Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • NORWEGIAN BIBLE - ACTS 5

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  5:1 Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom,

  5:2 og han stakk til side noget av pengene med sin hustrus vitende, og bar frem en del og la det for apostlenes føtter.

  5:3 Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren?

  5:4 Var den ikke din så lenge du hadde den, og var den ikke i din makt da den blev solgt? Hvorfor har du satt dig denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løiet for mennesker, men for Gud.

  5:5 Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og opgav ånden. Og stor frykt kom over alle som hørte det;

  5:6 og de unge menn stod op og la ham til rette og bar ham ut og begravde ham.

  5:7 Så gikk det omkring tre timer; da trådte hans hustru inn, uten å vite hvad som var skjedd.

  5:8 Peter tok da til orde og sa til henne: Si mig: Var det for denne pris I solgte akeren? Hun sa: Ja, for denne pris.

  5:9 Da sa Peter til henne: Hvorfor er I dog blitt enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære dig ut.

  5:10 Og straks falt hun om for hans føtter og opgav ånden, og da de unge menn kom inn, fant de henne død; og de bar henne ut og begravde henne hos hennes mann.

  5:11 Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette.

  5:12 Men det blev gjort mange tegn og undergjerninger blandt folket ved apostlenes hender, og de holdt alle samdrektig til i Salomos buegang.

  5:13 Av de andre vågde ingen å holde sig til dem; men folket priste dem;

  5:14 og dess flere troende blev vunnet for Herren, menn og kvinner i hopetall,

  5:15 så de endog bar de syke ut på gatene og la dem på senger og benker, forat endog bare skyggen av Peter kunde overskygge nogen av dem når han kom.

  5:16 Ja, også fra de omliggende byer kom de sammen i mengde til Jerusalem og førte med sig syke og folk som var plaget av urene ånder, og de blev alle helbredet.

  5:17 Da stod ypperstepresten op og alle de som holdt med ham, det var sadduseernes parti, og de blev fulle av nidkjærhet

  5:18 og la hånd på apostlene og kastet dem i det offentlige fengsel.

  5:19 Men en Herrens engel åpnet om natten fengslets dører og førte dem ut og sa:

  5:20 Gå avsted, og stå frem og tal i templet alle dette livs ord for folket!

  5:21 Da de hørte dette, gikk de mot dagningen inn i templet og lærte. Da nu ypperstepresten og hans følge kom, kalte de sammen rådet og alle Israels barns eldste, og sendte bud til fengslet for å hente dem.

  5:22 Men de tjenere som kom dit, fant dem ikke i fengslet; de kom da tilbake og meldte:

  5:23 Fengslet fant vi pålitelig lukket, og vaktmennene stod ved døren; men da vi lukket op, fant vi ingen der inne.

  5:24 Da høvedsmannen for tempelvakten og yppersteprestene hørte disse ord, visste de ikke hvad de skulde tenke om dem, og hvad dette skulde bli til.

  5:25 Da kom det en og meldte dem: Se, de menn som I kastet i fengsel, står i templet og lærer folket.

  5:26 Da gikk høvedsmannen avsted med tjenerne og hentet dem, dog ikke med vold; for de fryktet for folket, at de skulde bli stenet.

  5:27 Og da de hadde hentet dem, stilte de dem for rådet, og ypperstepresten spurte dem og sa:

  5:28 Vi bød eder strengt at I ikke skulde lære i dette navn, og nu har I fylt Jerusalem med eders lære og vil føre dette menneskes blod over oss!

  5:29 Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mere enn mennesker.

  5:30 Våre fedres Gud opvakte Jesus, som I drepte ved å henge ham på et tre;

  5:31 ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

  5:32 Og vi er hans vidner om disse ting, og likeså den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham.

  5:33 Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de la råd op om å slå dem ihjel.

  5:34 Men det stod op en fariseer i rådet ved navn Gamaliel, en lovlærer som var høit aktet av hele folket, og han bød å føre mennene ut et øieblikk,

  5:35 og han sa til dem: Israelittiske menn! Se eder vel for hvad I gjør med disse mennesker!

  5:36 For nogen tid siden fremstod Teudas, som sa sig å være noget, og omkring fire hundre menn slo sig sammen med ham; han blev drept, og alle de som lød ham, spredtes og blev til intet.

  5:37 Efter ham fremstod Judas fra Galilea i skatteutskrivningens dager og forførte folket til å følge sig; også han omkom, og alle de som lød ham, blev spredt.

  5:38 Og nu sier jeg eder: Hold eder fra disse menn og la dem være i fred! for er dette råd eller dette verk av mennesker, da skal det gå til grunne,

  5:39 men er det av Gud, vil I ikke kunne ødelegge dem. Vokt eder at I ikke må finnes stridende mot Gud!

  5:40 De lød ham da, og kalte apostlene inn igjen og lot dem hudstryke, og bød dem at de ikke skulde tale i Jesu navn, og så lot de dem gå.

  5:41 Så gikk de da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å vanæres for det navns skyld;

  5:42 og de holdt ikke op med å lære hver dag i templet og hjemme og å forkynne evangeliet om Kristus Jesus.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine