Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • HUNGARIAN BIBLE - NEHEMIAH 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  7:1 És lőn, hogy midőn megépítteték a kőfal, felállítám az ajtókat és kirendeltetének a kapunállók, az énekesek és a Léviták [őrizetre;]

  7:2 És [hadnagyokká] tevém Jeruzsálem fölött Hanánit, testvéremet és Hanániást, a vár fejedelmét, mivel hogy ő hűségesebb és istenfélőbb vala sokaknál.

  7:3 És mondék nékik: Meg ne nyittassanak Jeruzsálem kapui mindaddig, míg a nap melegen nem süt, és míg [az őrök] ott állanak, addig tegyék be az ajtókat és zárjátok be azokat; azután állítsatok őrizőket Jeruzsálem lakosai közül, némelyeket az ő vigyázó helyökre, s másokat az ő házok ellenébe.

  7:4 A város pedig felette igen széles vala és nagy, s a nép kevés lévén benne, házak nem épültek.

  7:5 Felindítá azért az én Istenem szívemet, hogy egybegyűjtsem az előljárókat, a főembereket és a népet, hogy felírattassanak; és megtalálám azok nemzetségének könyvét, a kik először jöttek vala fel Babilóniából, melyben ily írást találék:

  7:6 Ezek a tartománynak fiai, a kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket fogva vitetett Nabukodonozor, Babilónia királya, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.

  7:7 Kik jövének Zorobábellel: Jésua, Nehémiás, Azariás, Raámia, Nahamáni, Mordokhai, Bilsán, Miszpereth, Bigvai, Nehum, Baána. Izráel népe férfiainak számok [ez:]

  7:8 Parós fiai: kétezerszázhetvenkettő;

  7:9 Sefátja fiai: háromszázhetvenkettő;

  7:10 Arah fiai: hatszázötvenkettő;

  7:11 Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól: kétezernyolczszáztizennyolcz;

  7:12 Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;

  7:13 Zattu fiai: nyolczszáznegyvenöt;

  7:14 Zakkai fiai: hétszázhatvan;

  7:15 Binnui fiai: hatszáznegyvennyolcz;

  7:16 Bébai fiai: hatszázhuszonnyolcz;

  7:17 Azgád fiai: kétezerháromszázhuszonkettő;

  7:18 Adónikám fiai: hatszázhatvanhét;

  7:19 Bigvai fiai: kétezerhatvanhét;

  7:20 Adin fiai: hatszázötvenöt;

  7:21 Áter fiai, Ezékiástól: kilenczvennyolcz;

  7:22 Hásum fiai: háromszázhuszonnyolcz;

  7:23 Bésai fiai: háromszázhuszonnégy;

  7:24 Hárif fiai: száztizenkettő;

  7:25 Gibeon fiai: kilenczvenöt;

  7:26 Bethlehem és Netófa férfiai: száznyolczvannyolcz;

  7:27 Anathóth férfiai: százhuszonnyolcz;

  7:28 Beth-Azmáveth férfiai: negyvenkettő;

  7:29 Kirjáth-Jeárim, Kefira és Beéróth férfiai: hétszáznegyvenhárom;

  7:30 Ráma és Géba férfiai: hatszázhuszonegy;

  7:31 Mikmás férfiai: százhuszonkettő;

  7:32 Béthel és Ai férfiai: százhuszonhárom;

  7:33 A másik Nébó férfiai: ötvenkettő;

  7:34 A másik Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;

  7:35 Hárim fiai: háromszázhúsz;

  7:36 Jerikó fiai: háromszáznegyvenöt;

  7:37 Lód, Hádid és Ónó fiai: hétszázhuszonegy;

  7:38 Szenáa fiai: háromezerkilenczszázharmincz;

  7:39 A papok: Jedája fiai Jésua családjából: kilenczszázhetvenhárom;

  7:40 Immér fiai: ezerötvenkettő;

  7:41 Pashur fiai: ezerkétszáznegyvenhét;

  7:42 Hárim fiai: ezertizenhét;

  7:43 A Léviták: Jésua [és] Kadmiel fiai, Hódávia fiaitól: hetvennégy;

  7:44 Az énekesek: Asáf fiai: száznegyvennyolcz;

  7:45 A kapunállók: Sallum fiai, Áter fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai: százharmincznyolcz;

  7:46 A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai,

  7:47 Kérósz fiai, Szia fiai, Pádón fiai,

  7:48 Lebána fiai, Hagába fiai, Salmai fiai,

  7:49 Hanán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai,

  7:50 Reája fiai, Resin fiai, Nekóda fiai,

  7:51 Gazzám fiai, Uzza fiai, Pászéah fiai,

  7:52 Bészai fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai,

  7:53 Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,

  7:54 Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,

  7:55 Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,

  7:56 Nesiah fiai, Hatifa fiai;

  7:57 A Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Szófereth fiai, Perida fiai,

  7:58 Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,

  7:59 Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hassebaim fiai, Ámon fiai;

  7:60 Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai, háromszázkilenczvenkettő.

  7:61 És ezek, a kik feljövének Tel-Melahból, Tel-Harsából, Kerub-Addán- Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráelből valók-é?

  7:62 Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai, hatszáznegyvenkettő;

  7:63 És a papok közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, a ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget és ezek nevéről nevezteték;

  7:64 Ezek keresték írásukat, tudniillik nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;

  7:65 És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem a pap ítél az Urimmal és Tummimmal;

  7:66 Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.

  7:67 Szolgáikon és szolgálóikon kivül - ezek valának hétezerháromszázharminczheten - valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszáznegyvenöten;

  7:68 Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;

  7:69 Tevéik négyszázharminczöt, szamaraik hatezerhétszázhúsz.

  7:70 Némelyek pedig a családfők közül adakozának az építésre: a király helytartója ada a kincsekhez aranyban ezer dárikot, ötven medenczét, ötszázharmincz papi ruhát;

  7:71 A többi családfők pedig adának az építés költségére aranyban húszezer dárikot, és ezüstben kétezerkétszáz mánét;

  7:72 És a mit a többi nép ada, az aranyban húszezer dárik, és ezüstben kétezer máne, és hatvanhét papiruha vala.

  7:73 És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a kapunállók, mind az énekesek, mind a nép fiai, mind a Léviták szolgái, szóval az egész Izráel a magok városaikban.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine