Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • NORWEGIAN BIBLE - JOSHUA 15

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  15:1 Den lodd som tilfalt Judas barns stamme efter deres ætter, strakte sig bortimot Edoms landemerke, til ørkenen Sin, lengst mot syd.

  15:2 Og deres grense mot syd gikk ut fra enden av Salthavet, fra den bukt som vender mot syd,

  15:3 bøide syd om Akrabbim-skaret, tok så over til Sin og opefter i syd for Kades-Barnea, gikk så over til Hesron og op til Adar; der svinget den bort til Karka,

  15:4 tok så bortefter til Asmon, gikk frem til Egyptens bekk og endte ute ved havet. Dette [sa Herren] skal være eders grense mot syd.

  15:5 Grensen mot øst var Salthavet inntil Jordans utløp. På nordsiden gikk grensen fra den bukt av Salthavet hvor Jordan løper ut.

  15:6 Derfra drog den sig op til Bet-Hogla og videre i nord for Bet-Ha`araba, op til den sten som har navn efter Bohan, Rubens sønn.

  15:7 Så gikk grensen fra Akor-dalen op til Debir og vendte sig nordover til Gilgal, som ligger midt imot Adummim-skaret sønnenfor bekken, og gikk så over til vannet ved En-Semes og frem til En-Rogel.

  15:8 Derfra gikk grensen op til Hinnoms sønns dal, til sydsiden av Jebus, det er Jerusalem, og gikk så op til toppen av det fjell som ligger rett i vest for Hinnoms dal ved nordenden av Refa`im-dalen.

  15:9 Fra denne fjelltopp strakte grensen sig bort til Neftoah-vannets kilde og holdt frem til byene i Efrons fjellbygd, og tok så bortefter til Ba`ala, det er Kirjat-Jearim.

  15:10 Fra Ba`ala svinget den vestover til Se`ir-fjellet, tok over til nordsiden av Jearim-fjellet, det er Kesalon, og gikk så ned til Bet-Semes og frem til Timna.

  15:11 Derefter gikk grensen nordover til Ekrons fjellrygg; der svinget den bort til Sikron, tok så over til Ba`ala-fjellet, gikk frem til Jabne`el og endte ute ved havet.

  15:12 Grensen mot vest var det store hav og landet langsmed det. Dette var Judas barns grense efter deres ætter, på alle sider.

  15:13 Men Kaleb, Jefunnes sønn, fikk sin del midt iblandt Judas barn efter Herrens ord til Josva; det var Anaks far Arbas by, som nu kalles Hebron.

  15:14 Og Kaleb drev bort derfra de tre anakitter Sesai og Akiman og Talmai, efterkommere av Anak.

  15:15 Derfra drog han op mot innbyggerne i Debir - Debirs navn var før Kirjat-Sefer.

  15:16 Og Kaleb sa: Den som vinner over Kirjat-Sefer og inntar det, ham vil jeg gi min datter Aksa til hustru.

  15:17 Og kenisitten Otniel, Kalebs bror, inntok det; og han gav ham sin datter Aksa til hustru.

  15:18 Og da hun kom [til sin manns hus], egget hun ham til å be hennes far om en jordeiendom, og hun sprang ned av asenet. Da sa Kaleb til henne: Hvad vil du?

  15:19 Hun svarte: Gi mig en avskjedsgave! Du har giftet mig bort til dette tørre sydlandet, gi mig nu vannkilder! Så gav han henne de øvre og de nedre kilder.

  15:20 Dette er Judas barns stammes arv efter deres ætter:

  15:21 Byene ved den ytterste grense av Judas barns stamme mot Edoms landemerke, i sydlandet, var: Kabse`el og Eder og Jagur

  15:22 og Kina og Dimona og Adada

  15:23 og Kedes og Hasor og Jitnan,

  15:24 Sif og Telem og Bealot

  15:25 og Hasor-Hadatta og Kerijot, Hesron, det er Hasor,

  15:26 Amam og Sema og Molada

  15:27 og Hasur-Gadda og Hesmon og Bet-Pelet

  15:28 og Hasar-Sual og Be`erseba og Bisjotja,

  15:29 Ba`ala og Ijim og Esem

  15:30 og Eltolad og Kesil og Horma

  15:31 og Siklag og Madmanna og Sansanna

  15:32 og Lebaot og Silhim og Ajin og Rimmon - i alt ni og tyve byer med tilhørende landsbyer.

  15:33 I lavlandet: Estaol og Sora og Asna

  15:34 og Sanoah og En-Gannim, Tappuah og Haenam.

  15:35 Jarmut og Adullam, Soko og Aseka

  15:36 og Sa`ara`im og Adita`im og Haggedera og Gederota`im - fjorten byer med tilhørende landsbyer;

  15:37 Senan og Hadasa og Migdal-Gad

  15:38 og Dilan og Mispe og Jokte`el,

  15:39 Lakis og Boskat og Eglon

  15:40 og Kabbon og Lahmas og Kitlis

  15:41 og Gederot, Bet-Dagon og Na`ama og Makkeda - seksten byer med tilhørende landsbyer;

  15:42 Libna og Eter og Asan

  15:43 og Jiftah og Asna og Nesib

  15:44 og Ke`ila og Aksib og Maresa - ni byer med tilhørende landsbyer;

  15:45 Ekron med tilhørende byer og landsbyer;

  15:46 fra Ekron og vestover alt som lå på Asdod-siden, med tilhørende landsbyer;

  15:47 Asdod med tilhørende byer og landsbyer, Gasa med tilhørende byer og landsbyer, inntil Egyptens bekk og det store hav og landet langsmed det.

  15:48 Og i fjellbygdene: Samir og Jattir og Soko

  15:49 og Danna og Kirjat-Sanna, det er Debir,

  15:50 og Anab og Estemo og Anim

  15:51 og Gosen og Holon og Gilo - elleve byer med tilhørende landsbyer;

  15:52 Arab og Duma og Esan

  15:53 og Janim og Bet-Tappuah og Afeka

  15:54 og Humta og Kirjat-Arba, det er Hebron, og Sior - ni byer med tilhørende landsbyer;

  15:55 Maon, Karmel og Sif og Juta

  15:56 og Jisre`el og Jokdeam og Sanoah,

  15:57 Hakka`in, Gibea og Timna - ti byer med tilhørende landsbyer;

  15:58 Halhul, Bet-Sur og Gedor

  15:59 og Ma`arat og Bet-Anot og Eltekon - seks byer med tilhørende landsbyer;

  15:60 Kirjat-Ba`al, det er Kirjat-Jearim, og Harabba - to byer med tilhørende landsbyer.

  15:61 I ørkenen: Bet-Ha`araba, Middin og Sekaka

  15:62 og Hannibsan og Ir-Hammelah og En-Gedi - seks byer med tilhørende landsbyer.

  15:63 Men jebusittene, som bodde i Jerusalem, kunde Judas barn ikke drive bort; og jebusittene blev boende sammen med Judas barn i Jerusalem og der bor de den dag idag.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine