Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SWEDISH BIBLE - JOHN 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  7:1 Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen, ty i Judeen ville han icke vandra omkring, då nu judarna stodo efter att döda honom.

  7:2 Men judarnas lövhyddohögtid var nu nära.

  7:3 Då sade hans bröder till honom: »Begiv dig härifrån och gå till Judeen, så att också dina lärjungar få se de gärningar som du gör.

  7:4 Ty ingen som vill vara känd bland människor utför sitt verk i hemlighet. Då du nu gör sådana gärningar, så träd öppet fram för världen.»

  7:5 Det var nämligen så, att icke ens hans bröder trodde på honom.

  7:6 Då sade Jesus till dem: »Min tid är ännu icke kommen, men för eder är tiden alltid läglig.

  7:7 Världen kan icke hata eder, men mig hatar hon, eftersom jag vittnar om henne, att hennes gärningar äro onda.

  7:8 Gån I upp till högtiden; jag är icke stadd på väg upp till denna högtid, ty min tid är ännu icke fullbordad.»

  7:9 Detta sade han till dem och stannade så kvar i Galileen.

  7:10 Men när hans bröder hade gått upp till högtiden, då gick också han ditupp, dock icke öppet, utan likasom i hemlighet.

  7:11 Och judarna sökte efter honom under högtiden och sade: »Var är han?»

  7:12 Och bland folket talades i tysthet mycket om honom. Somliga sade: »Han är en rättsinnig man», men andra sade: »Nej, han förvillar folket.»

  7:13 Dock talade ingen öppet om honom, av fruktan för judarna.

  7:14 Men när redan halva högtiden var förliden, gick Jesus upp i helgedomen och undervisade.

  7:15 Då förundrade sig judarna och sade: »Varifrån har denne sin lärdom, han som icke har fått undervisning?»

  7:16 Jesus svarade dem och sade: »Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig.

  7:17 Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.

  7:18 Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära; men den som söker dens ära, som har sänt honom, han är sannfärdig, och orättfärdighet finnes icke i honom. --

  7:19 Har icke Moses givit eder lagen? Och likväl fullgör ingen av eder lagen. Varför stån I efter att döda mig?»

  7:20 Folket svarade: »Du är besatt av en ond ande. Vem står efter att döda dig?»

  7:21 Jesus svarade och sade till dem: »En gärning allenast gjorde jag, och alla förundren I eder över den.

  7:22 Moses har givit eder omskärelsen -- icke som om den vore ifrån Moses, ty den är ifrån fäderna -- och så omskären I människor också på en sabbat.

  7:23 Om nu en människa undfår omskärelsen på en sabbat, för att Moses' lag icke skall göras om intet, huru kunnen I då vredgas på mig, därför att jag på en sabbat gjorde en människa hel och frisk?

  7:24 Dömen icke efter skenet, utan dömen en rätt dom.»

  7:25 Då sade några av folket i Jerusalem: »Är det icke denne som de stå efter att döda?

  7:26 Och ändå får han tala fritt, utan att de säga något till honom. Hava då rådsherrarna verkligen blivit förvissade om att denne är Messias?

  7:27 Dock, denne känna vi, och vi veta varifrån han är; men när Messias kommer, känner ingen varifrån han är.»

  7:28 Då sade Jesus med hög röst, där han undervisade i helgedomen: »Javäl, I kännen mig, och I veten varifrån jag är. Likväl har jag icke kommit av mig själv, men han som har sänt mig är en som verkligen har myndighet att sända, han som I icke kännen.

  7:29 Men jag känner honom, ty från honom är jag kommen, och han har sänt mig.»

  7:30 Då ville de gripa honom; dock kom ingen med sin hand vid honom, ty hans stund var ännu icke kommen.

  7:31 Men många av folket trodde på honom, och de sade: »Icke skall väl Messias, när han kommer, göra flera tecken än denne har gjort?»

  7:32 Sådant fingo fariséerna höra folket i tysthet tala om honom. Då sände översteprästerna och fariséerna ut rättstjänare för att gripa honom.

  7:33 Men Jesus sade: »Ännu en liten tid är jag hos eder; sedan går jag bort till honom som har sänt mig.

  7:34 I skolen då söka efter mig, men I skolen icke finna mig, och där jag är, dit kunnen I icke komma.»

  7:35 Då sade judarna till varandra: »Vart tänker denne gå, eftersom vi icke skola kunna finna honom? Månne han tänker gå till dem som bo kringspridda bland grekerna? Tänker han då undervisa grekerna?

  7:36 Vad betyder det ord som han sade: 'I skolen söka efter mig, men I skolen icke finna mig, och där jag är, dit kunnen I icke komma'?»

  7:37 På den sista dagen i högtiden, som ock var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sade: »Om någon törstar, så komme han till mig och dricke.

  7:38 Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger.»

  7:39 Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå; ty ande var då ännu icke given, eftersom Jesus ännu icke hade blivit förhärligad.

  7:40 Några av folket, som hörde dessa ord, sade då: »Denne är förvisso Profeten.»

  7:41 Andra sade: »Han är Messias.» Andra åter sade: »Icke kommer väl Messias från Galileen?

  7:42 Säger icke skriften att Messias skall komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem, där David bodde?

  7:43 Så uppstodo för hans skull stridiga meningar bland folket,

  7:44 och somliga av dem ville gripa honom; dock kom ingen med sin hand vid honom.

  7:45 När sedan rättstjänarna kommo tillbaka till översteprästerna och fariséerna, frågade dessa dem: »Varför haven I icke fört honom hit?»

  7:46 Tjänarna svarade: »Aldrig har någon människa talat, som den mannen talar.»

  7:47 Då svarade fariséerna dem: »Haven nu också I blivit förvillade?

  7:48 Har då någon av rådsherrarna trott på honom? Eller någon av fariséerna?

  7:49 Nej; men detta folk, som icke känner lagen, det är förbannat.

  7:50 Då sade Nikodemus till dem, han som förut hade besökt honom, och som själv var en av dem:

  7:51 »Icke dömer väl vår lag någon, utan att man först har förhört honom och utrönt vad han förehar?»

  7:52 De svarade och sade till honom: »Kanske också du är från Galileen? Rannsaka, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.» Evangelium enligt Johannes, 8 Kapitlet [Äktenskapsbryterskan inför Jesus.] Jesus vittnar om sig själv, att han är världens ljus; undervisar och bestraffar folket. Judarna vilja stena honom.

  7:53 [Och de gingo hem, var och en till sitt.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine