Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • HUNGARIAN BIBLE - NUMBERS 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  7:1 És lőn, hogy a mely napon elvégezé Mózes a sátor felállítását, és felkené azt, és megszentelé azt, minden edényével egybe, és az oltárt és annak minden edényét; és felkené és megszentelé azokat:

  7:2 Akkor előjövének az Izráel fejedelmei, az ő atyjok házának fejei; ezek a törzsek fejedelmei, és ezek a megszámláltattak felügyelői:

  7:3 És vivék az ő áldozatukat az Úr elé: hat borított szekeret, és tizenkét ökröt; egy-egy szekeret két-két fejedelemért, és mindenikért egy-egy ökröt; és odavivék azokat a sátor elébe.

  7:4 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

  7:5 Vedd el ő tőlök, és legyenek azok felhasználva a gyülekezet sátorának szolgálatában; és add azokat a lévitáknak, mindeniknek az ő szolgálata szerint.

  7:6 Elvevé azért Mózes a szekereket és ökröket, és adá azokat a lévitáknak.

  7:7 Két szekeret és négy ökröt ada a Gerson fiainak, az ő szolgálatuk szerint.

  7:8 Négy szekeret pedig és nyolcz ökröt ada a Mérári fiainak, az ő szolgálatuk szerint, Ithamárnak, Áron pap fiának keze alá.

  7:9 A Kéhát fiainak pedig [semmit] nem ada; mert a szentség szolgálata illette vala őket, a melyet vállon hordoznak vala.

  7:10 Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére [valókat] azon napon, a melyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az ő áldozatukat az oltár elébe.

  7:11 És monda az Úr Mózesnek: Egyik napon egyik fejedelem, másik napon másik fejedelem vigye az ő áldozatát az oltár felszentelésére.

  7:12 És vivé első napon az ő áldozatát Naasson, az Amminádáb fia, Júda nemzetségéből.

  7:13 Vala pedig az ő áldozata, egy ezüst tál, száz és harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, és mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

  7:14 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

  7:15 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

  7:16 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

  7:17 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendősök. Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata.

  7:18 Másodnapon vivé Néthanéel, Suárnak fia, Izsakhár [nemzetségének] fejedelme.

  7:19 Vive az ő áldozatául egy ezüst tálat, száz és harmincz siklus súlyút, egy ezüst medenczét, hetven siklus súlyút, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

  7:20 Egy arany csészét, tíz [siklus súlyút], füstölő szerekkel telve.

  7:21 Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendős bárányt egészen égőáldozatul.

  7:22 Egy kecskebakot bűnért való áldozatul.

  7:23 Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendősöket. Ez Néthanéelnek a Suár fiának áldozata.

  7:24 Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia.

  7:25 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

  7:26 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú] füstölő szerekkel telve.

  7:27 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

  7:28 Egy kecskebak, bűnért való áldozatul.

  7:29 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliábnak, Hélon fiának áldozata.

  7:30 Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme: Elisúr, Sedeúrnak fia.

  7:31 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

  7:32 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

  7:33 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

  7:34 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

  7:35 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisúrnak, Sedeúr fiának áldozata.

  7:36 Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.

  7:37 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

  7:38 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

  7:39 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

  7:40 Egy kecskebak, bűnért való áldozatul.

  7:41 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata.

  7:42 Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme: Éliásáf, a Dehuél fia.

  7:43 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

  7:44 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

  7:45 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

  7:46 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

  7:47 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliásáfnak, Dehuél fiának áldozata.

  7:48 Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihúd fia.

  7:49 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

  7:50 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

  7:51 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

  7:52 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

  7:53 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisámának, Ammihúd fiának áldozata.

  7:54 Nyolczadnapon a Manasse fiainak fejedelme: Gamliél, Pédasúr fia.

  7:55 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

  7:56 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

  7:57 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

  7:58 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

  7:59 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata.

  7:60 Kilenczednapon a Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, a Gideóni fia.

  7:61 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

  7:62 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

  7:63 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

  7:64 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

  7:65 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Abidánnak, Gideóni fiának áldozata.

  7:66 Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, az Ammisaddai fia.

  7:67 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

  7:68 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

  7:69 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

  7:70 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

  7:71 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahiézernek, az Ammisaddai fiának áldozata.

  7:72 Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme: Págiel, Okrán fia.

  7:73 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

  7:74 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

  7:75 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

  7:76 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

  7:77 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Págielnek, Okrán fiának áldozata.

  7:78 Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia.

  7:79 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

  7:80 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

  7:81 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

  7:82 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

  7:83 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahirának, az Enán fiának áldozata.

  7:84 Ez volt [az áldozat] az oltár felszentelésére, a napon, a melyen felkenetett, az Izráelnek fejedelmeitől. Tizenkét ezüst tál, tizenkét ezüst medencze, tizenkét arany csésze.

  7:85 Száz és harmincz siklus súlyú vala egy ezüst tál, egy ezüst medencze pedig hetven siklus súlyú; az edények minden ezüstje: kétezer négyszáz [siklus], a szent siklus szerint;

  7:86 Tizenkét arany csésze, füstölő szerekkel, tíz-tíz [siklus súlyú] vala egy-egy csésze, a szent siklus szerint: A csészéknek minden aranya: száz húsz siklus.

  7:87 Az egészen égőáldozatra való minden barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, esztendős bárány tizenkettő, a hozzájok való ételáldozatokkal, és tizenkét kecskebak bűnért való áldozatul.

  7:88 A hálaadó áldozatra való minden barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendős bárány hatvan. Ez volt az oltár felszentelésére [való áldozat], minekutána felkenetett volt.

  7:89 Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon ő vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felől, amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közűl; és szól vala vele

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine