Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • DUTCH BIBLE - EXODUS 30

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  30:1 Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken; van sittimhout zult gij hetmaken.

  30:2 Een el zal zijn lengte zijn, en een el zijn breedte, vierkant zal het zijn, maar tweeellen deszelfs hoogte; uit hetzelve zullen zijn hoornen zijn.

  30:3 En gij zult het met louter goud overtrekken, zijn dak en deszelfs wanden rondom,als ook zijn hoornen; en gij zult het een gouden krans rondom maken.

  30:4 Gij zult ook twee gouden ringen daaraan maken, onder zijn krans; aan zijn tweezijden zult gij dezelve maken, aan zijn beide zijden; en zij zullen zijn tot plaatsenvoor de handbomen, dat men het daarmede drage.

  30:5 De draagbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult die met goudovertrekken.

  30:6 En gij zult het zetten voor den voorhang, die voor de ark der getuigenis zijn zal;voor het verzoendeksel, hetwelk zijn zal boven de getuigenis, waarheen Ik met usamenkomen zal.

  30:7 En Aaron zal daarop aansteken welriekende specerijen; allen morgen, als hij delampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelve aansteken.

  30:8 En als Aaron de lampen aansteken zal, tussen de twee avonden, zal hij dataansteken; het zal een gedurig reukwerk zijn, voor het aangezicht des HEEREN,bij uw geslachten.

  30:9 Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelve aansteken, noch brandoffer, nochspijsoffer; gij zult ook geen drankoffer daarop gieten.

  30:10 En Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen, met hetbloed des zondoffers der verzoeningen; eens in het jaar zal hij verzoening daaropdoen bij uw geslachten; het is heiligheid der heiligheden den HEERE!

  30:11 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

  30:12 Als gij de som van de kinderen Israels opnemen zult, naar de getelden onder hen,zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel den HEERE geven, als gij hentellen zult; opdat onder hen geen plage zij, als gij hen tellen zult.

  30:13 Dit zullen zij geven, al die tot de getelden overgaat, de helft eens sikkels, naar desikkel des heiligdoms (deze sikkel is twintig gera); de helft eens sikkels is eenhefoffer den HEERE.

  30:14 Al wie overgaat tot de getelden, van twintig jaren oud en daarboven, zal hethefoffer des HEEREN geven.

  30:15 De rijke zal het niet vermeerderen, en de arme zal het niet verminderen van dehelft des sikkels, als gij het hefoffer des HEEREN geeft om voor uw zielenverzoening te doen.

  30:16 Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israels nemen, en zult hetleggen tot den dienst van de tent der samenkomst; en het zal den kinderen Israelster gedachtenis zijn, voor het aangezicht des HEEREN, om voor uw zielenverzoening te doen.

  30:17 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

  30:18 Gij zult ook een koperen wasvat maken, met zijn koperen voet, om te wassen; engij zult het zetten tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar, en gij zultwater daarin doen;

  30:19 Dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten.

  30:20 Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met waterwassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij tot het altaar naderen, om te dienen,dat zij het vuuroffer den HEERE aansteken;

  30:21 Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; en dit zal huneen eeuwige inzetting zijn, voor hem en zijn zaad, bij hun geslachten.

  30:22 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

  30:23 Gij nu, neem u de voornaamste specerijen, de zuiverste mirre, vijfhonderdsikkels, en specerijkaneel, half zoveel namelijk tweehonderd en vijftig sikkels,ook specerijkalmus, tweehonderd en vijftig sikkels;

  30:24 Ook kassie, vijfhonderd, naar den sikkels des heiligdoms, en olie van olijfbomeneen hin;

  30:25 En maak daarvan een olie der heilige zalving, een zalf, heel kunstiglijk gemaakt,naar apothekerswerk; het zal een olie der heilige zalving zijn.

  30:26 En met dezelve zult gij zalven de tent der samenkomst, en de ark der getuigenis.

  30:27 En de tafel met al haar gereedschap, en de kandelaar met zijn gereedschap, en hetreukaltaar;

  30:28 En het altaar des brandoffers, met al zijn gereedschap, en het wasvat met zijnvoet.

  30:29 Gij zult ze alzo heiligen, dat zij heiligheid der heiligheden zijn; al wat ze aanroert,zal heilig zijn.

  30:30 Gij zult ook Aaron en zijn zonen zalven, en gij zult hen heiligen, om Mij hetpriesterambt te bedienen.

  30:31 En gij zult tot de kinderen Israels spreken, zeggende: Dit zal Mij een olie derheilige zalving zijn bij uw geslachten.

  30:32 Op geens mensen vlees zal men ze gieten; gij zult ook naar haar maaksel geendergelijke maken; het is heiligheid, zij zal ulieden heiligheid zijn.

  30:33 De man, die zulk een zalf maken zal als deze, of die daarvan op wat vreemdsdoet, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken.

  30:34 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u welriekende specerijen,mirresap, en oniche, en galban, deze welriekende specerijen, en zuiverenwierook; dat elk bijzonder zij.

  30:35 En gij zult een reukwerk ener zalf daaruit maken, naar het werk des apothekers,gemengd, rein, heilig.

  30:36 En gij zult van hetzelve heel klein pulver stoten, en gij zult daarvan leggen voor degetuigenis in de tent der samenkomst, waarheen Ik tot u komen zal; het zal uliedenheiligheid der heiligheden zijn.

  30:37 Doch naar het maaksel dezes reukwerks, hetwelk gij gemaakt zult hebben, zultgijlieden voor uzelven geen maken; het zal u heiligheid zijn voor den HEERE.

  30:38 De man, die dergelijke maken zal, om daaraan te rieken, die zal uitgeroeidworden uit zijn volken.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine