Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - HEBREWS 6

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  6:1

  6:2

  6:3 Jadi', ompi' -ompi', agina tabahakai-mi ulu mpololita tudui' agama Kristen to lomo' -na, hewa tudui' hi tauna to lako' jadi' to Kristen, pai' mai-tamo mpololita tudui' kakaliliua-na. Tauna to lako' jadi' to Kristen kana ratudui' bona medea ngkai gau' to uma ria kalaua-na pai' -ra mepangala' hi Alata'ala. Ratudui' -ra bona mpopeniu' hi rala hanga' Pue' Yesus, pai' pangkeni agama mpojama woo' -ra. Ratudui' -ra napa to jadi' hi eo mpeno: Alata'ala mpotuwu' nculii' tauna to mate, pai' nahuku' tauna to dada'a kehi-ra duu' kahae-hae-na. Aga neo' -hawo tahulii' tudui' to lomo' -na toe. Mai-tamo mpololita tudui' kakaliliua-na, ane napalogai-ta-pidi Alata'ala.

  6:4 Apa' ane tauna to tungkai' ngkala'ura ngkai pepangala' -ra, uma-rapa ma'ala ratete' nculii' bona medea-ra ngkai jeko'. Apa' ri'ulu, ria-ramo hi rala kabajaa-na, pai' rarasai moto-mi pegane' Alata'ala hi rala katuwu' -ra; ratarima wo'o-mi-rawo bagia ngkai Inoha' Tomoroli';

  6:5 ra'inca moto kalompe' -na Lolita Alata'ala, pai' rarasai hi rala katuwu' -ra baraka' to ngkai dunia' to rata mpai'.

  6:6 Hiaa' oti toe, ane tungkai' ngkala'ura-ra ngkai pepangala' -ra, uma-rapa ma'ala ratete' nculii' bona medea-ra ngkai jeko'. Apa' ma'ala-mi ta'uli': mpoparika' nculii' lau-ramo Ana' Alata'ala, pai' raruge' -i hi mata ntodea.

  6:7 Tana' to jau na'udai pai' to nakatuwui' hinu'a to ria kalaua-na hi tauna topolia', tana' toe nagane' Alata'ala.

  6:8 Aga ane tana' toe nakatuwui' jono' pai' rui-wadi, uma ria kalaua-na. Natotowi Alata'ala lau-imi mpai', pai' ka'omea-na oti rasuwe.

  6:9 Aga koi' ompi' -ompi' to kipe'ahi', nau' wae-mi lolita-kai, kisarumaka uma-koi hewa tana' to natotowi Alata'ala toe we'i. Ki'inca karia-na wua' -ni to meliu kalompe' -na, tetu-mi pepangala' -ni pai' kehi-ni to natao hi tauna to mporata kalompea' ngkai Alata'ala.

  6:10 Alata'ala bate monoa' -i. Uma nalipo' bago-ni to nipobago-ki pai' ahi' -ni mpoka'ahi' -i. Monoto kampoka'ahi' -ni Alata'ala, apa' wori' petulungi-ni hi himpau ompi' hampepangalaa' -ni, lompe' hi tempo to timpaliu-mi, lompe' hi tempo toi.

  6:11 Aga kiperapi' mpu'u ompi', bona butu dua-ni mpohuduwukui mpobabehi oa' po'ingku to hewa toe duu' hi ka'omea-na, bona nirata mpu'u mpai' napa to nisarumaka ngkai Alata'ala.

  6:12 Nee-neo' mpai' ria-koi to mengkawongo. Tuku' -mi-hana tonco tauna to mpangala' Alata'ala pai' to mosabara mpopea duu' kamporata-ra napa to najanci-raka.

  6:13

  6:14 Nto'u Alata'ala mpo'uli' janci-na hi Abraham, narohoi pojanci-na hante posumpa-na, na'uli': "Mpu'u-mpu'u ku'uli' kakupadupa' -na mpai' napa to kujanci-koko toi: kugane' -ko hante pegane' to bohe, pai' kupopomuli wori' -ko." Uma ria to meliu tuwu' -na ngkai Alata'ala, toe pai' mosumpa-i mpokahangai' woto-na moto.

  6:15 Abraham, tida-i mepangala' hi Alata'ala, duu' -na mporata-i to najanci-ki.

  6:16 Ane rapa' -na manusia' mosumpa, biasa-na mosumpa-i ngkahangai' to meliu kabohe tuwu' -na ngkai hi'a. Sumpa-na toe mporohoi lolita-na bona uma-pi hema to mebaro.

  6:17 Wae wo'o Alata'ala: kampo'uli' -na janci-na hi Abraham pai' hi muli-na, doko' narohoi nono-ra bona ra'inca ka'uma-na mobali' kabotu' -na. Toe pai' narohoi tena lolita pojanci-na toe hante mosumpa.

  6:18 Alata'ala, uma-i boa' mpo'uli' janci-na, uma wo'o-i boa' mpohowa' sumpa-na. Pai' lolita-na to ronyala toe uma mobali'. Jadi', ngkai pojanci pai' posumpa-na Alata'ala toe, moroho-mi nono-ta ompi'. Apa' kita' toi, tauna to mpopepotuwu' hi Alata'ala, tasarumaka Hi'a-damo to mpowai' -ta kalompea'. Ngkai pojanci pai' posumpa Alata'ala toe, terohoi-mi nono-ta bona neo' tabahakai ncarumaka Alata'ala pai' mpopea napa to najanci-taka hi eo mpeno-na.

  6:19 Poncarumakaa-ta toe hewa parawatu to mpakatida nono-ta bona neo' mogego' pepangala' -ta. Hi rala Kemah Pepuea' to nawangu nabi Musa owi, ria kain porini-olo' to mpolawa' ohea manusia', bona neo' -ra mesua' hi rala Kamar to meliu tena Karoli' -na. Tapi' kita', uma ria to mpolawa' ohea-ta mpohirua' -ki Alata'ala.

  6:20 Daho' -tamo mpohirua' -ki, apa' Yesus meri'ulu-imi mesua' hi ria, mpobea-taka ohea-ta bona tatuku'. Yesus-mi jadi' Imam Bohe-ta duu' kahae-hae-na, to hewa Melkisedek owi.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari