Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - PHILIPPIANS 3

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  3:1 Wae-pi ompi' -ompi', kana goe' -koi apa' lawi' mosidai' -mokoi hante Pue'.

  3:2 Mo'inga' -inga' -koi hi tauna to mpokeni tudui' to dada'a, kehi-ra hewa dike' to mau. Doko' -ra mpewuku-koi ratini' ntuku' Atura Musa. Neo' -ra nipangalai'! Apa' bela ngkai karatini' -ta pai' -ta jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala.

  3:3 Kita' toi-mile to monoa' hi poncilo Alata'ala-e, kita' to mpopue' -i ngkai petete' Inoha' Alata'ala, bohe nono-ta apa' mosidai' -tamo hante Kristus Yesus. Uma-ta ncarumaka ada to kahiloa-wadi bona ngalai' jadi' monoa' -ta hi poncilo Alata'ala.

  3:4 Kakono-na, aku' wo'o ma'ala mposarumaka ada tetu-e. Ane ria tauna to mpoperaha petuku' -ra hi ada to kahiloa-wadi, peliu-liu-nami aku'!

  3:5 Ratini' -a hi umuru kawalu eo-na ntuku' Atura Musa. To Yahudi mpu'u-a, muli to Israel, ngkai posantina-na Benyamin. Kako'ia-ku mepangala' hi Pue' Yesus, kutuku' Atura Musa ntuku' tudui' to Parisi.

  3:6 Nto'u toe mantata' mpu'u petuku' -ku hi agama Yahudi, duu' -na ngasa' -a mposesa' -ra topetuku' Yesus. Kutuku' butu nyala parenta to hi rala Atura Musa, uma ria to kutiboki-na.

  3:7 Hawe'ea toe owi ku'uli' rasi' -ku. Tapi' tempo toi ku'uli' mepakarugi-wadi, apa' muntu' Kristus-damo to kusarumaka.

  3:8 Meliu ngkai toe, butu nyala-na ku'uli' mepakarugi omea-wadi, apa' to meliu kalompe' -na, mpo'inca-ama Kristus Yesus Pue' -ku. Jadi', kubahaka-mi hawe'ea to ntani' -na, kuponcawa momo-damo, bona ma'ala-a mporata Kristus,

  3:9 pai' mposidai' -ki. Alata'ala mpo'uli' kamonoa' -ku hi poncilo-na, bela ngkai petuku' -ku hi Atura Musa, tapi' ngkai pepangala' -ku hi Kristus. Aku' jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala, bela ngkai po'ingku-ku, tapi' muntu' ngkai Alata'ala-hana, apa' mepangala' -a.

  3:10 Kahinaa-ku mpu'u, doko' ku'inca-i-kuna Kristus, doko' kurasai baraka' to mpotuwu' -i nculii' ngkai kamatea. Doko' kurata kaparia hewa to narata, duu' -na ba mate-a hibalia hante Hi'a,

  3:11 bona rapotuwu' nculii' wo'o-a-kuwo mpai' ngkai kamatea.

  3:12 Ompi' -ompi', uma ku'uli' kakurata-na mpu'u-mi hawe'ea toe, duu' -na moroli' -ama hante uma-pi ria jeko' -ku. Uma-kuwo. Aga kuhuduwukui bona kurata hawe'ea toe, bona jadi' moroli' mpu'u-a-- apa' toe-mi pai' napelihi-a Kristus Yesus jadi' bagia-na.

  3:13

  3:14 Ompi' -ku omea, kupangaku' moto, ko'ia moroli' mpu'u-a hante uma-pi ria jeko' -ku. Aga hanyala to kubabehi: kulipo' -mi hawe'ea to kutilingkurihi, pai' kuhuduwukui mperapai to kunyanyohi. Aku' hewa tauna to motanta' mokeno: uma kupe'ili' to hi tilingkuria-ku, mokeno ncuu-a mperapai to kutoa'. Kuhuduwukui mpotuku' konoa Alata'ala, bona mporata-a mpai' parasee pedagia to nawai' -ka hi suruga-- apa' toe-mi pai' nakio' -a jadi' mosidai' hante Kristus Yesus.

  3:15 Jadi', kita' to monoto-mi petuku' -ta hi Pue', kana hanono lau-ta mo'ingku hewa to ku'uli' we'i. Aga ane ria-koi to mosisala-pidi pekiri-ni ngkai pekiri-ku, Alata'ala moto mpai' to mponotohi-koi.

  3:16 Sampale-di, napa-hawo to ta'inca-mi, toe to kana tatuku'.

  3:17 Ompi' -ku omea, kuperapi' bona nipenau' po'ingku-ku. Bula-kai ria dohe-ni, kipopohiloi-mokoi kehi to lompe'. Petonoi pai' penonoi tauna to mpotuku' po'ingku-kai toe.

  3:18 Apa' hewa to jau-mi ku'uli' -kokoi-- pai' ku'uli' tena wae lau hante kageo' -ku-- wori' -ramo tauna to dada'a gau' -ra. Hante gau' -ra toe, mposapuaka-ra patuju-na Kristus mate raparika'.

  3:19 Tauna to hewa toe bate mporata silaka hi rala naraka. Konoa woto-ra moto, toe-mi to rapue'. Gau' -ra to me'eai', toe-mi to rapomobohe-ki nono-ra. Katuwu' -ra to hi dunia' toi, toe-wadi to rapoinono.

  3:20 Aga kita' ompi', uma ma'ala hewa toe gau' -ta, apa' ihi' ngata suruga-ta-tana. Ngkai ria mpai' katumaia-na Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta, Pue' Yesus Kristus. Hi'a-mi to takalentorai pai' to tapopea.

  3:21 Ane tumai-ipi mpai', wotoloka' -ta to lente toi, nabalii' bona hibalia hante woto-na to uma mowo kabaraka' -na. Ma'ala-hana nababehi toe, apa' meliu kuasa-na ngkai hawe'ea kuasa to ntani' -na. Hante kuasa-na toe, napopengkoru butu nyala-na to ria.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari