Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - TITUS 1

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  1:1 Sura toi ngkai aku' Paulus, batua Alata'ala pai' suro Yesus Kristus. Na'ongko' -a jadi' suro-na, pai' nahubui-a mporohoi pepangala' tauna to napelihi-ramo Alata'ala. Nahubui wo'o-a mpotudui' -ra tudui' to makono. Ane tatuku' tudui' to makono toe, mengkoru-ta hi Alata'ala,

  1:2 duu' -na mporata-tamo katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na, hewa to najanci-taka. Apa' kako'ia-na napajadi' dunia', mojanci-i kanawai' -ta katuwua' to lompe'-- pai' Alata'ala uma-i-hana moboa'.

  1:3 Jadi', hi tempo to napakatantu, napopo'incai mpu'u-tamo ohea mporata katuwua' to lompe', apa' nahubui-ramo suro-na mpopalele Lolita-na. Pai' aku' toi-mi hadua to mpopalele Lolita-na toe, ntuku' hawa' Alata'ala, Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta.

  1:4 Sura toi kupakatu hi iko Titus, to kuponcawa ana' inote-ku moto-moko apa' hampepangalaa' -tamo. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala to Tuama pai' hi Kristus Yesus Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta, kuperapi' bona nagane' -ko ngkai kabula rala-na pai' nawai' -ko kalompea' tuwu'.

  1:5 Patuju-ku mpohubui-ko tida hi Kreta, bona iko-damo mpo'atoro' pobago-ta to ko'ia oti. Jadi', hewa to oti-mi kuhawai' -koko, mpo'ongko' -ra pangkeni-pangkeni agama hi butu-butu ngata hi retu.

  1:6 Ane tauna to jadi' pangkeni agama, kana tauna to uma kasalaia' gau' -ra, to motobinei hadua-wadi, ana' -ra kana mepangala' wo'o hi Kristus, pai' bela-ra ana' to rakahangai' to sapa pai' to mekahia'.

  1:7 Apa' tauna to jadi' pangkeni hi rala agama-ta, pahawaa' to mpo'urusi pobago Alata'ala. Toe pai' kana to uma ria kasalaia' -ra: uma ma'ala to molangko nono ba to jolia moroe, uma ma'ala topalangu-langu ba to ntora motuda' pai' to doko' doi-wadi.

  1:8 Tauna to nu'ongko' jadi' pangkeni agama, kana tauna to jole' metorata, tida mpobabehi to lompe', monoto pai' monoa' nono-ra, moroli' po'ingku-ra pai' to mpokule' mpengkatarii kahinaa nono-ra to dada'a.

  1:9 Kana moroho pongkakamu-ra tudui' to tapangala', hewa to oti-mi ratudui' -taka, bona ra'inca mpotudui' tauna tudui' to makono pai' mpo'apui nono-ra, pai' ra'inca wo'o mpokamaro-ra to mposapuaka tudui' -ta.

  1:10 Patuju-ku mpo'uli' -koko toe-e, apa' wori' -ramo tauna to mpo'ewa tudui' -ta, peliu-liu-nami hira' to mpotuku' ada petini' Atura Musa. Mekahia' -ra, pai' mpobagiu doo-ra hante tudui' -ra to uma ria kalaua-na toe.

  1:11 Tauna to hewa toera kana ratagi, neo' nupiliu-ra metudui'! Apa' wori' ntomi tauna to jadi' ingu' mpo'epe tudui' -ra to uma tumotoa. Pai' patuju-ra metudui', bona mporata gaji' -ra-wadi. Uma-hawo lompe' kehi to hewa toe.

  1:12 Ria-hana hadua nabi to Kreta owi to mpo'uli' hewa toi: "To Kreta-le, paka' to moboa', dike' to mau, jampa pai' lose."

  1:13 Wae mpu'u-di! Toe pai' kana nuparesai' mpu'u-ra to Kreta tetura ria, bona tida-ra mepangala' hi tudui' to makono.

  1:14 Paresai' -ra bona neo' -pi rapangala' jarita to Yahudi to ratamangko-wadi pai' parenta-parenta to ngkai manusia' to mposapuaka tudui' to makono.

  1:15 Hi tauna to moroli' nono-ra, uma ria napa-napa to rapalii'. Aga tauna to dada'a nono-ra pai' to uma mepangala', uma ria to moroli', apa' bengku' ami' -mi pekiri-ra, pai' rapo'ihi moto-mi gau' -ra to dada'a, duu' -na uma-pi rarasai kamasala' -ra.

  1:16 Ra'uli' -rana, ra'inca moto-i Alata'ala, ntaa' monoto-midi kaboa' -rae, apa' po'ingku-ra uma mpotuku' konoa-na. Babo' lia kehi-ra hi poncilo-na. Uma-ra dota rahawai', pai' uma rakulei' mpobabehi kehi napa-napa to lompe'.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari