Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • HUNGARIAN BIBLE - 2SAMUEL 22

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  22:1 Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből.

  22:2 És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem.

  22:3 Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. &Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. &Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.

  22:4 Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó; &És megszabadulok ellenségeimtől.

  22:5 Mert halál hullámai vettek engem körül, &Az istentelenség árjai rettentettek engem;

  22:6 A pokol kötelei vettek körül, &S a halál tőrei estek reám.

  22:7 Szükségemben az Urat hívtam, &S az én Istenemhez kiáltottam: &És meghallá lakóhelyéről szavamat, &S kiáltásom eljutott füleibe.

  22:8 Akkor rengett és remegett a föld, &Az égnek fundamentumai inogtak, &És megrendülének, mert haragudott Ő.

  22:9 Füst szállt fel orrából, &És emésztő tűz szájából, &Izzószén gerjedt belőle.

  22:10 Lehajtá az eget és leszállt, &És homály volt lábai alatt.

  22:11 A Khérubon ment és röpült, &És a szelek szárnyain tünt fel.

  22:12 Sötétségből maga körül sátrakat emelt, &Esőhullást, sürű felhőket.

  22:13 Az előtte levő fényességből &Izzó szenek gerjedének.

  22:14 És dörgött az égből az Úr, &És a Magasságos hangot adott.

  22:15 Ellövé nyilait és szétszórta azokat, &Villámot, és összekeverte azokat.

  22:16 És meglátszottak a tenger örvényei, &S a világ fundamentumai felszínre kerültek, &Az Úrnak feddésétől, &Orra leheletének fúvásától.

  22:17 Lenyúlt a magasságból és felvett engem, &S a mélységes vizekből kihúzott engem.

  22:18 Hatalmas ellenségimtől megszabadított engem; &Gyűlölőimtől, kik hatalmasabbak valának nálam.

  22:19 Reámtörtek nyomorúságom napján, &De az Úr gyámolóm volt nékem.

  22:20 Tágas helyre vitt ki engem, &Kiragadott, mert jóakaróm nékem.

  22:21 Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, &Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem.

  22:22 Mert megőriztem az Úrnak utait, &S gonoszul nem szakadtam el Istenemtől.

  22:23 Mert ítéletei mind előttem vannak, &S rendeléseitől nem távoztam el.

  22:24 Tökéletes voltam előtte, s őrizkedtem rosszaságomtól.

  22:25 Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, &Szemei előtt való tisztaságom szerint.

  22:26 Az irgalmashoz irgalmas vagy, &A tökéletes vitézhez tökéletes vagy.

  22:27 A tisztához tiszta vagy, &A visszáshoz pedig visszás.

  22:28 Segítesz a nyomorult népen, &Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.

  22:29 Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, &S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.

  22:30 Mert veled harczi seregen is átfutok, &Az én Istenemmel kőfalon is átugrom.

  22:31 Az Istennek útja tökéletes; &Az Úrnak beszéde tiszta; &Paizsa ő mindeneknek, a kik ő benne bíznak.

  22:32 Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? &S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?

  22:33 Isten az én erős kőváram, &Ki vezérli az igaznak útját.

  22:34 Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, &S magas helyekre állít engem.

  22:35 Kezeimet harczra tanítja, &Hogy az érczív karjaim által törik el.

  22:36 Idvességednek paizsát adtad nékem, &S kegyelmed nagygyá tett engem.

  22:37 Lépéseimet kiszélesítetted alattam. &És bokáim meg nem tántorodtak.

  22:38 Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom őket, &Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket.

  22:39 Megsemmisítem, eltiprom őket, hogy fel nem kelhetnek, &Lábaim alatt hullanak el.

  22:40 Mert te erővel öveztél fel engem a harczra, &Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak.

  22:41 Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, &Gyülölőim, a kiket elpusztítottam én,

  22:42 Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, &Az Úrhoz, de nem felelt nékik.

  22:43 Szétmorzsolom őket, mint a föld porát, &Összezúzom, mint az utcza sarát, széttaposom őket.

  22:44 Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, &Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, &[Oly] nép szolgál nékem, melyet nem ismertem.

  22:45 Idegen fiak hizelkednek nékem, &S [egy] hallásra engedelmeskednek,

  22:46 Idegen fiak elcsüggednek, &S váraikból reszketve jőnek elő.

  22:47 Él az Úr és áldott az én kősziklám. &Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.

  22:48 Isten az, ki bosszút áll értem, &S alám hajtja a népeket.

  22:49 Ki megment engem ellenségeimtől, &Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, &S az erőszakos embertől megszabadítasz engem.

  22:50 Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, &S nevednek dícséretet éneklek.

  22:51 Nagy segítséget ad az ő királyának, &Irgalmasságot cselekszik felkentjével, &Dáviddal és az ő magvával mindörökké!

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine