Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • LATVIAN BIBLE - LUKE 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  3:1 Bet ķeizara Tibērija valdīšanas piecpadsmitajā gadā, kad Poncijs Pilāts bija pārvaldnieks Galilejā, bet viņa brālis Filips pārvaldnieks Iturejā un Trahonitīdas daļā un Lizanijs pārvaldnieks Abilinē,

  3:2 Augsto priesteru Annas un Kaifas laikā Kunga vārds nāca uz Jāni, Zaharija dēlu, tuksnesī.

  3:3 Un viņš staigāja visā Jordānas apkārtnē, sludinādams grēku nožēlošanas kristību grēku piedošanai,

  3:4 Kā rakstīts pravieša Isaja sludinājumu grāmatā: Saucēja balss tuksnesī: sataisiet Kunga ceļu, taisnas dariet Viņa takas!

  3:5 Katra ieleja lai piepildās, un katrs kalns un pakalns lai nolīdzinās, kas līks, tam jātop taisnam, un kas nelīdzens, tam jātop līdzenam ceļam;

  3:6 Un ikviena miesa redzēs Dieva pestīšanu. (Is 40,3-5)

  3:7 Viņš runāja ļaudīm, kas nāca pie viņa kristīties: Jūs, odžu dzimums! Kas jūs mācīja bēgt no nākamajām dusmām?

  3:8 Tāpēc nesiet grēku nožēlošanas cienīgus augļus un nesāciet sacīt: Mums Ābrahams ir tēvs. Jo es jums saku, ka Dievs spējīgs no šiem akmeņiem radīt Ābrahamam bērnus.

  3:9 Jau cirvis pielikts pie koku saknēm. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiks nocirsts un ugunī iemests.

  3:10 Un ļaudis jautāja viņam, sacīdami: Ko tad mums darīt?

  3:11 Bet viņš tiem atbildēja un sacīja: Kam divi svārki, lai dod tam, kam nav; un kam pārtika, lai dara tāpat.

  3:12 Bet nāca arī muitnieki kristīties; un tie sacīja viņam: Mācītāj, ko lai mēs darām?

  3:13 Un viņš tiem sacīja: Neņemiet vairāk, nekā jums noteikts.

  3:14 Bet jautāja viņam arī kareivji, sacīdami: Ko mums būs darīt? Un viņš tiem sacīja: Nedariet nevienam pārestību un netaisnību un esiet mierā ar savu algu!

  3:15 Bet kad ļaudīm likās un viņi savās sirdīs domāja par Jāni, vai viņš nav Kristus,

  3:16 Jānis atbildēja un sacīja visiem: Es jūs kristīju ar ūdeni, bet nāks varenāks par mani, kam es neesmu cienīgs Viņa kurpju siksnas atraisīt; Viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ugunī.

  3:17 Tā vēteklis ir Viņa rokā; un Viņš iztīrīs savu klonu, un kviešus Viņš sakrās savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī.

  3:18 Vēl daudz citu ko viņš sludināja, mācīdams ļaudis.

  3:19 Bet zemes pārvaldnieks Herods, ko viņš nopēla par Herodiju, tā brāļa sievu, un par visiem ļaunumiem, ko Herods darīja,

  3:20 Visam tam pievienoja vēl to, ka ieslodzīja Jāni cietumā.

  3:21 Bet notika, ka visi ļaudis kristījās, un arī Jēzus bija kristīts, tad Viņam, Dievu lūdzot, debesis atvērās,

  3:22 Un Svētais Gars miesīgā veidā kā balodis nolaidās uz Viņu; un balss atskanēja no debesīm: Tu esi mans mīļais Dēls, pie Tevis man labpatikšana!

  3:23 Un Jēzus pats, kad Viņš iesāka, bija apmēram 30 gadus vecs, kā mēdza domāt, Jāzepa dēls; Jāzeps bija Heli, bet tas Matata dēls,

  3:24 Tas bija Levi, tas Melhi, tas Jannes, tas Jāzepa dēls.

  3:25 Tas bija Matatija, tas Amosa, tas Nauma, tas Hesli, tas Nages dēls,

  3:26 Tas bija Maata, tas Matatija, tas Semeja, tas Jāzepa, tas Jūdas dēls,

  3:27 Tas bija Joanna, tas Rēzas, tas Zorobabela, tas Salatiēla, tas Neri dēls,

  3:28 Tas bija Melhi, tas Adi, tas Kozama, tas Elmadama, tas Hēra dēls,

  3:29 Tas bija Jēzus, tas Eliezera, tas Jorima, tas Matata, tas Levi dēls,

  3:30 Tas bija Simeona, tas Jūdas, tas Jāzepa, tas Jona, tas Eliakīma dēls,

  3:31 Tas bija Melejas, tas Mennas, tas Matata, tas Natana, tas Dāvida dēls,

  3:32 Tas bija Jeses, tas Obeda, tas Booza, tas Salomona, tas Naasona dēls,

  3:33 Tas bija Aminadaba, tas Admina, tas Arni, tas Esrona, tas Faresa, tas Jūdas dēls,

  3:34 Tas bija Jēkaba, tas Īzāka, tas Ābrahama, tas Taras, tas Nahora dēls.

  3:35 Tas bija Seruha, tas Ragaua, tas Falega, tas Hebera, tas Salas dēls,

  3:36 Tas bija Kainana, tas Arfaksāda, tas Sēma, tas Noasa, tas Lameha dēls,

  3:37 Tas bija Matuzala, tas Henoha, tas Jareda, tas Malaleēla, tas Kainana dēls,

  3:38 Tas bija Enosa, tas Seta, tas Ādama dēls, tas Dieva.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine