gau' to dada'a toe mpokuasai-ra. Ka'omea-na meliu kasilaka-ra ngkai to lomo' -na.

  2:21 Agina-pi tauna to hewa toera, ke neo' lau-ra mpo'incai ohea to makono, ngkai kampo'inca-ra ohea to makono, tapi' uma-ra dota mpotuku' hawa' Alata'ala to oti-mi raparata-raka.

  2:22 Ria lolita rapa' to mpo'uli' hewa toi: "Dike' ngkoni' nculii' koja' -na, wawu to teniu' -mi hilou motampo' nculii' hi rege'." Lolita toe bate soso' mpu'u hi tauna toera, apa' rakanculihii-rana kadada'aa to rapalahii-mie wengi.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari