Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SWEDISH BIBLE - EZRA 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  2:1 Och dessa voro de män från hövdingdömet, som drogo upp ur den landsflykt och fångenskap i Babel, till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, konungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad,

  2:2 i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Baana. Detta var antalet män av Israels meniga folk:

  2:3 Pareos' barn: två tusen ett hundra sjuttiotvå;

  2:4 Sefatjas barn: tre hundra sjuttiotvå;

  2:5 Aras barn: sju hundra sjuttiofem;

  2:6 Pahat-Moabs barn, av Jesuas och Joabs barn: två tusen åtta hundra tolv;

  2:7 Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;

  2:8 Sattus barn: nio hundra fyrtiofem;

  2:9 Sackais barn: sju hundra sextio;

  2:10 Banis barn: sex hundra fyrtiotvå;

  2:11 Bebais barn: sex hundra tjugutre;

  2:12 Asgads barn: ett tusen två hundra tjugutvå;

  2:13 Adonikams barn: sex hundra sextiosex;

  2:14 Bigvais barn: två tusen femtiosex;

  2:15 Adins barn: fyra hundra femtiofyra;

  2:16 Aters barn av Hiskia: nittioåtta;

  2:17 Besais barn: tre hundra tjugutre;

  2:18 Joras barn: ett hundra tolv;

  2:19 Hasums barn: två hundra tjugutre;

  2:20 Gibbars barn: nittiofem;

  2:21 Bet-Lehems barn: ett hundra tjugutre;

  2:22 männen från Netofa: femtiosex;

  2:23 männen från Anatot: ett hundra tjuguåtta;

  2:24 Asmavets barn: fyrtiotvå;

  2:25 Kirjat-Arims, Kefiras och Beerots barn: sju hundra fyrtiotre;

  2:26 Ramas och Gebas barn: sex hundra tjuguen;

  2:27 männen från Mikmas: ett hundra tjugutvå;

  2:28 männen från Betel och Ai: två hundra tjugutre;

  2:29 Nebos barn: femtiotvå;

  2:30 Magbis' barn: ett hundra femtiosex;

  2:31 den andre Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;

  2:32 Harims barn: tre hundra tjugu;

  2:33 Lods, Hadids och Onos barn: sju hundra tjugufem;

  2:34 Jerikos barn: tre hundra fyrtiofem;

  2:35 Senaas barn: tre tusen sex hundra trettio.

  2:36 Av prästerna: Jedajas barn av Jesuas hus: nio hundra sjuttiotre;

  2:37 Immers barn: ett tusen femtiotvå;

  2:38 Pashurs barn: ett tusen två hundra fyrtiosju;

  2:39 Harims barn: ett tusen sjutton.

  2:40 Av leviterna: Jesuas och Kadmiels barn, av Hodaujas barn: sjuttiofyra;

  2:41 av sångarna: Asafs barn: ett hundra tjuguåtta;

  2:42 av dörrvaktarnas barn: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Ackubs barn, Hatitas barn, Sobais barn: alla tillsammans ett hundra trettionio.

  2:43 Av tempelträlarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,

  2:44 Keros' barn, Siahas barn, Padons barn,

  2:45 Lebanas barn, Hagabas barn, Ackubs barn,

  2:46 Hagabs barn, Samlais barn, Hanans barn,

  2:47 Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn,

  2:48 Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn,

  2:49 Ussas barn, Paseas barn, Besais barn,

  2:50 Asnas barn, Meunims barn, Nefisims barn,

  2:51 Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn,

  2:52 Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn,

  2:53 Barkos' barn, Siseras barn, Temas barn,

  2:54 Nesias barn, Hatifas barn.

  2:55 Av Salomos tjänares barn: Sotais barn, Hassoferets barn, Perudas barn,

  2:56 Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn,

  2:57 Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebaims barn, Amis barn.

  2:58 Tempelträlarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans tre hundra nittiotvå.

  2:59 Och dessa voro de som drogo åstad från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addan och Immer, men som icke kunde uppgiva sina familjer och sin släkt och huruvida de voro av Israel:

  2:60 Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, sex hundra femtiotvå.

  2:61 Och av prästernas barn: Habajas barn, Hackos' barn, Barsillais barn, hans som tog en av gileaditen Barsillais döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn.

  2:62 Dessa sökte efter sina släktregister, men kunde icke finna dem; därför blevo de såsom ovärdiga uteslutna från prästadömet.

  2:63 Och ståthållaren tillsade dem att de icke skulle få äta av det högheliga, förrän en präst uppstode med urim och tummim.

  2:64 Hela församlingen utgjorde sammanräknad fyrtiotvå tusen tre hundra sextio,

  2:65 förutom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre hundra trettiosju. Och till dem hörde två hundra sångare och sångerskor.

  2:66 De hade sju hundra trettiosex hästar, två hundra fyrtiofem mulåsnor,

  2:67 fyra hundra trettiofem kameler och sex tusen sju hundra tjugu åsnor.

  2:68 Och somliga av huvudmännen för familjerna gåvo, när de kommo till HERRENS hus i Jerusalem, frivilliga gåvor till Guds hus, för att det åter skulle byggas upp på samma plats.

  2:69 De gåvo, efter som var och en förmådde, till arbetskassan i guld sextioett tusen dariker och i silver fem tusen minor, så ock ett hundra prästerliga livklädnader.

  2:70 Och prästerna, leviterna, en del av meniga folket, sångarna, dörrvaktarna och tempelträlarna bosatte sig i sina städer: hela Israel i sina städer.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine