Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • DANISH BIBLE - 1CHRONICLES 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  6:1 Levis Sønner: Gerson, Kehat og Merari.

  6:2 Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel.

  6:3 Amrams Børn: Aron, Moses og Mirjam. Arons Sønner: Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.

  6:4 Eleazar avlede Pinehas; Pinehas avlede Abisjua;

  6:5 Abisjua avlede Bukki; Bukki avlede Uzzi;

  6:6 Uzzi avlede Zeraja; Zeraja avlede Merajot;

  6:7 Merajot avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub;

  6:8 Ahitub avlede Zadok; Zadok avlede Ahima`az;

  6:9 Ahima`az avlede Azarja; Azarja avlede Johanan;

  6:10 Johanan avlede Azarja, der var Præst i det Tempel, Salomo byggede i Jerusalem;

  6:11 Azarja avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub;

  6:12 Ahitub avlede Zadok; Zadokavlede Sjallum;

  6:13 Sjallum avlede Hilkija; Hilkija avlede Azarja;

  6:14 Azarja avlede Seraja; Seraja avlede Jozadak,

  6:15 Men Jozadak drog med, da HERREN lod Juda og Jerusalem føre i Landflygtighed af Nebukadnezar.

  6:16 Levis ønner: Gerson, Kehat og Me`rari.

  6:17 Navnene på Gersons Sønner var følgende: Libni og Sjim`i.

  6:18 Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel.

  6:19 Meraris Sønner: Mali og Nusji. Det er Leviternes Slægter efter deres Fædrenehuse.

  6:20 Fra Gerson nedstammede: Hans Søn Libni, hans Søn Jahat, hans Søn Zimma,

  6:21 hans Søn Joa, hans Søn Iddo, hans Søn Zera og hans Søn Jeateraj.

  6:22 Kehats Sønner: Hans Søn Amminadab, hans Søn Kora, hans Søn Assir,

  6:23 hans Søn Elkana, hans Søn Ebjasaf, hans Søn Assir,

  6:24 hans Søn Tahat, hans Søn Uriel, hans Søn Uzzija og hans Søn Sja`ul.

  6:25 Elkanas Sønner: Amasaj og Ahimot,

  6:26 hans Søn Elkana, hans Søn Zofaj, hans Søn Tohu,

  6:27 hans Søn Eliab, hans Søn Jeroham,hans SønElkana oghans Søn Samuel.

  6:28 Samoels Sønner: Joel, den førstefødte, og den anden Abija.

  6:29 Meraris Sønner: Mali, hans Søn Libni, hans Søn Sjim`i, hans Søn Uzza,

  6:30 hans Søn Sjim`a, hans Søn Haggija og hans Søn Asaja.

  6:31 Følgende er de, hem David overdrog Sangen i HERRENs Hus, efter at Arken havde fået et Hvilested,

  6:32 ogsom gjorde Tjeneste foran Åbenbaringsteltets Bolig som Sangere, indtil Salomo byggede HERRENs Hus i Jerusalem; de udførte deres Tjeneste efter de Forskrifter, der var dem givet.

  6:33 De, som udførfe denne Tjeneste, og deres Sønner var følgende: Af Hehatiterne Sangeren Heman, en Søn af Joel, en Søn af Samuel,

  6:34 en Søn af Elkana, en Søn af Jeroham, en Søn af Eliel, en Søn af Toa,

  6:35 en Søn af Zuf, en Søn af Elkana, en Søn af Mahat, en Søn af Amasaj,

  6:36 en Søn af Elkaoa, en Søn af Joel, en Søn af Azarja, en Søn af Zefanja,

  6:37 en Søn af Tahat, en Søn af Assir, en Søn af Ebjasaf, en Søn af Hora,

  6:38 en Søn af Jizhar, en Søn af Kehat, en Søn af Levi, en Søn af Israel.

  6:39 Hans Broder Asaf, der havde Plads til højre for ham: Asaf, en Søn af Berekja, en Søn af Sjim`a,

  6:40 en Søn af Mikael, en Søn af Ba`aseja, en Søn af Malkija,

  6:41 en Søn af Etni, en Søn af Zera, en Søn af Adaja,

  6:42 en Søn af Etan, en Søn af Zimma, en Søn af Sjim`i,

  6:43 en Søn af Jahat, en Søn af Gerson, en Søn af Levi.

  6:44 Deres Brødre, Meraris Sønner, der havde Plads til venstre: Etan, en, Søn af Kisji en Søn af Abdi, en af Malluk,

  6:45 en Søn af Hasjabja, en Søn af Amazja, en Søn af Hilkija,

  6:46 en Søn af Amzi, en Søn af Bani, en Søn af Sjemer,

  6:47 en Søn af Mali en Søn af Musji, en Søn af Merari, en Søn af Levi.

  6:48 Deres Brød Leviterne var pligtige at gøre alt Arbejdet ved Guds Hus`s Bolig;

  6:49 men Aron og hans Sønner ofrede Røgofre på Brændofferalteret og Røgofferalteret, de udførte alt Arbejde i det Allerhelligste og skaffede Israel Soning, ganske som Guds Tjener Moses havde påbudt.

  6:50 Arons Sønner var følgende: Hans Søn Eleazar, hans Søn Pinehas, hans Søn Abisjua,

  6:51 hans Søn Bukki, hans Søn Uzzi, hans Søn Zeraja,

  6:52 hans Søn Merajot, hans Søn Amarja, hans Søn Ahitub, 53; hans Søn Zadok og hans Søn Ahima`az.

  6:54 Deres Boliger, deres Teltlejre i deres Område var følgende: Arons Sønner af Kehatiternes Slægt - thi, for dem faldt Loddet først

  6:55 gav man Hebron i Judas Land med tilhørende Græsmarker;

  6:56 men Byens Landområde og Landsbyer gav, man Haleb, Jefunnes Søn.

  6:57 Arons Sønner gav, man Tilflugtsbyen Hebron, Libna.. med Græsmarker. Jattir, Esjtemoa, med Græsmarker,

  6:58 Hilen med Græsmarker, Debir med Græsmarker,

  6:59 Asjan med Græsmarker, Jutta med Græsmarker og Bet-Sjemesj med Græsmarker:

  6:60 Af Benjamins Stamme: Gibeon med Græsmarker, Geba med Græsmarker, Alemet med Græsmarker og Anatot med Græsmarker. I alt tretten Byer med Græsmarker.

  6:61 Kehats øvrige Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning ti Byer af Efraims og Dans Stammer og Manasses halve Stamme.

  6:62 Gersons Sønner tilfaldt efter deres Slægter tretten Byer af Issakars, Asers og Naftalis Stammer og Manasses halve Stamme i Basan.

  6:63 Meraris Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning tolv Byer af Rubens, Gads og Zebulons Stammer.

  6:64 Så gav Israeliterne Leviterne Byerne med Græsmarker.

  6:65 De gav dem ved Lodkastning af Judæernes, Simeoniternes og Benjaminiternes Stammer de ovenfor nævnte Byer.

  6:66 Kehatiternes Slægter fik de dem ved Lodkastning tildelte Byer af Efraims Stamme;

  6:67 man gav dem Tilflugtsbyen Sikem med Græsmarker i Efraims Bjerge, Gezer med Græsmarker,

  6:68 Jokmeam med Græsmarker. Bet-Horon med Græsmarker,

  6:69 Ajjalon med Græsmarker og Gat: Rimmon med Græsmarker;

  6:70 af Manasses halve Stamme Aner med Græsmarker og Jibleam med Græsmarker; det tilfaldt de øvrige Hehatiters Slægter.

  6:71 Gersoniterne efter deres Slægter tilfaldt af den anden Halvdel af Manasses Stamme Golan i Basan med Græsmarker og Asjtarot med Græsmarker;

  6:72 af Issakars Stamme Kedesj med Græsmarker, Dobrat med Græsmarker,

  6:73 Jarmut med Græsmarker og En-Gannim med Græsmarker;

  6:74 af Asers Stamme Masjal med Græsmarker, Abdon med Græsmarker,

  6:75 Hukok med Græsmarker og Rehob med Græsmarker;

  6:76 af Naftalis Stamme Bedesj i Galilæa med Græsmarker, Hammot med Græsmarker og Kirjatajim med Græsmarker.

  6:77 De øvrige Leviter, Merariterne, tilfaldt af Zebulons Stamme Rimmon med Græsmarker og Tabor med Græsmarker;

  6:78 og hinsides Jordan over for Jeriko, østen for Jordan, af Rubens Stamme Bezer i Ørkenen med Græsmarker, Jaza med Græsmarker,

  6:79 Kedemot med Græsmarker og Mefa`at med Græsmarker;

  6:80 af Gads Stamme Ramot i Gilead med Græsmarker, Mahanajim med Græsmarker,

  6:81 Hesjbon med Græsmarker og Ja`zer med Græsmarker.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine