Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - EPHESIANS 1

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  1:1 Sura toi ngkai aku', Paulus, suro Kristus Yesus ntuku' konoa Alata'ala, kupakatu tilou hi koi' to Kristen to hi Efesus, to tida mepangala' hi Kristus Yesus.

  1:2 Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala Tuama-ta pai' Pue' Yesus Kristus, bona nagane' -koi ngkai kabula rala-na pai' nawai' -koi kalompea' tuwu'.

  1:3 Mai-tamo mpo'une' Alata'ala, Tuama-na Pue' -ta Yesus Kristus! Apa' nagane' -tamo hante butu nyala gane' to lompe' hi rala suruga, ngkai posidaia' -ta hante Kristus.

  1:4 Kako'ia-na dunia' toi rapajadi', napelihi ami' -tamo jadi' mosidai' hante Kristus, bona kita' jadi' bagia-na to uma ria kasalaia' -na hi poncilo-na.

  1:5 Ngkai owi napakatantu ami' -mi kana'ongko' -nata jadi' ana' -na, ngkai kanape'ahi' -ta. Na'ongko' -ta jadi' ana' -na hante petauntongoi' -na Yesus Kristus, apa' toe-mi konoa-na pai' kabotu' -na ngkai lomo' -na.

  1:6 Toe pai' masipato' ta'une' -i Alata'ala, apa' uma mowo kabohe ahi' -na hi kita'. Ngkai kabula rala-na nawai' maraa-ta ahi' -na toe ngkai posidaia' -ta hante Yesus, Ana' -na to nape'ahi'.

  1:7 Ngkai raa' kamate-na Yesus pai' ngkai posidaia' -ta hante Hi'a, Alata'ala mpotolo' -ta, na'ampungi sala' -ta ngkai kabula rala-na to bohe lia.

  1:8 Napopohiloi-ta ahi' -na to uma ria huka' -na, nanotohi nono-ta pai' napopo'incai-ta hawe'ea patuju-na.

  1:9

  1:10 Ntuku' konoa-na moto, napopo'incai-ta patuju-na to uma ra'incai manusia' ngkai owi. Patuju-na toe: bona butu nyala-na, lompe' to hi suruga ba to hi dunia', napopohintuwu' hi posidai' -ra hante Kristus, pai' Kristus-mi to jadi' hewa Woo' ngkai butu nyala-na. Ngkai owi Alata'ala mpakatantu ami' -mi patuju-na to nababehi hante Kristus toe, pai' patuju-na toe bate napadupa' ane rata-pi tempo-na.

  1:11 Alata'ala mpobabehi butu nyala-na ntuku' konoa-na pai' kabotu' -na moto. Ngkai lomo' kajadi' dunia' napelihi-tamo pai' napakatantu ami' -mi kakita' -na to jadi' bagia-na ngkai posidaia' -ta hante Kristus.

  1:12 Toe pai' masipato' lia Alata'ala ra'une' pai' rapomobohe sabana kabohe ahi' -na hi kai' to Yahudi, apa' kai' -mi to ri'ulu mposarumaka Kristus.

  1:13 Wae wo'o koi', napobagia Alata'ala wo'o-moko-koiwo. Apa' kampo'epe-ni Kareba to makono, nipangala' -mi Kareba Lompe' toe, pai' nahore-mokoi Alata'ala ngkai huku' jeko' -ni. Pai' ngkai posidaia' -ni hante Kristus, Alata'ala mpowai' -koi Inoha' Tomoroli' to najanci owi. Inoha' Tomoroli' toei hewa saa' hi rala nono-ta, apa' Hi'a to jadi' pompetonoi-na kakita' -na bagia-na Alata'ala.

  1:14 Alata'ala mpowai' -ta Inoha' Tomoroli' bona mporohoi janci-na hi kita', bona monoto hi kita' kanawai' -ta wo'o mpai' hawe'ea to najanci-taka. Nawai' -ta hawe'ea to najanci-taka toe hi eo mpeno-na. Nto'u toe mpai', nabahaka-ta ngkai dunia' to dada'a toi, pai' -ta na'ongko' hilou hi suruga, apa' lawi' kita' bagia-na. Toe pai' masipato' lia ta'une' pai' tapomobohe-i Alata'ala.

  1:15 Jadi', ane kupenonoi hawe'ea rasi' to nirata-mi toe-e ompi', uma mowo pontarima kasi-ku hi Alata'ala. Kaku'epe-na kareba to mpo'uli' kamepangala' -nimi hi Pue' Yesus pai' kama'ahi' -ni hi hawe'ea tauna to mpopangala' Pue' Yesus,

  1:16 uma-a putu mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala sabana koi', pai' kukahangai' oa' -koi hi rala posampaya-ku.

  1:17 Mekakae-a hi Alata'ala, Tuama-na Pue' -ta Yesus Kristus pai' Tuama-ta to bohe hanga' -na, kuperapi' bona nanotohi nono-ni hante baraka' Inoha' Tomoroli', duu' -na ni'inca mpu'u-i Alata'ala.

  1:18 Kuperapi' bona nabajahi nono-ni, bona ni'inca beiwa kalompe' -na rasi' to nisarumaka ngkai Alata'ala to mpokio' -koi jadi' ana' -na. Kuperapi' bona nabajahi nono-ni bona ni'inca ka'uma-na mowo kabohe rasi' to naporodo ami' -mi hi hawe'ea tauna to napo'ana',

  1:19 pai' bona ni'inca wo'o ka'uma-na mowo baraka' -na mpotulungi-ta to mepangala' hi Hi'a. Baraka' -na toe hibalia hante karoho-na pai' kuasa-na to bohe lia

  1:20 to napake' mpopemata Kristus ngkai kamatea pai' mpopohura-i hi mali ka'ana-na hi rala suruga.

  1:21 Kuasa to nawai' -ki Kristus toe, meliu kabohe-na ngkai kuasa hawe'ea topoparenta, hawe'ea to mokuasa, hawe'ea to mobaraka', pai' hawe'ea to rapue'. Kuasa to nawai' -ki Kristus toe meliu kabohe-na ngkai hawe'ea to mporata huraa to molangko, uma muntu' hi to tuwu' tempo toi, tapi' hante to tuwu' hi eo mpeno wo'o.

  1:22 Hawe'ea to ria, Alata'ala mpopengkoru hi Kristus, pai' na'ongko' -i jadi' Pangkeni to mpoparentai hawe'ea tauna to mpopangala' -i. Kristus Woo' -ta,

  1:23 pai' kita' Woto-na. Hawe'ea to ria hi Hi'a, ria wo'o hi kita' ntodea-na. Pai' Hi'a-mi to mpokuasai butu nyala-na hiapa-apa.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari