Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SWEDISH BIBLE - JOSHUA 19

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  19:1 Och den andra lotten föll ut för Simeon, för Simeons barns stam, efter deras släkter; och de fingo sin arvedel inom Juda barns arvedel.

  19:2 De fingo inom dessas arvedel Beer-Seba, Seba, Molada,

  19:3 Hasar-Sual, Bala, Esem,

  19:4 Eltolad, Betul, Horma,

  19:5 Siklag, Bet-Hammarkabot, Hasar-Susa,

  19:6 Bet-Lebaot och Saruhen -- tretton städer med deras byar;

  19:7 Ain, Rimmon, Eter och Asan -- fyra städer med deras byar;

  19:8 därtill alla de byar som lågo runt omkring dessa städer, ända till Baalat-Beer, det sydliga Rama. Detta var Simeons barns arvedel, efter deras släkter.

  19:9 Ur Juda barns skifte fingo Simeons barn sin arvedel, ty Juda barns lott var för stor för dem; därför fingo Simeons barn sin arvedel inom deras arvedel.

  19:10 Den tredje lotten drogs ut för Sebulons barn, efter deras släkter; och gränsen för deras arvedel gick ända till Sarid.

  19:11 Därifrån drog sig deras gräns västerut uppåt till Mareala och träffade Dabbeset och träffade vidare dalen som ligger gent emot Jokneam.

  19:12 På andra sidan från Sarid, österut mot solens uppgång, vände den sig åt Kislot-Tabors område och gick vidare till Dobrat och upp till Jafia.

  19:13 Därifrån gick den fram österut mot solens uppgång till Gat-Hefer och Et-Kasin och vidare till det Rimmon som sträcker sig till Nea.

  19:14 Härförbi böjde sig gränsen i norr till Hannaton och gick så ut vid Jifta-Els dal.

  19:15 Och den omfattade Kattat, Nahalal, Simron, Jidala och Bet-Lehem -- tolv städer med deras byar.

  19:16 Detta var Sebulons barns arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

  19:17 För Isaskar föll den fjärde lotten ut, för Isaskars barn, efter deras släkter.

  19:18 Och deras gräns omfattade Jisreel, Kesullot, Sunem,

  19:19 Hafaraim, Sion, Anaharat,

  19:20 Rabbit, Kisjon, Ebes,

  19:21 Remet, En-Gannim, En-Hadda och Bet-Passes;

  19:22 och gränsen träffade Tabor, Sahasuma och Bet-Semes; och deras gräns gick ut vid Jordan -- sexton städer med deras byar.

  19:23 Detta var Isaskars barns stams arvedel, efter deras släkter, städerna med sina byar.

  19:24 Den femte lotten föll ut för Asers barns stam, efter deras släkter.

  19:25 Och deras gräns omfattade Helkat, Hali, Beten, Aksaf,

  19:26 Alammelek, Amead och Miseal; och vid havet träffade den Karmel och Sihor-Libnat.

  19:27 Därefter vände den sig åt öster till Bet-Dagon och träffade Sebulon och Jifta-Els dal i norr, vidare Bet-Haemek och Negiel och gick så ut till Kabul i norr.

  19:28 Och den omfattade Ebron, Rehob, Hammon och Kana, ända upp till Stora Sidon.

  19:29 Och gränsen vände sig till Rama och gick fram till den befästa staden Tyrus; sedan vände sig gränsen till Hosa och gick så ut vid havet där landsträckan vid Aksib begynner.

  19:30 Och den omfattade Umma, Afek och Rehob -- tjugutvå städer med deras byar.

  19:31 Detta var Asers barns stams arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

  19:32 För Naftali barn föll den sjätte lotten ut, för Naftali barn, efter deras släkter.

  19:33 Och deras gräns gick från Helef, från terebinten i Saanannim till Adami-Hannekeb och Jabneel, ända till Lackum, och gick så ut vid Jordan.

  19:34 Och gränsen vände sig västerut till Asnot-Tabor och gick vidare därifrån till Huckok; den träffade Sebulon i söder, och Aser träffade den i väster och Juda med Jordan i öster.

  19:35 Och den omfattade de befästa städerna Siddim, Ser och Hammat, Rackat och Kinneret,

  19:36 Adama, Rama, Hasor,

  19:37 Kedes, Edrei, En-Hasor,

  19:38 Jireon och Migdal-El, Horem, Bet-Anat och Bet-Semes -- nitton städer med deras byar.

  19:39 Detta var Naftali barns stams arvedel efter deras släkter, städerna med sina byar.

  19:40 För Dans barns stam, efter deras släkter, föll den sjunde lotten ut.

  19:41 Och gränsen för deras arvedel omfattade Sorga, Estaol, Ir-Semes,

  19:42 Saalabbin, Ajalon, Jitla,

  19:43 Elon, Timna, Ekron,

  19:44 Elteke, Gibbeton, Baalat,

  19:45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,

  19:46 Me-Hajarkon och Harackon, tillika med området framför Jafo.

  19:47 (Men när sedan Dans barns område gick förlorat för dem, drogo Dans barn upp och belägrade Lesem och intogo det och slogo dess invånare med svärdsegg; och sedan de så hade tagit det i besittning, bosatte de sig där och kallade Lesem för Dan, efter Dans, sin faders, namn.)

  19:48 Detta var Dans barns stams arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

  19:49 När Israels barn så hade utskiftat landet efter dess gränser, gåvo de åt Josua, Nuns son, en särskild arvedel ibland sig.

  19:50 Efter HERRENS befallning gåvo de honom nämligen den stad som han begärde, Timnat-Sera i Efraims bergsbygd; och han bebyggde staden och bosatte sig där.

  19:51 Dessa voro de arvslotter som prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar utskiftade genom lottkastning i Silo inför HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. Så avslutade de nu fördelningen av landet.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine