Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • DUTCH BIBLE - LAMENTATIONS 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  3:1 Aleph. Ik ben de man, die ellende gezien heeft door de roede Zijner verbolgenheid.

  3:2 Aleph. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis, en niet in het licht.

  3:3 Aleph. Hij heeft Zich immers tegen mij gewend, Hij heeft Zijn hand den gansen dag veranderd.

  3:4 Beth. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt, Hij heeft mijn beenderen gebroken.

  3:5 Beth. Hij heeft tegen mij gebouwd, en Hij heeft mij met galle en moeite omringd.

  3:6 Beth. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degenen, die over lang dood zijn.

  3:7 Gimel. Hij heeft mij toegemuurd, dat ik er niet uit gaan kan; Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard.

  3:8 Gimel. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit Hij de oren voor mijn gebed.

  3:9 Gimel. Hij heeft mij wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen, Hij heeft mijn paden verkeerd.

  3:10 Daleth. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen.

  3:11 Daleth. Hij heeft mijn wegen afgewend; en Hij heeft mij in stukken gebroken; Hij heeft mij woest gemaakt.

  3:12 Daleth. Hij heeft Zijn boog gespannen, en Hij heeft mij den pijl als ten doel gesteld.

  3:13 He. Hij heeft Zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan.

  3:14 He. Ik ben al mijn volk tot belaching geworden, hun snarenspel den gansen dag.

  3:15 He. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt.

  3:16 Vau. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld, Hij heeft mij in de as nedergedrukt.

  3:17 Vau. En Gij hebt mijn ziel verre van den vrede verstoten, ik heb het goede vergeten.

  3:18 Vau. Toen zeide ik: Mijn sterkte is vergaan, en mijn hoop van den HEERE.

  3:19 Zain. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan den alsem en galle.

  3:20 Zain. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan, en zij bukt zich neder in mij.

  3:21 Zain. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen;

  3:22 Cheth. Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben;

  3:23 Cheth. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.

  3:24 Cheth. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.

  3:25 Teth. De HEERE is goed dengenen, die Hem verwachten, der ziele, die Hem zoekt.

  3:26 Teth. Het is goed, dat men hope, en stille zij op het heil des HEEREN.

  3:27 Teth. Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt.

  3:28 Jod. Hij zitte eenzaam, en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft.

  3:29 Jod. Hij steke zijn mond in het stof, zeggende: Misschien is er verwachting.

  3:30 Jod. Hij geve zijn wang dien, die hem slaat, hij worde zat van smaad.

  3:31 Caph. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid.

  3:32 Caph. Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen, naar de grootheid Zijner goedertierenheden.

  3:33 Caph. Want Hij plaagt of bedroeft des mensenkinderen niet van harte.

  3:34 Lamed. Dat men al de gevangenen der aarde onder Zijn voeten verbrijzelt;

  3:35 Lamed. Dat men het recht eens mans buigt voor het aangezicht des Allerhoogsten;

  3:36 Lamed. Dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak; zou het de Heere niet zien?

  3:37 Mem. Wie zegt wat, hetwelk geschiedt, zo het de Heere niet beveelt?

  3:38 Mem. Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?

  3:39 Mem. Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden.

  3:40 Nun. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den HEERE.

  3:41 Nun. Laat ons onze harten opheffen, mitsgaders de handen, tot God in den hemel, zeggende:

  3:42 Nun. Wij hebben overtreden, en wij zijn wederspannig geweest, daarom hebt Gij niet gespaard.

  3:43 Samech. Gij hebt ons met toorn bedekt, en Gij hebt ons vervolgd; Gij hebt ons gedood, Gij hebt niet verschoond.

  3:44 Samech. Gij hebt U met een wolk bedekt, zodat er geen gebed doorkwam.

  3:45 Samech. Gij hebt ons tot een uitvaagsel en wegwerpsel gesteld, in het midden der volken.

  3:46 Pe. Al onze vijanden hebben hun mond tegen ons opgesperd.

  3:47 Pe. De vreze en de kuil zijn over ons gekomen, de verwoesting en de verbreking.

  3:48 Pe. Met waterbeken loopt mijn oog neder, vanwege de breuk der dochter mijns volks.

  3:49 Ain. Mijn oog vliet, en kan niet ophouden, omdat er geen rust is;

  3:50 Ain. Totdat het de HEERE van den hemel aanschouwe, en het zie.

  3:51 Ain. Mijn oog doet mijn ziele moeite aan, vanwege al de dochteren mijner stad.

  3:52 Tsade. Die mijn vijanden zijn zonder oorzaak, hebben mij als een vogeltje dapperlijk gejaagd.

  3:53 Tsade. Zij hebben mijn leven in een kuil uitgeroeid, en zij hebben een steen op mij geworpen.

  3:54 Tsade. De wateren zwommen over mijn hoofd; ik zeide: Ik ben afgesneden!

  3:55 Koph. HEERE! Ik heb Uw Naam aangeroepen uit den ondersten kuil.

  3:56 Koph. Gij hebt mijn stem gehoord, verberg Uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn roepen.

  3:57 Koph. Gij hebt U genaderd ten dage, als ik U aanriep; Gij hebt gezegd: Vrees niet!

  3:58 Resch. Heere! Gij hebt de twistzaken mijner ziel getwist, Gij hebt mijn leven verlost.

  3:59 Resch. Heere! Gij hebt gezien de verkeerdheid, die men mij aangedaan heeft, oordeel mijn rechtzaak.

  3:60 Resch. Gij hebt al hun wraak gezien, al hun gedachten tegen mij.

  3:61 Schin. HEERE! Gij hebt hun smaden gehoord, en al hun gedachten tegen mij;

  3:62 Schin. De lippen dergenen, die tegen mij opstaan, en hun dichten tegen mij den gansen dag.

  3:63 Schin. Aanschouw hun zitten en opstaan; ik ben hun snarenspel.

  3:64 Thau. HEERE! geef hun weder die vergelding, naar het werk hunner handen.

  3:65 Thau. Geef hun een deksel des harten; Uw vloek zij over hen!

  3:66 Thau. Vervolg ze met toorn, en verdelg ze van onder den hemel des HEEREN.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine