Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • HUNGARIAN BIBLE - EZRA 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  2:1 Ezek pedig a tartománynak fiai, kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket Nabukodonozor, Babilónia királya, fogva vitetett Babilóniába, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.

  2:2 Kik jövének Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokhaival, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvaival, Rehummal, Baanával. Izráel népe férfiainak száma [ez:]

  2:3 Paros fiai kétezerszázhetvenkettő;

  2:4 Sefátja fiai háromszázhetvenkettő;

  2:5 Árah fiai hétszázhetvenöt;

  2:6 Pahath-Moáb fiai, Jésua [és] Joáb fiaitól, kétezernyolczszáztizenkettő;

  2:7 Élám fiai ezerkétszázötvennégy;

  2:8 Zattu fiai kilenczszáznegyvenöt;

  2:9 Zakkai fiai hétszázhatvan;

  2:10 Báni fiai hatszáznegyvenkettő;

  2:11 Bébai fiai hatszázhuszonhárom;

  2:12 Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettő;

  2:13 Adónikám fiai hatszázhatvanhat;

  2:14 Bigvai fiai kétezerötvenhat;

  2:15 Ádin fiai négyszázötvennégy;

  2:16 Áter fiai, Ezékiástól, kilenczvennyolcz;

  2:17 Bésai fiai háromszázhuszonhárom;

  2:18 Jórá fiai száztizenkettő;

  2:19 Hásum fiai kétszázhuszonhárom;

  2:20 Gibbár fiai kilenczvenöt;

  2:21 Bethlehem fiai százhuszonhárom;

  2:22 Netófah férfiai ötvenhat;

  2:23 Anathóth férfiai százhuszonnyolcz;

  2:24 Azmáveth fiai negyvenkettő;

  2:25 Kirjáth-Árim, Kefira és Beéróth fiai hétszáznegyvenhárom;

  2:26 Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegy;

  2:27 Mikmás férfiai százhuszonkettő;

  2:28 Béthel és Ái férfiai kétszázhuszonhárom;

  2:29 Nebó fiai ötvenkettő;

  2:30 Magbis fiai százötvenhat;

  2:31 A másik Élám fiai ezerkétszázötvennégy;

  2:32 Hárim fiai háromszázhúsz;

  2:33 Lód, Hádid és Ónó fiai hétszázhuszonöt;

  2:34 Jérikó fiai háromszáznegyvenöt;

  2:35 Szenáa fiai háromezerhatszázharmincz;

  2:36 A papok: Jedája fiai, Jésua családjából, kilenczszázhetvenhárom;

  2:37 Immér fiai ezerötvenkettő;

  2:38 Pashur fiai ezerkétszáznegyvenhét;

  2:39 Hárim fiai ezertizenhét;

  2:40 A Léviták: Jésuának és Kadmiélnek fiai, Hodávia fiaitól, hetvennégy.

  2:41 Az énekesek: Asáf fiai százhuszonnyolcz;

  2:42 A kapunállók fiai: Sallum fiai, Ater fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai, összesen százharminczkilencz.

  2:43 A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai;

  2:44 Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai,

  2:45 Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai,

  2:46 Hágáb fiai, Salmai fiai, Hanán fiai,

  2:47 Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai,

  2:48 Resin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai,

  2:49 Uzza fiai, Pászéah fiai, Bészai fiai,

  2:50 Aszna fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai.

  2:51 Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,

  2:52 Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,

  2:53 Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,

  2:54 Nesiah fiai, Hatifa fiai;

  2:55 Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Haszszófereth fiai, Peruda fiai,

  2:56 Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,

  2:57 Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hássebaim fiai, Ámi fiai.

  2:58 Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai háromszázkilenczvenkettő.

  2:59 És ezek, a kik feljövének Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerub-Addán- Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráel közül valók-é:

  2:60 Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai hatszázötvenkettő.

  2:61 És a papok fiai közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget, és ezek nevéről nevezteték;

  2:62 Ezek keresték írásukat, tudniillik a nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;

  2:63 És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem pap ítél az Urimmal és Tummimmal.

  2:64 Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.

  2:65 Szolgáikon és szolgálóikon kivül - ezek száma hétezerháromszázharminczhét - valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszázan.

  2:66 Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;

  2:67 Tevéik négyszázharminczöt, hatezerhétszázhúsz szamárral.

  2:68 A családfők közül pedig, mikor megérkezének az Úr házához, mely Jeruzsálemben van, némelyek önkénytesen adakozának az Isten házára, hogy fölépítenék azt az ő helyén;

  2:69 Tehetségök szerint adának az építés költségére aranyban hatvanegyezer dárikot, s ezüstben ötezer mánét, és száz papi ruhát.

  2:70 És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a nép fiai, mind az énekesek, mind a kapunállók, mind a Léviták szolgái városaikban, s így az egész Izráel a maga városaiban vala.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine