Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • NORWEGIAN BIBLE - PSALMS 119

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  119:1 Salige er de hvis vei er ulastelig, som vandrer i Herrens lov.

  119:2 Salige er de som tar vare på hans vidnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte

  119:3 og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier.

  119:4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.

  119:5 O, at mine veier måtte bli faste, så jeg holder dine forskrifter!

  119:6 Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud.

  119:7 Jeg vil prise dig i hjertets opriktighet når jeg lærer din rettferdighets lover å kjenne.

  119:8 Dine forskrifter vil jeg holde; du må ikke rent forlate mig!

  119:9 Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord.

  119:10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig; la mig ikke fare vill fra dine bud!

  119:11 I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord forat jeg ikke skal synde imot dig.

  119:12 Lovet være du, Herre! Lær mig dine forskrifter!

  119:13 Med mine leber har jeg forkynt alle lover fra din munn.

  119:14 Over dine vidnesbyrds vei har jeg gledet mig, som over all rikdom.

  119:15 På dine befalinger vil jeg grunde og tenke på dine stier.

  119:16 I dine forskrifter forlyster jeg mig, jeg glemmer ikke ditt ord.

  119:17 Gjør vel imot din tjener, så jeg kan leve! Da vil jeg holde ditt ord.

  119:18 Lat op mine øine, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!

  119:19 Jeg er en gjest på jorden; skjul ikke dine bud for mig!

  119:20 Min sjel er knust, så jeg lenges efter dine lover til enhver tid.

  119:21 Du har truet de overmodige, de forbannede, som farer vill fra dine bud.

  119:22 Ta skam og forakt bort fra mig! For jeg har tatt vare på dine vidnesbyrd.

  119:23 Fyrster har også sittet og talt sammen imot mig; din tjener grunder på dine forskrifter.

  119:24 Dine vidnesbyrd er også min lyst; de er mine rådgivere.

  119:25 Min sjel er nedtrykt i støvet; hold mig i live efter ditt ord!

  119:26 Jeg fortalte dig mine veier, og du svarte mig; lær mig dine forskrifter!

  119:27 La mig forstå dine befalingers vei! Så vil jeg grunde på dine undergjerninger.

  119:28 Min sjel gråter av sorg; reis mig op efter ditt ord!

  119:29 Vend løgnens vei bort fra mig, og unn mig din lov!

  119:30 Trofasthets vei har jeg utvalgt, dine lover har jeg satt for mig.

  119:31 Jeg henger ved dine vidnesbyrd; Herre, la mig ikke bli til skamme!

  119:32 Dine buds vei vil jeg løpe; for du frir mitt hjerte fra angst.

  119:33 Lær mig, Herre, dine forskrifters vei! Så vil jeg ta vare på den inntil enden.

  119:34 Lær mig! Så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte.

  119:35 Led mig frem på dine buds sti! For i den har jeg min lyst.

  119:36 Bøi mitt hjerte til dine vidnesbyrd og ikke til vinning!

  119:37 Vend mine øine bort fra å se efter tomhet, hold mig i live på din vei!

  119:38 Opfyll for din tjener ditt ord, som er for dem som frykter dig!

  119:39 Ta bort min vanære, som jeg frykter for! For dine lover er gode.

  119:40 Se, jeg lenges efter dine befalinger; hold mig i live ved din rettferdighet!

  119:41 La dine nådegjerninger, Herre, komme over mig, din frelse efter ditt ord!

  119:42 Jeg vil gi den svar som håner mig; for jeg setter min lit til ditt ord.

  119:43 Ta ikke sannhets ord så rent bort fra min munn! For jeg bier på dine dommer.

  119:44 Jeg vil holde din lov stadig, evindelig og alltid.

  119:45 La mig vandre i fritt rum! For jeg spør efter dine befalinger.

  119:46 Jeg vil tale om dine vidnesbyrd for konger og skal ikke bli til skamme.

  119:47 Jeg har min lyst i dine bud, som jeg elsker.

  119:48 Jeg løfter mine hender til dine bud, som jeg elsker, og jeg vil grunde på dine forskrifter.

  119:49 Kom i hu ordet til din tjener, fordi du har gitt mig håp!

  119:50 Det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt mig i live.

  119:51 De overmodige har spottet mig såre; fra din lov er jeg ikke avveket.

  119:52 Jeg kom dine dommer fra evighet i hu, Herre, og jeg blev trøstet.

  119:53 En brennende harme har grepet mig over de ugudelige, som forlater din lov.

  119:54 Dine forskrifter er blitt mine lovsanger i min utlendighets hus.

  119:55 Jeg kom om natten ditt navn i hu, Herre, og jeg holdt din lov.

  119:56 Dette blev mig gitt: at jeg har tatt vare på dine befalinger.

  119:57 Herren er min del, sa jeg, idet jeg holdt dine ord.

  119:58 Jeg bønnfalt dig av hele mitt hjerte: Vær mig nådig efter ditt ord!

  119:59 Jeg eftertenkte mine veier og vendte mine føtter til dine vidnesbyrd.

  119:60 Jeg hastet og ventet ikke med å holde dine bud.

  119:61 De ugudeliges strikker har omspent mig, din lov har jeg ikke glemt.

  119:62 Midt om natten står jeg op for å prise dig for din rettferdighets lover.

  119:63 Jeg holder mig til alle dem som frykter dig, og som holder dine befalinger.

  119:64 Jorden er full av din miskunnhet, Herre; lær mig dine forskrifter!

  119:65 Du har gjort vel imot din tjener, Herre, efter ditt ord.

  119:66 Lær mig god skjønnsomhet og kunnskap! For jeg tror på dine bud.

  119:67 Før jeg blev ydmyket, fór jeg vill; men nu holder jeg ditt ord.

  119:68 Du er god og gjør godt; lær mig dine forskrifter!

  119:69 De overmodige har spunnet løgn sammen imot mig; jeg holder dine befalinger av hele mitt hjerte.

  119:70 Deres hjerte er som en fettklump; jeg har min lyst i din lov.

  119:71 Det var mig godt at jeg blev ydmyket, forat jeg kunde lære dine forskrifter.

  119:72 Din munns lov er mig bedre enn tusen stykker gull og sølv.

  119:73 Dine hender har skapt mig og gjort mig; gi mig forstand, forat jeg må lære dine bud!

  119:74 De som frykter dig, skal se mig og glede sig; for jeg venter på ditt ord.

  119:75 Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdighet, og i trofasthet har du ydmyket mig.

  119:76 La din miskunnhet være mig til trøst efter ditt ord til din tjener!

  119:77 La din miskunnhet komme over mig, forat jeg kan leve! For din lov er min lyst.

  119:78 La de overmodige bli til skamme! For de har trykket mig ned uten årsak; jeg grunder på dine befalinger.

  119:79 La dem vende tilbake til mig, de som frykter dig og kjenner dine vidnesbyrd!

  119:80 La mitt hjerte være fullkomment i dine forskrifter, forat jeg ikke skal bli til skamme!

  119:81 Min sjel vansmekter av lengsel efter din frelse; jeg venter på ditt ord.

  119:82 Mine øine vansmekter av lengsel efter ditt ord idet jeg sier: Når vil du trøste mig?

  119:83 For jeg er som en skinnsekk i røk*; dine forskrifter glemmer jeg ikke. / <* d.e. jeg tørker bort.>

  119:84 Hvor mange er vel din tjeners dager? Når vil du holde dom over mine forfølgere?

  119:85 De overmodige har gravd graver for mig, de som ikke skikker sig efter din lov.

  119:86 Alle dine bud er trofasthet; uten årsak forfølger de mig; hjelp mig!

  119:87 På lite nær har de tilintetgjort mig i landet; men jeg har ikke forlatt dine befalinger.

  119:88 Hold mig i live efter din miskunnhet! Så vil jeg ta vare på din munns vidnesbyrd.

  119:89 Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.

  119:90 Fra slekt til slekt varer din trofasthet; du grunnfestet jorden, og den stod der.

  119:91 Til å utføre dine dommer står de* der enn idag; for alle ting er dine tjenere. / <* himmelen og jorden.>

  119:92 Dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet.

  119:93 Til evig tid skal jeg ikke glemme dine befalinger; for ved dem har du holdt mig i live.

  119:94 Din er jeg, frels mig! For jeg har søkt dine befalinger.

  119:95 De ugudelige har bidd på mig for å ødelegge mig; jeg gir akt på dine vidnesbyrd.

  119:96 På all fullkommenhet har jeg sett en ende, men ditt bud strekker sig såre vidt.

  119:97 Hvor jeg har din lov kjær! Hele dagen grunder jeg på den.

  119:98 Dine bud gjør mig visere enn mine fiender; for til evig tid eier jeg dem.

  119:99 Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere; for jeg grunder på dine vidnesbyrd.

  119:100 Jeg er forstandigere enn de gamle; for jeg har tatt vare på dine befalinger.

  119:101 Fra enhver ond sti har jeg holdt mine føtter borte forat jeg kunde holde ditt ord.

  119:102 Fra dine lover er jeg ikke avveket; for du har lært mig.

  119:103 Hvor dine ord er søte for min gane, mere enn honning for min munn!

  119:104 Av dine befalinger får jeg forstand; derfor hater jeg all løgnens sti.

  119:105 Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

  119:106 Jeg har svoret, og jeg har holdt det, å ta vare på din rettferdighets lover.

  119:107 Jeg er såre nedbøiet; Herre, hold mig i live efter ditt ord!

  119:108 La min munns frivillige offere tekkes dig, Herre, og lær mig dine lover!

  119:109 Jeg går alltid med livet i hendene, men din lov har jeg ikke glemt.

  119:110 De ugudelige har lagt snare for mig, men jeg har ikke forvillet mig fra dine befalinger.

  119:111 Jeg har fått dine vidnesbyrd i eie evindelig; for de er mitt hjertes glede.

  119:112 Jeg har bøiet mitt hjerte til å gjøre efter dine forskrifter evindelig, inntil enden.

  119:113 De tvesinnede hater jeg, men din lov elsker jeg.

  119:114 Du er mitt skjul og mitt skjold, jeg venter på ditt ord.

  119:115 Vik fra mig, I som gjør ondt, forat jeg må holde min Guds bud!

  119:116 Hold mig oppe efter ditt ord, forat jeg kan leve, og la mig ikke bli til skamme med mitt håp!

  119:117 Støtt mig, så jeg må bli frelst! Da vil jeg alltid skue med lyst på dine forskrifter.

  119:118 Du akter for intet alle dem som farer vill fra dine forskrifter; for deres svik er forgjeves.

  119:119 Som slagg bortrydder du alle ugudelige på jorden; derfor elsker jeg dine vidnesbyrd.

  119:120 Av redsel for dig gyser min kropp, og jeg frykter for dine dommer.

  119:121 Jeg har gjort rett og rettferdighet; du vil ikke overgi mig til dem som undertrykker mig.

  119:122 Gå i borgen for din tjener, forat det kan gå ham vel! La ikke de overmodige undertrykke mig!

  119:123 Mine øine vansmekter av lengsel efter din frelse og efter din rettferdighets ord.

  119:124 Gjør med din tjener efter din miskunnhet, og lær mig dine forskrifter!

  119:125 Jeg er din tjener; lær mig, så jeg kan kjenne dine vidnesbyrd!

  119:126 Det er tid for Herren å gripe inn; de har brutt din lov.

  119:127 Derfor elsker jeg dine bud mere enn gull, ja mere enn fint gull.

  119:128 Derfor holder jeg alle befalinger om alle ting for å være rette; jeg hater all løgnens sti.

  119:129 Underfulle er dine vidnesbyrd; derfor tar min sjel vare på dem.

  119:130 Dine ords åpenbaring oplyser, den gjør enfoldige forstandige.

  119:131 Jeg åpnet min munn og sukket av lengsel; for jeg stundet efter dine bud.

  119:132 Vend dig til mig og vær mig nådig, som rett er mot dem som elsker ditt navn!

  119:133 Gjør mine trin faste ved ditt ord, og la ingen urett herske over mig!

  119:134 Forløs mig fra menneskers vold! Så vil jeg holde dine befalinger.

  119:135 La ditt åsyn lyse for din tjener, og lær mig dine forskrifter!

  119:136 Mine øine flyter bort i vannstrømmer over dem som ikke holder din lov.

  119:137 Du er rettferdig, Herre, og dine dommer er rettvise.

  119:138 Du har fastsatt dine vidnesbyrd i rettferdighet og stor trofasthet.

  119:139 Min nidkjærhet har fortært mig, fordi mine motstandere har glemt dine ord.

  119:140 Ditt ord er vel renset, og din tjener elsker det.

  119:141 Jeg er liten og foraktet; jeg har ikke glemt dine befalinger.

  119:142 Din rettferdighet er en evig rettferdighet, og din lov er sannhet.

  119:143 Nød og trengsel fant mig; dine bud er min lyst.

  119:144 Dine vidnesbyrd er rettferdige til evig tid; lær mig, forat jeg kan leve!

  119:145 Jeg roper av hele mitt hjerte; svar mig, Herre! Jeg vil ta vare på dine forskrifter.

  119:146 Jeg roper til dig, frels mig! Så vil jeg holde dine vidnesbyrd.

  119:147 Jeg var årle oppe i morgenlysningen og ropte om hjelp; jeg ventet på dine ord.

  119:148 Mine øine var oppe før nattevaktene, forat jeg kunde grunde på ditt ord.

  119:149 Hør min røst efter din miskunnhet! Herre, hold mig i live efter dine lover!

  119:150 De er kommet nær som jager efter ugjerning; fra din lov er de kommet langt bort.

  119:151 Du er nær, Herre, og alle dine bud er sannhet.

  119:152 For lenge siden vet jeg av dine vidnesbyrd at du har grunnet dem for evig tid.

  119:153 Se min elendighet og utfri mig! For jeg har ikke glemt din lov.

  119:154 Før min sak og forløs mig, hold mig i live efter ditt ord!

  119:155 Frelse er langt borte fra de ugudelige; for de søker ikke dine forskrifter.

  119:156 Din miskunnhet er stor, Herre; hold mig i live efter dine dommer!

  119:157 Mange er mine forfølgere og mine motstandere; jeg er ikke avveket fra dine vidnesbyrd.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine