Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • NORWEGIAN BIBLE - 1CHRONICLES 1

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  1:1 Adam, Set, Enos,

  1:2 Kenan, Mahalalel, Jared,

  1:3 Enok, Metusalah, Lamek,

  1:4 Noah, Sem, Kam og Jafet.

  1:5 Jafets sønner var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Mesek og Tiras.

  1:6 Og Gomers sønner var Askenas og Difat og Togarma.

  1:7 Og Javans sønner var Elisa og Tarsisa, Kittim og Rodanim.

  1:8 Kams sønner var Kus og Misra`im, Put og Kana`an.

  1:9 Og Kus` sønner var Seba og Havila og Sabta og Raema og Sabteka; og Raemas sønner var Sjeba og Dedan.

  1:10 Og Kus fikk en sønn som hette Nimrod; han var den første som fikk velde på jorden.

  1:11 Og Misra`im var stamfar til luderne og anamerne og lehaberne og naftuherne

  1:12 og patruserne og kasluherne, som filistrene stammer fra, og kaftorerne.

  1:13 Og Kana`an blev far til Sidon - det var hans førstefødte - og Het

  1:14 og jebusittene og amorittene og girgasittene

  1:15 og hevittene og arkittene og sinittene

  1:16 og arvadittene og semarittene og hamatittene.

  1:17 Sems sønner var Elam og Assur og Arpaksad og Lud og Aram og Us og Hul og Geter og Mesek.

  1:18 Og Arpaksad fikk sønnen Salah, og Salah fikk Eber.

  1:19 Og Eber fikk to sønner; den ene hette Peleg, for i hans dager blev menneskene spredt over jorden, og hans bror hette Joktan.

  1:20 Og Joktan blev far til Almodad og Salef og Hasarmavet og Jarah

  1:21 og Hadoram og Usal og Dikla

  1:22 og Ebal og Abimael og Sjeba

  1:23 og Ofir og Havila og Jobab; alle disse var Joktans sønner.

  1:24 Sem, Arpaksad, Salah,

  1:25 Eber, Peleg, Re`u,

  1:26 Serug, Nakor, Tarah,

  1:27 Abram, det er Abraham.

  1:28 Abrahams sønner var Isak og Ismael.

  1:29 Dette er deres ætter: Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar og Adbe`el og Mibsam.

  1:30 Misma og Duma, Massa, Hadad og Tema,

  1:31 Jetur, Nafis og Kedma; dette var Ismaels venner.

  1:32 Og de sønner som Abrahams medhustru Ketura fødte, var: Simran og Joksan og Medan og Midian og Jisbak og Suah; og Joksans sønner var Sjeba og Dedan;

  1:33 og Midians sønner var Efa og Efer og Hanok og Abida og Elda`a. Alle disse var Keturas sønner.

  1:34 Og Abraham fikk sønnen Isak. Isaks sønner var Esau og Israel.

  1:35 Esaus sønner var Elifas, Re`uel og Je`us og Jaelam og Korah.

  1:36 Elifas` sønner var Teman og Omar, Sefi og Gatam, Kenas og Timna og Amalek.

  1:37 Re`uels sønner var Nahat, Serah, Samma og Missa.

  1:38 Og Se`irs sønner var Lotan og Sobal og Sibeon og Ana og Dison og Eser og Disan.

  1:39 Og Lotans sønner var Hori og Homam; og Lotans søster var Timna.

  1:40 Sobals sønner var Aljan og Manahat og Ebal, Sefi og Onam; og Sibeons sønner var Aja og Ana.

  1:41 Anas sønn var Dison; og Disons sønner var Hamran og Esban og Jitran og Keran.

  1:42 Esers sønner var Bilhan og Sa`avan og Ja`akan; Disans sønner var Us og Aran.

  1:43 Og dette var de konger som regjerte i Edom-landet før det regjerte nogen konge over Israels barn: Bela, Beors sønn; hans by hette Dinhaba.

  1:44 Da Bela døde, blev Jobab, Serahs sønn, fra Bosra, konge i hans sted.

  1:45 Da Jobab døde, blev Husam fra temanittenes land konge i hans sted.

  1:46 Da Husam døde, blev Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted; det var han som slo midianittene på Moabs mark; hans by hette Ajut.

  1:47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.

  1:48 Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved elven konge i hans sted.

  1:49 Da Saul døde, blev Ba`al-Hanan, Akbors sønn, konge i hans sted.

  1:50 Da Ba`al-Hanan døde, blev Hadad konge i hans sted; hans by hette Pa`i, og hans hustru hette Mehetabel, datter av Matred, Mesahabs datter.

  1:51 Og Hadad døde. Og Edoms stammefyrster var: stammefyrsten Timna, stammefyrsten Alja, stammefyrsten Jetet,

  1:52 stammefyrsten Oholibama, stammefyrsten Ela, stammefyrsten Pinon,

  1:53 stammefyrsten Kenas, stammefyrsten Teman, stammefyrsten Mibsar,

  1:54 stammefyrsten Magdiel, stammefyrsten Iram; dette var Edoms stammefyrster.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine