Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • DUTCH BIBLE - ROMANS 12

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  12:1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijkegodsdienst.

  12:2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, enwelbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

  12:3 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij totmatigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.

  12:4 Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben;

  12:5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.

  12:6 Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is,

  12:7 Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren;

  12:8 Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.

  12:9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.

  12:10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande.

  12:11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.

  12:12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.

  12:13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.

  12:14 Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.

  12:15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.

  12:16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.

  12:17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.

  12:18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.

  12:19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

  12:20 Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.

  12:21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Romeinen 13

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine