Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • DANISH BIBLE - JOSHUA 15

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  15:1 Loddet faldt for Judæernes Stamme efter deres Slægter således, at deres Landområd strækker sig hen,imod Edoms Område, Zins Ørken mod Syd, yderst mod Syd.

  15:2 Deres Sydgrænse begynder ved Enden af Salthavet, ved den sydlige Bugt,

  15:3 og løber sønden om Akrabbimpasset, går videre til Zin, strækker sig opad sønden om Hadesj Barnea og går derpå videre til Hezron og op til Addar; så drejer den om mod Karka`a,

  15:4 går videre til Azmon og fortsætter til Ægyptens Bæk; så ender Grænsen ved Havet. Det er deres Sydgrænse.

  15:5 Østgrænsen er Salthavet indtil Jordans Udløb. Nordgrænsen begynder ved Havets Bugt ved Jordans Udløb;

  15:6 derpå strækker Grænsen sig opad til Bet Hogla og går videre norden om Bet Araba; så strækker Grænsen sig opad til Rubens Søn Bohans Sten;

  15:7 derpå strækker Grænsen sig fra Akors Dal op til Debir og drejer nordpå til Gilgal, som ligger lige over for Adummimpasset sønden for Dalen; derefter går Grænsen videre over til Vandet ved Sjemesjkilden og ender ved Rogelkilden;

  15:8 derpå strækker Grænsen sig op i Hinnoms Søns Dal til Sydsiden af Jebusiternes Bjergryg, det er Jerusalem; derpå strækker Grænsen sig op til Toppen af Bjerget lige vesten for Hinnoms Dal ved Refaimdalens Nordende;

  15:9 derpå bøjer Grænsen fra Toppen af dette Bjerg ben til Neftoas Vandkilde og løber videre til Byerne på Efronbjerget; så bøjer Grænsen om til Ba`ala, det er Kirjat-Jearim;

  15:10 derpå drejer Grænsen om fra Ba`ala mod Vest til Seirbjerget, går videre til Jearimbjergets nordre Udløber, det er Kesalon: så strækker den sig ned til Bet Sjemesj og går videre til Timna;

  15:11 derpå løber Grænsen i nordlig Retning til Bjergryggen ved Ekron; så bøjer Grænsen om til Sjikkaron, går videre til Ba`alabjerget, løber til Jabne`el og ender ved Havet.

  15:12 Vestgrænsen er det store Hav. Det er Grænsen rundt om Judæernes Område efter deres Slægter.

  15:13 Men Kaleb, Jefunnes Søn, gav han et Stykke Land imellem Judæerne efter HERRENs Befaling til Josua: Anaks Stamfader Arbas By, det er Hebron;

  15:14 og Kaleb drev de tre Anakiter bort derfra, Sjesjaj, Abiman og Talmaj, der nedstammede fra Anak.

  15:15 Derfra drog han op mod Debirs Indbyggere; Debir hed fordum Kirjat Sefer.

  15:16 Da sagde Kaleb: "Den, som slår Kirjat Sefer og indtager det, giver jeg min datter Aksa til Hustru!"

  15:17 Og da Benizziten Otniel, Kalebs Broder, indtog det, gav han ham sin Datter Aksa til Hustru.

  15:18 Men da hun kom til ham, æggede han hende til at bede sin Fader om Agerland. Hun sprang da ned af Æselet, og Kaleb spurgte hende: "Hvad vil du?"

  15:19 Hun svarede: "Giv mig en Velsignelse!" Siden du har bortgiftet mig i det tørre Sydland, må du give mig Vandkilder!" Da gav han hende de øvre og de nedre Vandkilder.

  15:20 Judæernes Stammes Arvelod efter deres Slægter er:

  15:21 Byerne i Udkanten af Judæernes Stamme ved Edoms Grænse i Sydlandet er følgende: Kabzeel, Eder, Jagur,

  15:22 Kina, Dimona, Arara,

  15:23 Kedesj Hazot, Jitnan,

  15:24 Zif, Telam, Bealot,

  15:25 Hazor Hadatta, Kerijjot Hezron, det er Hazor,

  15:26 Amam, Sjema, Molada,

  15:27 Hazar Gadda, Hesjmon, Bet Pelet,

  15:28 Hazar Sjual, Be`ersjeba med Småbyer,

  15:29 Ba`ala, Ijjim, Ezem,

  15:30 Eltolad, Betul, Horma,

  15:31 Ziklag, Madmanna, Sansanna,

  15:32 Lebaot, Sjilhim og En Rimmox; tilsammen ni og tyve Byer med Landsbyer.

  15:33 I Lavlandet: Esjtaol, Zora, Asjna,

  15:34 Zanoa, En Gannim, Tappua, Enam, 35 Jarmut, Adullam, Soko, Azeka,

  15:36 Sja`arajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim; tilsammen fjorten Byer med Landsbyer.

  15:37 Zenan, Hadasja, Migdal Gad,

  15:38 Dilan, Mizpe, Jokte`el,

  15:39 Lakisj, Bozkaf, Eglon,

  15:40 Kabbon, Lamas, Hitlisj,

  15:41 Gederot, Bet Dagon, Na`ama og Makkeda; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.

  15:42 Libna, Eter, Asjan,

  15:43 Jifta, Asjna, Nezib,

  15:44 Keila, Akzib og Maresja; tilsammen ni Byer med Landsbyer.

  15:45 Ekron med Småbyer og Landsbyer;

  15:46 fra Ekron til Havet alt, hvad der ligger på Asdodsiden, med tilhørende Landsbyer;

  15:47 Asdod med Småbyer og Landsbyer; Gaza med Småbyer og Landsbyer indtil Ægyptens Bæk med det store Hav som Grænse.

  15:48 I Bjerglandet: Sjamir, Jattir, Soko,

  15:49 Danna, Kirjat Sefer, det er Debir,

  15:50 Anab, Esjtemo, Anim,

  15:51 Gosjen, Holon og Gilo; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.

  15:52 Arab, Duma, Esjan,

  15:53 Janum, Bet Tappua, Afeka,

  15:54 Humta, Kirjat Arba, det er Hebron, og Zior; tilsammen ni Byer med Landsbyer.

  15:55 Maon, Karmel, Zif, Jutta,

  15:56 Jizre`el, Jokdeam, Zanoa,

  15:57 Hain, Gibea og Timna; tilsammen ti Byer med Landsbyer.

  15:58 Halhul, Bet Zur, Gedor,

  15:59 Ma`arat, Bet Anon og Eltekon; tilsammen seks Byer med Landsbyer. Tekoa, Efrata, det er Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.

  15:60 Hirjat Ba`al, det er Hirjat Jearim, og Rabba; tilsammen to Byer med Landsbyer.

  15:61 I Ørkenen: Bet Araba, Middin, Sekaka,

  15:62 Nibsjan, Ir Mela og En Gedi; tilsammen seks Byer med Landsbyer.

  15:63 Men Jebusiterne, som boede i Jerusalem, kunde Judæerne ikke drive bort; og Jebusiterne bor i Jerusalem sammen med Judæerne den Dag i Dag.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine