Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - ROMANS 16

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  16:1 Hante sura-ku toi, kupopo'incai-koi kahema-nai Febe. Hi'a-mi ompi' hampepangalaa' -ta to mpotulungi topetuku' Pue' Yesus hi ngata Kengkrea.

  16:2 Kuperapi' bona nitarima-i hewa ompi' -ni hi rala Pue' Yesus, lawi' toe-mi po'ingku to masipato' hi kita' to mpotuku' Yesus. Ane ria napa-napa to naparaluu, wai' -i, apa' wori' -mi tauna to natulungi-- aku' toi-mi hadua.

  16:3 Parata-ka-kuwo tabe-ku hi Priskila pai' Akwila. Hira' toe doo hampobagoa-ku hi rala pobago Kristus Yesus.

  16:4 Hangkani neo' mate-ra apa' doko' -ra mpotulungi-a. Motarima kasi-a hi hira'. Pai' uma muntu' aku' -wadi, hawe'ea tomepangala' hi Pue' Yesus to hi ngata-ngata tauna to bela-ra to Yahudi, motarima kasi wo'o-ra hi hira'.

  16:5 Parata wo'o tabe-ku hi hawe'ea tomepangala' hi Pue' Yesus to mogampara hi tomi-ra. Tabe-ku hi Epenetus to kupe'ahi'. Hi'a toe-mi to lomo' -na mepangala' hi Kristus hi propinsi Asia.

  16:6 Pai' hi Maria wo'o tabe-ku. Mobago ngkoro-imi mpobago-kokoi.

  16:7 Parata wo'o tabe-ku hi Andronikus pai' Yunias. Hira' toe ompi' hingka to Yahudi-ku, pai' ria wo'o-ramo ratarungku' hangkaa-ngkania hante aku'. Hawe'ea suro Pue' Yesus mpobila' -ra. Mahae-ramo mepangala' hi Pue' Yesus. Kako'ia-ku mpangala' Pue' Yesus, mpolia' mepangala' -ramo-rana.

  16:8 Tabe-ku hi Ampliatus to kupe'ahi' hi rala Pue' Yesus.

  16:9 Tabe-ku hi Urbanus, ema' hampobagoa-ta hi rala pobago Kristus. Tabe-ku wo'o hi Stakhis to kupe'ahi'.

  16:10 Tabe-ku hi Apeles. Wori' kaparia to mporumpa' -i, aga tida oa' -i mpotuku' Kristus. Tabe-ku hi hira' to hi tomi Aristobulus.

  16:11 Tabe-ku hi Herodion, hingka to Yahudi-ku. Tabe-ku wo'o hi ompi' -ompi' hampepangalaa' to hi tomi Narkisus.

  16:12 Tabe-ku hi Trifena pai' Trifosa to mobago mpu'u-ramo hi rala bago Pue' Yesus. Tabe-ku hi Persis to kupe'ahi', to wori' wo'o-wadi pobago-na rala pobago Pue'.

  16:13 Tabe-ku hi Rufus hante tina-na to kuponcawa tina-ku wo'o-kuwo. Rufus tohe'e to Kristen to rabila'.

  16:14 Parata tabe-ku hi Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas pai' hawe'ea ompi' to dohe-ra.

  16:15 Tabe-ku hi Filologus pai' Yulia, hi Nereus pai' ompi' bine-na, pai' hi Olimpas hante hawe'ea tomepangala' hi Pue' Yesus to dohe-ra.

  16:16 Mometabe-tabe-koi hante nono mpu'u ane hirua' -koi hi pogamparaa. Hawe'ea topepangala' hi Kristus to hi rehe'i mpakatu tabe-ra hi koi' ompi'.

  16:17 Ompi' -ompi'! Kupopo'ingai' mpu'u-koi, peloo-lompehi-koi hi tauna to mpobabehi pogaaa' pai' to doko' mpopanawu' -koi hante tudui' -ra to mosisala hante tudui' to ratudui' -mitaka. Laahi-ra tauna to hewa toe!

  16:18 Apa' tauna to hewa toe ingku-ra, uma-ra mpokamu pobago Kristus Pue' -ta, mpotuku' kahinaa nono-ra moto-ra-wadi. Mpobagiu-ra tauna to ko'ia ngincai napa-napa hante pehinai lolita-lolita to momi'.

  16:19 Aga ane koi' ompi' -ompi', hawe'ea tauna mpo'inca kamengkoru-ni hi tudui' Alata'ala. Goe' -a mpo'epe po'ingku-ni tohe'e. Konoa-ku bona monoto nono-ni mpobabehi po'ingku to lompe', pai' neo' mpobabehi po'ingku to dada'a.

  16:20 Mekakae-a hi Alata'ala to mpowai' -ta kalompea' tuwu' bona haliu nadagi pai' nakero kuasa Magau' Anudaa' hi rala katuwu' -ni. Kabula rala-na Pue' -ta Pue' Yesus Kristus rata hi koi' ompi'. Amin!

  16:21 Timotius, doo hampobagoa-ku hi rehe'i, mpakatu tabe-na hi koi'. Wae wo'o Lukius, Yason pai' Sosipater, paka' hingka to Yahudi-ku.

  16:22 Aku', Tertius, to napopale Paulus mpo'uki' sura toi, mpo'uli' wo'o-a-kuwo tabe-ku hi rala Pue' Yesus hi ompi' -ompi' hi Roma.

  16:23 Gayus wo'o mpakatu tabe-na. Aku' Paulus mo'oha' hi tomi-na, pai' topepangala' hi Pue' Yesus hi ngata toi jau morumpu hi rei. Erastus, topoparenta to ngkakamu doi ngata, pai' ompi' -ta Kwartus wo'o mpakatu tabe-ra. ((

  16:24 Kabula rala-na Pue' -ta Yesus Kristus rata hi koi' omea. Amin.))

  16:25 Une' -imi Alata'ala! Hewa to ku'uli' hi rala Kareba Lompe' to kuparata to mpotudui' kahema-na Yesus Kristus, mobaraka' mpu'u-i Alata'ala mpakatida pepangala' -ni. Kareba Lompe' to kuparata toi, mo'atu-atu mpae-mi uma ra'incai manusia'.

  16:26 Tapi' tempo toi, Kareba Lompe' toe rapopehuwu-mitaka. Ntuku' parenta-na Alata'ala to Tuwu' duu' kahae-hae-na, Kareba Lompe' toe raparata hi hawe'ea tauna hante sura nabi owi, bona hawe'ea tauna ma'ala mepangala' pai' mengkoru hi Hi'a.

  16:27 Hi'a-mi Alata'ala to mpo'inca omea, uma ria karodua-na! Une' -imi hi rala hanga' Yesus Kristus duu' kahae-hae-na. Amin.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari