Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • NORWEGIAN BIBLE - LUKE 1

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  1:1 Eftersom mange har tatt sig fore å sette op en fortelling om de ting som er fullbyrdet iblandt oss,

  1:2 således som de som fra først av var øienvidner og blev ordets tjenere, har overgitt oss det,

  1:3 så har også jeg foresatt mig, efterat jeg nøie har gransket alt sammen fra først av, å nedskrive det i sammenheng for dig, gjæveste Teofilus,

  1:4 forat du kan lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er som du er oplært i.

  1:5 I de dager da Herodes var konge i Jødeland, var det en prest ved navn Sakarias, av Abias skifte, og han hadde en hustru av Arons døtre, og hennes navn var Elisabet.

  1:6 De var begge rettferdige for Gud, og vandret ulastelig i alle Herrens bud og forskrifter.

  1:7 Og de hadde ikke barn; for Elisabet var ufruktbar, og de var begge kommet langt ut i årene.

  1:8 Men det skjedde mens han gjorde prestetjeneste for Gud, da raden var kommet til hans skifte,

  1:9 at det efter preste-tjenestens sedvane tilfalt ham å gå inn i Herrens tempel og ofre røkelse;

  1:10 og hele folkemengden stod utenfor og bad i røkofferets stund.

  1:11 Da åpenbarte en Herrens engel sig for ham og stod på høire side av røkoffer-alteret.

  1:12 Og da Sakarias så ham, blev han forferdet, og frykt falt på ham.

  1:13 Men engelen sa til ham: Frykt ikke, Sakarias! din bønn er hørt, og din hustru Elisabet skal føde dig en sønn, og du skal kalle ham Johannes;

  1:14 og han skal bli dig til glede og fryd, og mange skal glede sig over hans fødsel.

  1:15 For han skal være stor for Herren, og han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og han skal fylles med den Hellige Ånd like fra mors liv;

  1:16 og han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud,

  1:17 og han skal gå i forveien for ham i Elias` ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag, for å berede Herren et velskikket folk.

  1:18 Og Sakarias sa til engelen: Hvorav skal jeg vite dette? Jeg er jo en gammel mann, og min hustru er langt ute i årene.

  1:19 Og engelen svarte ham: Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn, og jeg er utsendt for å tale til dig og forkynne dig dette glade budskap;

  1:20 og se, du skal bli målløs, og ikke kunne tale før den dag da dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord, som skal fullbyrdes i sin tid.

  1:21 Og folket stod og ventet på Sakarias, og de undredes over at han blev så lenge i templet.

  1:22 Men da han kom ut, kunde han ikke tale til dem, og de skjønte at han hadde sett et syn i templet, og han nikket til dem, og var og blev stum.

  1:23 Og det skjedde da hans tjenestedager var til ende, da drog han hjem til sitt hus.

  1:24 Men efter disse dager blev hans hustru Elisabet fruktsommelig, og hun trakk sig tilbake i ensomhet i fem måneder, og sa:

  1:25 Så har Herren gjort med mig i de dager da han så til mig for å bortta min vanære iblandt menneskene.

  1:26 Men i den sjette måned blev engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nasaret,

  1:27 til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef, av Davids hus, og jomfruens navn var Maria.

  1:28 Og engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du benådede! Herren er med dig; velsignet er du blandt kvinner!

  1:29 Men hun blev forferdet over hans ord, og grundet på hvad dette skulde være for en hilsen.

  1:30 Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har funnet nåde hos Gud;

  1:31 og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus.

  1:32 Han skal være stor og kalles den Høiestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone,

  1:33 og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.

  1:34 Men Maria sa til engelen: Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?

  1:35 Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.

  1:36 Og se, Elisabet, din slektning, har også undfanget en sønn i sin alderdom, og hun, som kaltes ufruktbar, er nu i sin sjette måned.

  1:37 For ingen ting er umulig for Gud.

  1:38 Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne; mig skje efter ditt ord! Og engelen skiltes fra henne.

  1:39 Men Maria stod op i de dager og skyndte sig til fjellbygdene, til en by i Juda,

  1:40 og hun kom inn i Sakarias` hus og hilste på Elisabet.

  1:41 Og det skjedde da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang fosteret i hennes liv, og Elisabet blev fylt med den Hellige Ånd

  1:42 og ropte med høi røst og sa: Velsignet er du blandt kvinner, og velsignet er ditt livs frukt!

  1:43 Og hvorledes times mig dette, at min Herres mor kommer til mig?

  1:44 For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang fosteret i mitt liv med fryd.

  1:45 Og salig er hun som trodde; for fullbyrdes skal det som er sagt henne av Herren.

  1:46 Da sa Maria: Min sjel ophøier Herren,

  1:47 og min ånd fryder sig i Gud, min frelser,

  1:48 han som har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nu av skal alle slekter prise mig salig,

  1:49 fordi han har gjort store ting imot mig, han, den mektige, og hellig er hans navn,

  1:50 og hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.

  1:51 Han gjorde veldig verk med sin arm, han adspredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanke;

  1:52 han støtte stormenn fra deres høiseter og ophøiet de små;

  1:53 hungrige mettet han med gode gaver, og rikmenn lot han gå bort med tomme hender.

  1:54 Han tok sig av Israel, sin tjener, for å komme miskunn i hu

  1:55 - således som han talte til våre fedre - mot Abraham og hans ætt til evig tid.

  1:56 Og Maria blev hos henne omkring tre måneder, og vendte så hjem igjen til sitt hus.

  1:57 Men for Elisabet kom tiden da hun skulde føde, og hun fødte en sønn,

  1:58 og hennes granner og frender fikk høre at Herren hadde gjort sin miskunn stor mot henne, og de gledet sig med henne.

  1:59 Og det skjedde på den åttende dag, da kom de for å omskjære barnet, og de vilde kalle ham Sakarias efter hans far.

  1:60 Da tok hans mor til orde og sa: Nei, han skal hete Johannes.

  1:61 Og de sa til henne: Men det er jo ingen i din ætt som har dette navn.

  1:62 De gjorde da tegn til hans far for å få vite hvad han vilde han skulde hete.

  1:63 Og han bad om en tavle og skrev disse ord: Johannes er hans navn. Og de undret sig alle.

  1:64 Men straks blev hans munn oplatt og hans tunge løst, og han talte og lovet Gud.

  1:65 Og det kom frykt på alle dem som bodde deromkring, og i alle Judeas fjellbygder talte de med hverandre om alle disse ting,

  1:66 og alle som hørte det, la det på hjerte og sa: Hvad skal det da bli av dette barn? For Herrens hånd var med ham.

  1:67 Og hans far Sakarias blev fylt med den Hellige Ånd og talte profetiske ord og sa:

  1:68 Lovet være Herren, Israels Gud, han som så til sitt folk og forløste det!

  1:69 Og han opreiste oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus,

  1:70 således som han talte gjennem sine hellige profeters munn fra fordums tid av,

  1:71 en frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss,

  1:72 for å gjøre miskunn mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu,

  1:73 den ed han svor Abraham, vår far,

  1:74 for å fri oss av våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt

  1:75 i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager.

  1:76 Men også du, barn, skal kalles den Høiestes profet; for du skal gå frem for Herrens åsyn for å rydde hans veier,

  1:77 for å lære hans folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse

  1:78 for vår Guds miskunnelige hjertelags skyld, som lot solopgang fra det høie gjeste oss,

  1:79 for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.

  1:80 Men barnet vokste og blev sterkt i ånden, og han var i ødemarkene til den dag da han blev ført frem for Israel.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine