Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - HEBREWS 13

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  13:1 Tida-koi momepoka'ahi' hadua bo hadua hewa to ntali ompi' hi rala Pue'.

  13:2 Neo' nibahakai mpopehani tauna to liu. Apa' uma ni'incai ba manusia' -radi ba mala'eka-radi. Apa' ria-hana tauna to mpopehani tauna to liu hi tomi-ra, ra'ulia' manusia' biasa, ntaa' mala'eka-radi!

  13:3 Kiwoi-ra doo-ni to hi rala tarungku', hewa to ratarungku' wo'o-ko-koiwo dohe-ra. Tulungi-ra to rabalinai' sabana pepangala' -ra, hewa to rabalinai' wo'o-ko-koiwo.

  13:4 Hawe'ea tauna kana mpengkorui ada poncamoko. Neo' mencara'. Apa' topobualo' pai' to mogau' sala', bate napohurai Alata'ala kara-kara-ra.

  13:5 Neo' wo'o-koi ngkahina rahi doi. Pokagoe' -mi-hana napa to ria hi koi'. Apa' ria lolita Alata'ala to mpo'uli': Uma-ko kupelele', uma-ko kupalahii."

  13:6 Toe pai' moroho nono-ta, pai' ta'uli': Pue' to mpotulungi-a, uma-a me'eka'. Uma kupoka'eka' ba napa to rababehi-ka manusia'."

  13:7 Neo' uma nikiwoi pangkeni-pangkeni-ni to ri'ulu, to mpoparata-kokoi Lolita Alata'ala. Penonoi po'ingku-ra duu' hi kamate-ra, pai' penau' pepangala' -ra.

  13:8 Yesus Kristus uma mobali': owi, wae lau, pai' duu' kahae-hae-na.

  13:9 Neo' nituku' tudui' to mepuhai pai' to mosisala hante pepangala' -ta, hewa rapa' -na ada pai' palia hi pongkoni'. Ane agama-ra to Yahudi, wori' ada to ratuku' hi pongkoni', tapi' ada toe uma mpokeni kalompea' hi tauna to mpotuku'. Agina-pi tarohoi nono-ta mpenonoi kabula rala-na Alata'ala, apa' toe-hana to mpokeni kalompea' hi kita'.

  13:10 Ria-taka-tana to meliu kalompe' -na ngkai ada agama Yahudi. Imam Bohe agama Yahudi mposumale' porewua hi lolo meja' pontunua pepue' mpohompo' jeko' ntodea. Aga imam-imam to mobago hi rala Kemah Pepuea', rapalii' mpokoni' napa-napa ngkai pepue' toe. Kita' -tana, ria-taka pepue' to meliu kalompe' -na, toe-mi kamate-na Yesus mpohompo' jeko' -ta. Butu-butu dua-ta mporata kalompea' ngkai mate-na Yesus toe.

  13:11 Ane porewua to rasumale' mpohompo' jeko', raa' -na nakeni Imam Bohe mesua' hi rala Kamar to meliu tena Karoli' -na, aga woto-na rakeni hilou hi mali ngata pai' ratunu duu' jadi' awu.

  13:12 Hewa porewua toe ratunu hi mali ngata, wae wo'o Yesus rakeni hilou ntara hi wobo' wala pai' rapatehi hi mali ngata, bona raa' -na mpakaroli' ntodea.

  13:13 Ngkai toe-mi ompi', hewa Yesus hilou hi mali ngata bona raruge', wae wo'o kita' kana mpobahaka petukua' -ta to ntani' -na, pai' mpotuku' Yesus-damo, nau' ba hema-hema to mporuge' -ta.

  13:14 Apa' hi rala dunia' toi, uma ria po'ohaa' -ta to tida. Mpali' -ta po'ohaa' to mpeno-na.

  13:15 Jadi', ompi' -ompi', hante petauntongoi' -na Yesus toe, mai-tamo mpotonu ncuu pepue' -ta hi Alata'ala. Pepue' -ta toe, pontarima kasi-ta pai' lolita-ta to mpomobohe hanga' -na.

  13:16 Neo' tabahakai mpobabehi gau' to lompe' pai' mewai' hi doo, apa' toe-mi pepue' to napokono Alata'ala.

  13:17 Tuku' hawa' pangkeni-ni pai' pengkorui-ra. Apa' hira' to mpewili' katuwu' kao' -ni, pai' hira' -hana mpai' to mpotompoi' pompekunea' Alata'ala ngkai pobago-ra. Tuku' -koi hawa' -ra bona goe' -ra mobago. Ane uma nituku' hawa' -ra, susa' nono-ra, ka'omea-na koi' lau-mi to nakarontoi rasi'.

  13:18 Kiperapi' bona niposampayai oa' -kai. Ki'inca kamoroli' mpontolumanu' nono-kai, apa' hi butu nyala-na doko' oa' -kai mpobabehi to monoa'.

  13:19 Pai' aku', mperapi' mpu'u-a bona niposampayai-a-kuwo, bona sohi' -a nculii' pai' mpohirua' -kokoi.

  13:20 Hi kamate-na Pue' -ta Yesus, raa' -na mporohoi pojanci to mpoposidai' -ta hante Alata'ala duu' kahae-hae-na. Alata'ala mpopemata-i nculii' ngkai kamatea, pai' napajadi' -i Poko Topo'ewu, pai' kita' toi-mi bima ewua-na. Toe pai' mekakae-a hi Alata'ala, pehupaa' kalompea' tuwu',

  13:21 kuperapi' bona narewai hono' -koi hante butu nyala to lompe', bona ma'ala-koi mpobabehi konoa-na. Kuperapi' bona hante petauntongoi' -na Yesus Kristus, Alata'ala mobago hi rala nono-ta, mpobabehi napa to napokono. Une' -imi duu' kahae-hae-na. Amin.

  13:22 Ompi' -ompi', kuperapi' bona neo' -koi oha mpo'epe paresa' -ku toi, apa' sura-ku toi rede' -wadi.

  13:23 Bona ni'inca wo'o: ompi' -ta Timotius, rabahaka-imi ngkai tarungku'. Ane sohi' -i rata hi rehe'i, kubawa-i-damo tilou mpencuai' -koi.

  13:24 Parata-kakai tabe-kai hi hawe'ea pangkeni-ni pai' hi hawe'ea topetuku' Yesus to hi retu. Wori' tabe ngkai ompi' -ompi' -ni to ngkai Italia.

  13:25 Pue' mpogane' -koi omea. Hudu rei.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari