Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • NORWEGIAN BIBLE - GENESIS 36

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  36:1 Dette er Esaus eller Edoms ætt.

  36:2 Esau tok sig hustruer av Kana`ans døtre: Ada, hetitten Elons datter, og Oholibama, Anas datter, hevitten Sibeons sønnedatter,

  36:3 og Basmat, Ismaels datter, Nebajots søster.

  36:4 Med Ada fikk Esau Elifas, og med Basmat Re`uel,

  36:5 og med Oholibama fikk han Je`us og Jalam og Korah; dette var Esaus sønner, som han fikk i Kana`ans land.

  36:6 Og Esau tok sine hustruer, sine sønner og døtre og alt sitt husfolk og sin buskap og alle sine kløvdyr og alt sitt gods som han hadde samlet i Kana`ans land, og drog til et annet land for sin bror Jakobs skyld.

  36:7 For deres eiendom var for stor til at de kunde bo sammen - det land som de bodde i som fremmede, kunde ikke rumme dem, så stor buskap hadde de.

  36:8 Så bosatte Esau sig i Se`ir-fjellene - Esau, det er den samme som Edom.

  36:9 Og dette er Esaus ætt i Se`irfjellene, han som var stamfar til edomittene.

  36:10 Dette er navnene på Esaus sønner: Elifas, sønn av Esaus hustru Ada, og Re`uel, sønn av Esaus hustru Basmat.

  36:11 Og Elifas` sønner var Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenas.

  36:12 Og Elifas, Esaus sønn, hadde en medhustru som hette Timna, og med henne fikk Elifas Amalek. Dette var Esaus hustru Adas sønner.

  36:13 Og dette var Re`uels sønner: Nahat og Serah, Samma og Missa. Dette var Esaus hustru Basmats sønner.

  36:14 Og dette var sønnene til Oholibama, Anas datter, Sibeons sønnedatter, Esaus hustru: Med henne fikk Esau Je`us og Jalam og Korah.

  36:15 Dette var stammefyrstene for Esaus barn: Sønnene til Esaus eldste sønn Elifas var stammefyrsten Teman, stammefyrsten Omar, stammefyrsten Sefo, stammefyrsten Kenas,

  36:16 stammefyrsten Korah, stammefyrsten Gatam, stammefyrsten Amalek; dette var de stammefyrster som nedstammet fra Elifas i Edom-landet. Dette var Adas sønner.

  36:17 Og dette var sønnene til Esaus sønn Re`uel: stammefyrsten Nahat, stammefyrsten Serah, stammefyrsten Samma, stammefyrsten Missa, dette var de stammefyrster som nedstammet fra Re`uel i Edom-landet. Dette var Esaus hustru Basmats sønner.

  36:18 Og dette var Esaus hustru Oholibamas sønner: stammefyrsten Je`usj stammefyrsten Jalam, stammefyrsten Korah; dette var de stammefyrster som nedstammet fra Oholibama, Anas datter, Esaus hustru.

  36:19 Dette var Esaus sønner, og dette deres stammefyrster. Dette var Edom.

  36:20 Dette var horitten Se`irs sønner, som bodde i landet: Lotan og Sobal og Sibeon og Ana

  36:21 og Dison og Eser og Disan; dette var horittenes stammefyrster, Se`irs sønner i Edom-landet.

  36:22 Og Lotans sønner var Hori og Hemam, og Lotans søster var Timna.

  36:23 Og dette var Sobals sønner: Alvan og Manahat og Ebal, Sefo og Onam.

  36:24 Og dette var Sibeons sønner: Aja og Ana; det var den Ana som fant de varme kilder i ørkenen, mens han gjætte sin far Sibeons asener.

  36:25 Og dette var Anas barn: Dison og datteren Oholibama.

  36:26 Og dette var Disons sønner: Hemdan og Esban og Jitran og Keran.

  36:27 Dette var Esers sønner: Bilhan og Sa`avan og Akan.

  36:28 Dette var Disans sønner: Us og Aran.

  36:29 Dette var horittenes stammefyrster: stammefyrsten Lotan, stammefyrsten Sobal, stammefyrsten Sibeon, stammefyrsten Ana,

  36:30 stammefyrsten Dison, stammefyrsten Eser, stammefyrsten Disan; dette var horittenes stammefyrster, deres stammefyrster i Se`ir-landet.

  36:31 Og dette var de konger som regjerte i Edom-landet før det regjerte nogen konge over Israels barn:

  36:32 Bela, Beors sønn, var konge i Edom, og hans by hette Dinhaba.

  36:33 Da Bela døde, blev Jobab, Serahs sønn, fra Bosra konge i hans sted.

  36:34 Da Jobab døde, blev Husam fra temanittenes land konge i hans sted.

  36:35 Da Husam døde, blev Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted; det var han som slo midianittene på Moabs mark; hans by hette Avit.

  36:36 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.

  36:37 Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved elven konge i hans sted.

  36:38 Da Saul døde, blev Ba`al-Hanan, Akbors sønn, konge i hans sted.

  36:39 Da Ba`al-Hanan, Akbors sønn, døde, blev Hadar konge i hans sted; hans by hette Pa`u, og hans hustru hette Mehetabel, en datter av Matred, Mesahabs datter.

  36:40 Og dette er navnene på Esaus stammefyrster efter deres ætter, efter deres bosteder, med deres navn: stammefyrsten Timna, stammefyrsten Alva, stammefyrsten Jetet,

  36:41 stammefyrsten Oholibama, stammefyrsten Ela, stammefyrsten Pinon,

  36:42 stammefyrsten Kenas, stammefyrsten Teman, stammefyrsten Mibsar,

  36:43 stammefyrsten Magdiel, stammefyrsten Iram; dette var Edoms stammefyrster efter sine bosteder i sitt eiendomsland. Dette var Esaus, edomittenes fars ætt.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine