Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • DUTCH BIBLE - PROVERBS 14

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  14:1 Elke wijze vrouw bouwt haar huis; maar die zeer dwaas is, breekt het af met haar handen.

  14:2 Die in zijn oprechtheid wandelt, vreest den HEERE; maar die afwijkt in zijn wegen, veracht Hem.

  14:3 In den mond des dwazen is een roede des hoogmoeds; maar de lippen der wijzen bewaren hen.

  14:4 Als er geen ossen zijn, zo is de krib rein; maar door de kracht van den os is der inkomsten veel.

  14:5 Een waarachtig getuige zal niet liegen; maar een vals getuige blaast leugens.

  14:6 De spotter zoekt wijsheid, en er is gene; maar de wetenschap is voor den verstandige licht.

  14:7 Ga weg van de tegenwoordigheid eens zotten mans; want gij zoudt bij hem geen lippen der wetenschap merken.

  14:8 De wijsheid des kloekzinnigen is zijn weg te verstaan; maar dwaasheid der zotten is bedriegerij.

  14:9 Elke dwaas zal de schuld verbloemen; maar onder de oprechten is goedwilligheid.

  14:10 Het hart kent zijn eigen bittere droefheid; en een vreemde zal zich met deszelfs blijdschap niet vermengen.

  14:11 Het huis der goddelozen zal verdelgd worden; maar de tent der oprechten zal bloeien.

  14:12 Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.

  14:13 Het hart zal ook in het lachen smart hebben; en het laatste van die blijdschap is droefheid.

  14:14 Die afkerig van hart is, zal van zijn wegen verzadigd worden; maar een goed man van zichzelven.

  14:15 De slechte gelooft alle woord; maar de kloekzinnige merkt op zijn gang.

  14:16 De wijze vreest, en wijkt van het kwade; maar de zot is oplopende toornig, en zorgeloos.

  14:17 Die haastig is tot toorn, zal dwaasheid doen; en een man van schandelijke verdichtselen zal gehaat worden.

  14:18 De slechten erven dwaasheid; maar de kloekzinnigen zullen zich met wetenschap kronen.

  14:19 De kwaden buigen voor het aangezicht der goeden neder, en de goddelozen voor de poorten des rechtvaardigen.

  14:20 De arme wordt zelfs van zijn vriend gehaat; maar de liefhebbers des rijken zijn vele.

  14:21 Die zijn naaste veracht, zondigt; maar die zich der nederigen ontfermt, die is welgelukzalig.

  14:22 Dwalen zij niet, die kwaad stichten? Maar weldadigheid en trouw is voor degenen, die goed stichten.

  14:23 In allen smartelijke arbeid is overschot; maar het woord der lippen strekt alleen tot gebrek.

  14:24 Der wijzen kroon is hun rijkdom; de dwaasheid der zotten is dwaasheid.

  14:25 Een waarachtig getuige redt de zielen; maar die leugens blaast, is een bedrieger.

  14:26 In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn kinderen een Toevlucht wezen.

  14:27 De vreze des HEEREN is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods.

  14:28 In de menigte des volks is des konings heerlijkheid; maar in gebrek van volk is eens vorsten verstoring.

  14:29 De lankmoedige is groot van verstand; maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid.

  14:30 Een gezond hart is het leven des vleses; maar nijd is verrotting der beenderen.

  14:31 Die den arme verdrukt, smaadt deszelfs Maker; maar die zich des nooddruftigen ontfermt, eert Hem.

  14:32 De goddeloze zal heengedreven worden in zijn kwaad; maar de rechtvaardige betrouwt zelfs in zijn dood.

  14:33 Wijsheid rust in het hart des verstandigen; maar wat in het binnenste der zotten is, wordt bekend.

  14:34 Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natien.

  14:35 Het welbehagen des konings is over een verstandigen knecht; maar zijn verbolgenheid zal zijn over dengene, die beschaamd maakt.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine