Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • NORWEGIAN BIBLE - LUKE 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  3:1 I det femtende år av keiser Tiberius` regjering, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, og Herodes fjerdingsfyrste i Galilea, og hans bror Filip fjerdingsfyrste i det itureiske og trakonittiske land, og Lysanias fjerdingsfyrste i Abilene,

  3:2 mens Annas og Kaifas var yppersteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakarias` sønn, i ørkenen;

  3:3 og han kom rundt i hele landet om Jordan og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse,

  3:4 således som det er skrevet i profeten Esaias` talers bok: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne!

  3:5 Hver dal skal fylles, og hvert fjell og hver haug skal senkes, og det krokete skal rettes, og de knudrete veier jevnes,

  3:6 og alt kjød skal se Guds frelse.

  3:7 Han sa da til folket som drog ut for å døpes av ham: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede?

  3:8 Bær derfor frukter som er omvendelsen verdige, og gi eder ikke til å si ved eder selv: Vi har Abraham til far! for jeg sier eder at Gud kan opvekke Abraham barn av disse stener.

  3:9 Øksen ligger også allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden.

  3:10 Og folket spurte ham: Hvad skal vi da gjøre?

  3:11 Han svarte dem: Den som har to kjortler, skal dele med den som ingen har, og den som har mat, skal gjøre likeså!

  3:12 Men også toldere kom for å døpes, og de sa til ham: Mester! hvad skal vi gjøre?

  3:13 Han sa til dem: Krev ikke mere enn hvad eder er foreskrevet!

  3:14 Men også krigsfolk spurte ham og sa: Og vi, hvad skal vi gjøre? Og han sa til dem: Press ikke penger ut av nogen ved vold eller ved svik, og la eder nøie med eders lønn!

  3:15 Men da folket gikk i forventning, og alle tenkte i sitt hjerte på Johannes, om ikke han var Messias,

  3:16 da svarte Johannes og sa til alle: Jeg døper eder med vann; men den kommer som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild;

  3:17 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle hveten i sin lade, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.

  3:18 Også mange andre formaninger gav han folket, og forkynte dem evangeliet.

  3:19 Men fjerdingsfyrsten Herodes, som blev refset av ham for sin brorkone Herodias` skyld, og for alt det onde Herodes hadde gjort,

  3:20 han la også dette til alt det andre, at han kastet Johannes i fengsel.

  3:21 Men det skjedde da alt folket lot sig døpe, og Jesus var blitt døpt og bad, da åpnet himmelen sig,

  3:22 og den Hellige Ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse, som en due, og en røst kom fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede; i dig har jeg velbehag.

  3:23 Og Jesus selv var omkring tretti år da han begynte sin gjerning, og han var, efter det folk holdt ham for, sønn av Josef, sønn av Eli,

  3:24 sønn av Mattat, sønn av Levi, sønn av Melki, sønn av Jannai, sønn av Josef,

  3:25 sønn av Mattatias, sønn av Amos, sønn av Nahum, sønn av Esli, sønn av Naggai,

  3:26 sønn av Ma`at, sønn av Mattatias, sønn av Sime`i, sønn av Josek, sønn av Joda,

  3:27 sønn av Johanan, sønn av Resa, sønn av Serubabel, sønn av Sealtiel, sønn av Neri,

  3:28 sønn av Melki, sønn av Addi, sønn av Kosam, sønn av Elmadam, sønn av Er,

  3:29 sønn av Josva, sønn av Elieser, sønn av Jorim, sønn av Mattat, sønn av Levi,

  3:30 sønn av Simeon, sønn av Juda, sønn av Josef, sønn av Jonam, sønn av Eljakim,

  3:31 sønn av Melea, sønn av Mana, sønn av Mattata, sønn av Natan, sønn av David,

  3:32 sønn av Isai, sønn av Obed, sønn av Boas, sønn av Salmon, sønn av Nahson,

  3:33 sønn av Aminadab, sønn av Ram, sønn av Hesron, sønn av Peres, sønn av Juda,

  3:34 sønn av Jakob, sønn av Isak, sønn av Abraham, sønn av Tarah, sønn av Nakor,

  3:35 sønn av Serug, sønn av Re`u, sønn av Peleg, sønn av Eber, sønn av Salah,

  3:36 sønn av Kenan, sønn av Arpaksad, sønn av Sem, sønn av Noah, sønn av Lamek,

  3:37 sønn av Metusalah, sønn av Enok, sønn av Jared, sønn av Malalael, sønn av Kenan,

  3:38 sønn av Enos, sønn av Set, sønn av Adam, Guds sønn.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine