Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • DUTCH BIBLE - PSALMS 105

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  105:1 Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.

  105:2 Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderen.

  105:3 Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; het hart dergenen, die den HEERE zoeken, verblijde zich.

  105:4 Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte; zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.

  105:5 Gedenkt Zijner wonderen, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en der oordelen Zijns monds.

  105:6 Gij zaad van Abraham, Zijn knecht, gij kinderen van Jakob, Zijn uitverkorene!

  105:7 Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde.

  105:8 Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten;

  105:9 Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak;

  105:10 Welken Hij ook gesteld heeft aan Jakob tot een inzetting, aan Israel tot een eeuwig verbond,

  105:11 Zeggende: Ik zal u geven het land Kanaan, het snoer van ulieder erfdeel.

  105:12 Als zij weinig mensen in getal waren, ja, weinig en vreemdelingen daarin;

  105:13 En wandelden van volk tot volk, van het ene koninkrijk tot het andere volk;

  105:14 Hij liet geen mens toe hen te onderdrukken; ook bestrafte Hij koningen om hunnentwil, zeggende:

  105:15 Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad.

  105:16 Hij riep ook een honger in het land; Hij brak allen staf des broods.

  105:17 Hij zond een man voor hun aangezicht henen; Jozef werd verkocht tot een slaaf.

  105:18 Men drukte zijn voeten in den stok; zijn persoon kwam in de ijzers.

  105:19 Tot den tijd toe, dat Zijn woord kwam, heeft hem de rede des HEEREN doorlouterd.

  105:20 De koning zond, en deed hem ontslaan; de heerser der volken liet hem los.

  105:21 Hij zette hem tot een heer over zijn huis, en tot een heerser over al zijn goed;

  105:22 Om zijn vorsten te binden naar zijn lust, en zijn oudsten te onderwijzen.

  105:23 Daarna kwam Israel in Egypte, en Jakob verkeerde als vreemdeling in het land van Cham.

  105:24 En Hij deed Zijn volk zeer wassen, en maakte het machtiger dan Zijn tegenpartijders.

  105:25 Hij keerde hun hart om, dat zij Zijn volk haatten, dat zij met Zijn knechten listiglijk handelden.

  105:26 Hij zond Mozes, Zijn knecht, en Aaron, dien Hij verkoren had.

  105:27 Zij deden onder hen de bevelen Zijner tekenen, en de wonderwerken in het land van Cham.

  105:28 Hij zond duisternis, en maakte het duister; en zij waren Zijn woord niet wederspannig.

  105:29 Hij keerde hun wateren in bloed, en Hij doodde hun vissen.

  105:30 Hun land bracht vorsen voort in overvloed, tot in de binnenste kameren hunner koningen.

  105:31 Hij sprak, en er kwam een vermenging van ongedierte, luizen, in hun ganse landpale.

  105:32 Hij maakte hun regen tot hagel, vlammig vuur in hun land.

  105:33 En Hij sloeg hun wijnstok en hun vijgeboom, en Hij brak het geboomte hunner landpalen.

  105:34 Hij sprak, en er kwamen sprinkhanen en kevers, en dat zonder getal;

  105:35 Die al het kruid in hun land opaten, ja, aten de vrucht hunner landbouwe op.

  105:36 Hij versloeg ook alle eerstgeborenen in hun land, de eerstelingen al hunner krachten.

  105:37 En Hij voerde hen uit met zilver en goud; en onder hun stammen was niemand, die struikelde.

  105:38 Egypte was blijde, als zij uittrokken, want hun verschrikking was op hen gevallen.

  105:39 Hij breidde een wolk uit tot een deksel, en vuur om den nacht te verlichten.

  105:40 Zij baden, en Hij deed kwakkelen komen, en Hij verzadigde hen met hemels brood.

  105:41 Hij opende een steenrots, en er vloeiden wateren uit, die gingen door de dorre plaatsen als een rivier.

  105:42 Want Hij dacht aan Zijn heilig woord, aan Abraham, Zijn knecht.

  105:43 Alzo voerde Hij Zijn volk uit met vrolijkheid, Zijn uitverkorenen met gejuich.

  105:44 En Hij gaf hun de landen der heidenen, zodat zij in erfenis bezaten den arbeid der volken;

  105:45 Opdat zij Zijn inzettingen onderhielden, en Zijn wetten bewaarden. Hallelujah! Psalmen 106

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine