Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • NORWEGIAN BIBLE - 1CHRONICLES 9

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  9:1 Alle Israels menn blev innført i ættelister og finnes opskrevet i Israels kongers bok; og Juda blev bortført i fangenskap til Babel for sin troløshets skyld.

  9:2 De tidligere innbyggere, som bodde på sin eiendom, i sine byer, var vanlige israelitter, prester, levitter og tempeltjenere.

  9:3 I Jerusalem bodde nogen av Judas barn og av Benjamins barn og av Efra`ims og Manasses barn:

  9:4 Utai, sønn av Ammihud, sønn av Omri, sønn av Imri, sønn av Bani, av Judas sønn Peres` barn;

  9:5 og av silonittene*: Asaja, den førstefødte, og hans sønner; / <* d.e. efterkommerne av Sela.>

  9:6 og av Serahs sønner: Je`uel og deres brødre, seks hundre og nitti i tallet;

  9:7 og av Benjamins barn: Sallu, sønn av Mesullam, sønn av Hodavja, sønn av Hassenua,

  9:8 og Jibneja, sønn av Jeroham, og Ela, sønn av Ussi, sønn av Mikri, og Mesullam, sønn av Sefatja, sønn av Re`uel, sønn av Jibnija,

  9:9 og deres brødre efter sine ætter, ni hundre og seks og femti i tallet; alle disse menn var overhoder for sine familier.

  9:10 Og av prestene: Jedaja og Jojarib og Jakin

  9:11 og Asarja, sønn av Hilkias, sønn av Mesullam, sønn av Sadok, sønn av Merajot, sønn av Akitub - han var forstander for Guds hus -

  9:12 og Adaja, sønn av Jeroham, sønn av Pashur, sønn av Malkia, og Masai, sønn av Adiel, sønn av Jahsera, sønn av Mesullam, sønn av Mesillemit, sønn av Immer,

  9:13 og deres brødre, overhoder for sine familier, tusen og syv hundre og seksti i tallet, dyktige menn i arbeidet ved tjenesten i Guds hus.

  9:14 Og av levittene: Semaja, sønn av Hassub, sønn av Asrikam, sønn av Hasabja, av Meraris barn,

  9:15 og Bakbakkar, Heres og Galal og Mattanja, sønn av Mika, sønn av Sikri, sønn av Asaf,

  9:16 og Obadja, sønn av Semaja, sønn av Galal, sønn av Jedutun, og Berekja, sønn av Asa, sønn av Elkana, som bodde i netofatittenes landsbyer.

  9:17 Og portnerne: Sallum og Akkub og Talmon og Akiman og deres brødre; Sallum var deres overhode,

  9:18 og like til nu står de* ved Kongeporten, mot øst. Dette var portnerne i Levis barns leire. / <* d.e. Sallums efterkommere.>

  9:19 Sallum, sønn av Kore, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah, og hans brødre, de som var av hans familie, korahittene, hadde som sin tjenestegjerning å være voktere ved teltets dørtreskler, fordi deres fedre hadde vært voktere ved inngangen til Herrens leir.

  9:20 Og Pinehas, Eleasars sønn, hadde fordum vært deres forstander; Herren var med ham.

  9:21 Sakarja, Meselemjas sønn, var portner ved inngangen til sammenkomstens telt.

  9:22 Alle disse som var utvalgt til portnere ved dørtresklene, var to hundre og tolv i tallet; de var innført i ættelister efter sine landsbyer; David og seeren Samuel hadde innsatt dem som menn de hadde tillit til.

  9:23 De og deres sønner stod ved portene til Herrens hus, telthuset, og holdt vakt.

  9:24 Efter de fire verdenshjørner hadde portnerne sin plass: mot øst, vest, nord og syd.

  9:25 Og deres brødre, som bodde i sine landsbyer, skulde fra tid til annen komme og hjelpe dem for syv dager ad gangen.

  9:26 For de fire forstandere for portnerne var betrodde menn; de var levitter; de hadde også opsyn over kammerne og over skattkammerne i Guds hus.

  9:27 Om natten holdt de sig rundt omkring Guds hus; for det pålå dem å holde vakt, og de skulde lukke op portene hver morgen.

  9:28 Nogen av levittene hadde tilsyn med de redskaper som bruktes ved tjenesten; de tellet dem, både når de bar dem inn, og når de bar dem ut.

  9:29 Og nogen av dem var satt til å ha tilsyn med de andre redskaper - alle helligdommens redskaper - og med melet og vinen og oljen og viraken og krydderiene.

  9:30 Og nogen av prestenes sønner laget kryddersalven.

  9:31 Og Mattitja, en av levittene, korahitten Sallums førstefødte sønn, var betrodd å tillage bakverket.

  9:32 Og nogen av deres brødre kahatittenes barn hadde tilsyn med skuebrødene og skulde legge dem til rette hver sabbat.

  9:33 Dette* var sangerne, familiehoder blandt levittene; de holdt til i kammerne og var fri for annen tjeneste; for de var dag og natt optatt med sitt eget arbeid. / <* de 1KR 9, 14-16 nevnte.>

  9:34 Alle disse* var familiehoder blandt levittene efter sine ætter - overhoder; de bodde i Jerusalem. / <* de 1KR 9, 14-32 nevnte.>

  9:35 I Gibeon bodde Gibeons far Je`uel; hans hustru hette Ma`aka.

  9:36 Og hans førstefødte sønn var Abdon; så var det Sur og Kis og Ba`al og Ner og Nadab

  9:37 og Gedor og Ahjo og Sakarja og Miklot.

  9:38 Og Miklot fikk sønnen Simeam; også disse bodde midt imot sine brødre i Jerusalem, sammen med sine brødre.

  9:39 Og Ner fikk sønnen Kis, og Kis var far til Saul, og Saul fikk sønnene Jonatan og Malkisua og Abinadab og Esba`al.

  9:40 Og Jonatans sønn var Meribba`al, og Meribba`al fikk sønnen Mika.

  9:41 Og Mikas sønner var Piton og Melek og Tahrea.

  9:42 Og Akas fikk sønnen Jara, og Jara fikk Alemet og Asmavet og Simri, og Simri fikk Mosa.

  9:43 Og Mosa fikk sønnen Bina, og hans sønn var Refaja; hans sønn Elasa; hans sønn Asel.

  9:44 Og Asel hadde seks sønner, og dette var deres navn: Asrikam, Bokeru og Ismael og Searja og Obadja og Hanan; dette var Asels sønner.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine