Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - REVELATION 3

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  3:1 Na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli' -ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku' -ku hi ngata Sardis: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, to ria-ki Inoha' Alata'ala to Pitu pai' to ngkakamu betue' to pitu. Na'uli': Ku'inca napa to nibabehi. Ra'uli' doo, lompe' moto katuwu' -ni, ntaa' mate-di pepangala' -nie!

  3:2 Pemata-mokoi! Perohoi pepangala' -ni to ria-pidi kako'ia-na mate omea. Apa' kuhilo hawe'ea to nibabehi tetu, ko'ia ria to sipolea hi poncilo Alata'ala Tuama-ku.

  3:3 Toe pai' ku'uli' -kokoi: kiwoi tudui' to ni'epe pai' to nitarima-mi owi. Tuku' -mi napa to ratudui' -kokoi tetu, medea-mokoi ngkai kalempe' -ni. Ane uma oa' -koi memata, tilou-a mpai' mpohirua' -kokoi. Pai' karata-ku toe hewa karata topanako, apa' uma mpai' ni'incai nto'uma karata-ku toe.

  3:4 Aga ria moto ba hangkuja-koi hi Sardis to mpewili' pohea-ni bona neo' babo'. Koi' mpai' to momako' dohe-ku, moheai hante pohea to mengea', apa' natao-koi momako' dohe-ku.

  3:5 "Hema to medagi, kuheai wo'o-ra-rawo mpai' hante pohea to bula. Hanga' -ra uma kupori ngkai rala Buku Katuwua', buku po'ukia' hanga' -ra to mporata katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. Pai' hi nyanyoa Tuama-ku pai' mala'eka-na kupangaku' kahira' -na topetuku' -ku.

  3:6 "Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku' -ku hi butu ngata-na."

  3:7 Na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli' -ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku' -ku hi ngata Filadelfia: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, Hi'a to moroli' pai' to makono. Hi'a-mi to mokuasa hi kamagaua' Daud. Ane Hi'a mpobea wobo', uma hema to ma'ala mpo'unca. Ane Hi'a mpo'unca, uma hema to ma'ala mpobea.

  3:8 Na'uli': Ku'inca napa to nibabehi. Hilo-dile, kubea-kokoi wobo' to uma haduaa ma'ala mpo'unca. Apa' ria wa karohoa-ni hangkedi', pai' nituku' -mi lolita-ku pai' uma nisapu kanipangala' -ku.

  3:9 Ane tauna to mpo'uli' Katoyahudi-ra tetura, boa' -ra-wadi. Bela-ra to Yahudi hi rala nono-ra; topetuku' Magau' Anudaa' -radi. Tauna toera hantongo' kukeni tumai hi koi'. Mowilingkudu-ra mpai' hi nyanyoa-ni, pai' ra'uli' -kokoi: `Napoka'ahi' mpu'u-koi-tano Alata'ala-e!'

  3:10 Lawi' nituku' -mi hawa' -ku to mpo'uli' kana ntaha-koi, toe pai' kupetalawai' -koi ngkai kasusaa' to mporumpa' humalili' dunia' mpai'. Tempo kasusaa' toe mposori hawe'ea tauna to mo'oha' hi dunia'.

  3:11 "Neo' rata-ama! Perohoi ngkakamu tudui' to ni'inca-mi, bona Alata'ala mpowai' -koi mpai' parasee ngkai pedagi-ni. Nee-neo' mpai' ria to mpahala'nawu' -koi alaa-na uma nitarima parasee tetu.

  3:12 "Hema to medagi, tida-ra hi suruga duu' kahae-hae-na. Hewa tuha' mporohoi tomi, wae wo'o Aku' mpakanoa' katida-ra hi Tomi Alata'ala hi suruga. Hi woto-ra ku'uki' hanga' Alata'ala Tuama-ku pai' hanga' ngata Alata'ala Tuama-ku, toe-mi Yerusalem to bo'u to mana'u tumai ngkai suruga ngkai Alata'ala Tuama-ku. Wae wo'o ku'uki' hi woto-ra hanga' -ku to bo'u.

  3:13 "Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku' -ku hi butu ngata-na."

  3:14 Na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli' -ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku' -ku hi ngata Laodikia: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, Hi'a to rahanga' `Amin,' Sabi' to tida pai' to makono, Pehupaa' hawe'ea to napajadi' Alata'ala.

  3:15 Na'uli': Ku'inca napa to nibabehi. Uma-koi molahe', uma wo'o-koi morani'. Agina ke molahe' lau-koi, ba morani' lau-koi.

  3:16 Jadi', apa' mo'omu' eo-wadi-koi, uma-koi morani', uma wo'o-koi molahe', toe pai' kupepuji' -koi mpai' ngkai rala nganga-ku.

  3:17 Ni'uli' -koina mo'ua' -koi, hono' moto katuwua' -ni, uma-pi ria kakuraa' -ni. Ntaa' we'i, uma-di ni'incai kampe'ahii' -nie. Metunai lia-koi, kabu-koi, wero-koi, molawa-koi hi katuwu' kao' -ni.

  3:18 Toe pai' kuparesai' -koi tohe'i: oli-mi ngkai Aku' bulawa to rapomoroli' hi rala apu, bona mo'ua' mpu'u-koi. Oli wo'o ngkai Aku' pohea to bula bona heaa-koi pai' tewuni ka'eaa' -ni. Pai' ni'oli wo'o pokuli' nigelai' -ki mata-ni bona pehilo-koi.

  3:19 Butu dua tauna to kupe'ahi', kukaroe pai' kuweba' mpotudui' -ra. Toe pai' ku'uli', apui nono-ni, pai' medea-mokoi ngkai kamo'omu'eo-ni!

  3:20 "Oi-ama mokore hi wobo' -ni, mpopebea. Ane ria to mpo'epe-a pai' mpobea-ka wobo', mesua' -ama mo'oha' dohe-na, pai' -a ngkoni' hangkaa-ngkania dohe-na pai' hi'a wo'o ngkoni' hangkaa-ngkania dohe-ku.

  3:21 "Hema to medagi, kupiliu-ra mohura pai' moparenta dohe-ku hi Pohuraa-ku, hewa Aku' wo'o, medagi-ama, pai' wae lau mohura-ama moparenta dohe Tuama-ku hi Pohuraa-na.

  3:22 "Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku' -ku hi butu ngata-na.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari