Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • FINNISH BIBLE - JOSHUA 15

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  15:1 Juudan jälkeläisten sukukunta, heidän sukunsa, saivat arpaosansa etelästä, Edomin rajaan ja Siinin erämaahan päin, etäisintä etelää myöten.

  15:2 Heidän eteläinen rajansa alkaa Suolameren päästä, sen eteläisimmästä pohjukasta,

  15:3 jatkuu Skorpionisolan eteläpuolitse, kulkee Siiniin, nousee Kaades-Barnean eteläpuolitse, kulkee Hesroniin, nousee Addariin ja kääntyy Karkaan päin.

  15:4 Edelleen se kulkee Asmoniin ja jatkuu Egyptin puroon; sitten raja päättyy mereen. Tämä olkoon teidän eteläinen rajanne.

  15:5 Itäisenä rajana on Suolameri Jordanin suuhun saakka. Pohjoinen raja alkaa siitä meren pohjukasta, jossa on Jordanin suu.

  15:6 Sieltä raja nousee Beet-Hoglaan ja kulkee Beet-Araban pohjoispuolitse; edelleen raja nousee Boohanin, Ruubenin pojan, kiveen.

  15:7 Sitten raja nousee Debiriin Aakorin laaksosta ja kääntyy pohjoiseen päin Gilgalia kohti, joka on vastapäätä puron eteläpuolella olevaa Adummimin solaa; sitten raja kulkee Een-Semeksen veteen ja päättyy Roogelin lähteeseen.

  15:8 Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa.

  15:9 Tämän vuoren laelta raja kaartuu Neftoahin veden lähteelle ja jatkuu Efronin vuoren kaupunkeihin, ja sitten raja kaartuu Baalaan, se on Kirjat-Jearimiin.

  15:10 Baalasta raja kääntyy länteen päin Seirin vuoreen, kulkee Jearimin vuoren kukkulan, se on Kesalonin, pohjoispuolitse, laskeutuu Beet-Semekseen ja kulkee sitten Timnaan.

  15:11 Edelleen raja jatkuu Ekronin kukkulaan, pohjoiseen päin; sitten raja kaartuu Sikkeroniin, kulkee Baala-vuoreen ja jatkuu Jabneeliin; sitten raja päättyy mereen.

  15:12 Ja läntisenä rajana on Suuri meri; se on rajana. Nämä ovat Juudan jälkeläisten, heidän sukukuntiensa, rajat yltympäri.

  15:13 Mutta Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin.

  15:14 Ja Kaaleb karkoitti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain,

  15:15 ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan; mutta Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer.

  15:16 Silloin Kaaleb sanoi: "Joka voittaa ja valloittaa Kirjat-Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi".

  15:17 Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi.

  15:18 Ja kun Aksa tuli, niin hän yllytti miestänsä, että tämä pyytäisi hänen isältänsä peltomaata; ja Aksa pudottautui aasin selästä maahan. Silloin Kaaleb sanoi hänelle: "Mikä sinun on?"

  15:19 Niin hän vastasi: "Anna minulle jäähyväislahja, sillä sinä olet naittanut minut kuivaan maahan; anna siis minulle vesilähteitä". Silloin hän antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.

  15:20 Tämä on Juudan jälkeläisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa.

  15:21 Juudan jälkeläisten sukukunnan etäisimmät kaupungit Edomin rajalla Etelämaassa ovat: Kabseel, Eeder, Jaagur,

  15:22 Kiina, Diimona, Adada,

  15:23 Kedes, Haasor, Jitnan,

  15:24 Siif, Telem, Bealot,

  15:25 Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, se on Haasor,

  15:26 Amam, Sema, Moolada,

  15:27 Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet,

  15:28 Hasar-Suual, Beerseba ja Bisjotja,

  15:29 Baala, Ijjim, Esem,

  15:30 Eltolad, Kesil, Horma,

  15:31 Siklag, Madmanna, Sansanna,

  15:32 Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon - kaikkiaan kaksikymmentä yhdeksän kaupunkia kylineen.

  15:33 Alankomaassa: Estaol, Sora, Asna,

  15:34 Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam,

  15:35 Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka,

  15:36 Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim - neljätoista kaupunkia kylineen;

  15:37 Senan, Hadasa, Migdal-Gaad,

  15:38 Dilan, Mispe, Jokteel,

  15:39 Laakis, Boskat, Eglon,

  15:40 Kabbon, Lahmas, Kitlis,

  15:41 Gederot, Beet-Daagon, Naema ja Makkeda - kuusitoista kaupunkia kylineen;

  15:42 Libna, Eter, Aasan,

  15:43 Jiftah, Asna, Nesib,

  15:44 Kegila, Aksib ja Maaresa - yhdeksän kaupunkia kylineen;

  15:45 Ekron ja sen tytärkaupungit ja kylät;

  15:46 koko se alue kylineen, joka on Asdodin puolella Ekronista mereen kulkevaa rajaa;

  15:47 Asdod ja sen tytärkaupungit ja kylät; Gassa ja sen tytärkaupungit ja kylät Egyptin puroon asti. Ja Suuri meri on rajana.

  15:48 Ja vuoristossa: Saamir, Jattir, Sooko,

  15:49 Danna, Kirjat-Sanna, se on Debir;

  15:50 Anab, Estemo, Aanim;

  15:51 Goosen, Hoolon ja Giilo - yksitoista kaupunkia kylineen;

  15:52 Arab, Duuma, Esan,

  15:53 Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka,

  15:54 Humta, Kirjat-Arba, se on Hebron, ja Siior - yhdeksän kaupunkia kylineen;

  15:55 Maaon, Karmel, Siif, Jutta,

  15:56 Jisreel, Jokdeam ja Saanoah,

  15:57 Kain, Gibea, Timna - kymmenen kaupunkia kylineen;

  15:58 Halhul, Beet-Suur, Gedor,

  15:59 Maarat, Beet-Anot ja Eltekon - kuusi kaupunkia kylineen;

  15:60 Kirjat-Baal, se on Kirjat-Jearim, ja Rabba - kaksi kaupunkia kylineen.

  15:61 Ja erämaassa: Beet-Araba, Middin, Sekaka,

  15:62 Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi - kuusi kaupunkia kylineen.

  15:63 Mutta jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, eivät Juudan jälkeläiset kyenneet karkoittamaan, ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten sekaan, Jerusalemiin, aina tähän päivään asti.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine