Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • HUNGARIAN BIBLE - PSALMS 119

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  119:1 Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.

  119:2 Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, [és] teljes szívből keresik őt.

  119:3 És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak.

  119:4 Te parancsoltad [Uram,] hogy határozataidat jól megőrizzük.

  119:5 Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére!

  119:6 Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!

  119:7 Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.

  119:8 A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!

  119:9 Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?

  119:10 Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!

  119:11 Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

  119:12 Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.

  119:13 Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét.

  119:14 Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.

  119:15 A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.

  119:16 Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.

  119:17 Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.

  119:18 Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.

  119:19 Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat.

  119:20 Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt.

  119:21 Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, a kik elhajolnak parancsolataidtól.

  119:22 Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te bizonyságaidat!

  119:23 Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te rendeléseidről gondolkodik.

  119:24 A te bizonyságaid én gyönyörűségem, [és] én tanácsadóim.

  119:25 Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint.

  119:26 Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

  119:27 Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról!

  119:28 Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint!

  119:29 A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem!

  119:30 Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem.

  119:31 Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni!

  119:32 A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!

  119:33 Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.

  119:34 Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.

  119:35 Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.

  119:36 Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.

  119:37 Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet.

  119:38 Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged.

  119:39 Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek; hiszen jók a te ítéleteid.

  119:40 Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.

  119:41 És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted,

  119:42 Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben!

  119:43 És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!

  119:44 És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.

  119:45 És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.

  119:46 És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.

  119:47 És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.

  119:48 És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről.

  119:49 Emlékezzél meg a te szolgádnak [adott] igédről, a melyhez nékem reménységet adtál!

  119:50 Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.

  119:51 A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől.

  119:52 Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom.

  119:53 Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te törvényedet.

  119:54 Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában.

  119:55 Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet.

  119:56 Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem.

  119:57 Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.

  119:58 Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!

  119:59 Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom.

  119:60 Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat.

  119:61 Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; [de] a te törvényedről el nem feledkezem.

  119:62 Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért.

  119:63 Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat megtartják.

  119:64 A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!

  119:65 Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint.

  119:66 Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak.

  119:67 Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra.

  119:68 Jó vagy te és jóltevő, taníts meg engem a te rendeléseidre.

  119:69 A kevélyek hazugságot költöttek reám, [de] én teljes szívből megtartom a te parancsolataidat.

  119:70 Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm.

  119:71 Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet.

  119:72 A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.

  119:73 A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat.

  119:74 A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.

  119:75 Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem.

  119:76 Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.

  119:77 Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.

  119:78 Szégyenüljenek meg a kevélyek, a kik csalárdul elnyomtak engem, [holott] én a te határozataidról gondolkodom.

  119:79 Forduljanak hozzám, a kik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat!

  119:80 Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.

  119:81 Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod [kivánása] miatt; a te igédben van az én reménységem.

  119:82 A te beszéded [kivánása] miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?

  119:83 Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem feledkezem.

  119:84 Mennyi a te szolgádnak napja, [és] mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett?

  119:85 Vermet ástak nékem a kevélyek, a kik nem a te törvényed szerint [élnek.]

  119:86 Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem!

  119:87 Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat.

  119:88 A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.

  119:89 Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.

  119:90 Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.

  119:91 A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál.

  119:92 Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.

  119:93 Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.

  119:94 Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem.

  119:95 Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, [de] én a te bizonyságaidra figyelek.

  119:96 Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa.

  119:97 Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!

  119:98 Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.

  119:99 Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.

  119:100 Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.

  119:101 Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet.

  119:102 Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem.

  119:103 Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél [édesbb] az az én számnak!

  119:104 A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.

  119:105 Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

  119:106 Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit.

  119:107 Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint.

  119:108 Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.

  119:109 Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedről el nem feledkezem.

  119:110 Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem.

  119:111 A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.

  119:112 Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha [és] mindvégig.

  119:113 Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem.

  119:114 Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.

  119:115 Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait.

  119:116 Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.

  119:117 Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen.

  119:118 Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtől elhajolnak, mert az ő álnokságuk hazugság.

  119:119 Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te bizonyságaidat.

  119:120 Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől.

  119:121 Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak!

  119:122 Légy kezes a te szolgádért az ő javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem.

  119:123 Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után.

  119:124 Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre taníts meg engem!

  119:125 Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!

  119:126 Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.

  119:127 Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.

  119:128 Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm.

  119:129 Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat.

  119:130 A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, [és] oktatja az együgyűeket.

  119:131 Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat.

  119:132 Tekints reám és könyörülj rajtam, a miképen szoktál a te nevednek kedvelőin.

  119:133 Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!

  119:134 Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te határozataidat!

  119:135 A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre!

  119:136 Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, a kik nem tartják meg a te törvényedet.

  119:137 Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos.

  119:138 A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.

  119:139 Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én ellenségeim.

  119:140 Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.

  119:141 Kicsiny vagyok én és megvetett, [de] a te határozataidról el nem feledkezem.

  119:142 A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.

  119:143 Nyomorúság és keserűség ért engem, [de] a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem.

  119:144 A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek!

  119:145 Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.

  119:146 Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat.

  119:147 Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.

  119:148 Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam.

  119:149 Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint!

  119:150 Közelgetnek [hozzám] az én gonosz háborgatóim, a kik a te törvényedtől messze távoztak.

  119:151 Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság.

  119:152 Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted.

  119:153 Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine