Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • DANISH BIBLE - 1CHRONICLES 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  2:1 Israels Sønner var følgende: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zabulon,

  2:2 Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad og Aser.

  2:3 Judas Sønner: Er, Onan og Sjela; disse tre fødtes ham af Kana`anæer kvinden Batsjua. Men Er, Judas førstefødte, var HERREN imod, og han lod ham dø.

  2:4 Derpå fødte Judas Sønnekone Tamar ham Perez og Zera, så at Judas Sønner i alt var fem.

  2:5 Perez`s Sønner: Hezron og Hamul.

  2:6 Zeras Sønner: Zimri, Etan, Heman, Kalkol og Darda, i alt fem.

  2:7 Karmis Sønner: Akar, der styrtede Israel i Ulykke, idet han forgreb sig på det Gods, der var lagt Band på.

  2:8 Etans Sønner: Azarja.

  2:9 Hezrons Sønner, som fødfes ham: Jerame`el, Ram og Kelubaj.

  2:10 Ram avlede Amminadab; Amminadab avlede Nahasjon, Judæernes Øverste;

  2:11 Nahasjon avlede Salma; Salma avlede Boaz;

  2:12 Boaz avlede Obed; Obed avlede Isaj;

  2:13 Isaj avlede sin førstefødte Eliab, sin anden Søn Abinadab, sin tredje Søn, Sjim`a,

  2:14 sin fjerde Søn Netan`el, sin femte Søn Raddaj,

  2:15 sin sjette Søn Ozem og sin syvende Søn David;

  2:16 deres Søstre var Zeruja og Abigajil. Zerujas Sønner: Absjaj, Joab og Asa`el, tre.

  2:17 Abigajil fødte Amasa, hvis Fader var Ismaeliten Jeter.

  2:18 Hezrons Søn Kaleb avlede med sin Hustru Azuba Jeriot; og hendes Sønner var følgende: Jesjer, Sjobab og Ardon.

  2:19 Da Azuba døde, ægtede Kaleb frat, som fødte ham Hur.

  2:20 Hur avlede Uri, og Uri avlede Bezal`el.

  2:21 Derefter gik Hezron ind til Gileads Fader Makirs Datter, som han ægtede, da han var tredsindstyve År gammel, og hun fødte ham Segub.

  2:22 Segub avlede Ja`ir, som ejede tre og tyve Byer i Gileads Land.

  2:23 Men Gesjur og Aram fratog dem Ja`irs Teltbyer, Kenat med Småbyer, tresindstyve Byer. Alle disse var Gileads Fader Makirs Sønner.

  2:24 Efter Hezrons Død gik Kaleb ind til sin Fader Hezrons Hustru Efrata, og hun fødte ham Asjhur, der blev Fader til Tekoa.

  2:25 Jerame`els, Hezrons førstefødtes, Sønner: Ram, den førstefødte, dernæst Buna, Oren og Ozem, hans Brødre.

  2:26 Og Jerame`el havde en anden Hustru ved Navn Atara, som var Moder til Onam.

  2:27 Rams, Jerame`els førstefødtes, Sønner: Ma`az, Jamin og Eker.

  2:28 Onams Sønner: Sjammaj og Jada. Sjammajs Sønner: Nadab og Abisjur.

  2:29 Abisjurs Hustru hed Abihajil; hun fødte ham Aban og Molid.

  2:30 Nadabs Sønner: Seled og Appajim; Seled døde barnløs.

  2:31 Appajims Sønner: Jisj`i. Jisj`is Sønner: Sjesjan. Sjesjans Sønner: Alaj.

  2:32 Sjammajs Broder Jadas Sønner: Jeter og Jonatan. Jeter døde barnløs.

  2:33 Jonatans Sønner: Pelet og Zaza. Det var Jerame`els Efterkommere.

  2:34 Sjesjan havde kun Døtre, ingen Sønner. Men Sjesjan havde en ægyptisk Træl ved Navn Jarha,

  2:35 og Sjesjan gav sin Træl Jarha sin Datter til Ægte, og hun fødte ham Attaj.

  2:36 Attaj avlede Natan; Natan avlede Zabad;

  2:37 Zabad avlede Eflal; Eflal avlede Obed;

  2:38 Obed avlede Jehu; Jehu avlede Azarja;

  2:39 Azarja avlede Helez; Helez avlede El`asa;

  2:40 El`asa avlede Sismaj; Sismaj avlede Sjallum;

  2:41 Sjallum avlede Jekamja; Jekamja avlede Elisjama.

  2:42 Jerame`els Broder Kalebs Sønner: Maresja, hans førstefødte, som var Fader til Zif. Maresjas Sønner: Hebron.

  2:43 Hebrons Sønner: Kora, Tappua, Rekem og Sjema.

  2:44 Sjema avlede Raham, der var Fader til Jorke`am. Rekem avlede Sjammaj.

  2:45 Sjammajs Søn var Maon, som var Fader til Bet-Zur.

  2:46 Kalebs Medhustru Efa fødte Karan, Moza og Gazez; Karan avlede Gazez.

  2:47 Jadajs Sønner: Regem, Jotam, Gersjan, Pelet, Efa og Sja`af.

  2:48 Halebs Medhustru Ma`aka fødfe Sjeber og Tirhana.

  2:49 Sja`af, Madmannasader, avlede Sjeva, Makbenas Fader og Gibeas Fader. Kalebs Datter var Aksa.

  2:50 Det var Halebs Efterkommere. Hurs, Efratas førstefødtes, Sønner: Sjobal, Kirjat-Jearims Fader,

  2:51 Salma, Betlehems Fader, og Haref, Bef-Gaders Fader.

  2:52 Sjobal, Birjat-Jearims Fader, havde følgende Sønner: Reaja, Halvdelen af Manahatiterne.

  2:53 Kirjat-Jearims Slægter: Jitriterne, Putiterne, Sjumatiterne og Misjraiterne; fra dem udgik Zor`atiterne og Esjtaoliterne.

  2:54 Salmas Sønner: Betlehem, Netofatiterne, Atarot-Bet-Joab, Halvdelen af Manahatiterne og Zor`iterne.

  2:55 De i Jabez bosatte skriftlærdes Slægter: Tir`atiterne, Sjim`atiterne og Sukatiterne, det er Kiniterne, som nedstammede fra Hammat, Rekabs Slægts Fader.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine