Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SWEDISH BIBLE - JOSHUA 21

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  21:1 Och huvudmännen för leviternas familjer trädde fram inför prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar

  21:2 och talade till dem i Silo i Kanaans land, och sade: »HERREN bjöd genom Mose att man skulle giva oss städer att bo i, med tillhörande utmarker för vår boskap.»

  21:3 Så gåvo då Israels barn, efter HERRES befallning, av sina arvslotter åt leviterna följande städer med tillhörande utmarker.

  21:4 För kehatiternas släkter föll lotten ut så, att bland dessa leviter prästen Arons söner genom lotten fingo ur Juda stam, ur simeoniternas stam och ur Benjamins stam tretton städer.

  21:5 Och Kehats övriga barn fingo genom lotten ur Efraims stams släkter, ur Dans stam och ur ena hälften av Manasse stam tio städer.

  21:6 Gersons barn åter fingo genom lotten ur Isaskars stams släkter, ur Asers stam, ur Naftali stam och ur andra hälften av Manasse stam, i Basan, tretton städer.

  21:7 Meraris barn fingo, efter sina släkter, ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam tolv städer.

  21:8 Israels barn gåvo nu åt leviterna dessa städer med tillhörande utmarker, genom lottkastning, såsom HERREN hade bjudit genom Mose.

  21:9 Ur Juda barns stam och ur Simeons barns stam gav man följande här namngivna städer:

  21:10 Bland kehatiternas släkter bland Levi barn fingo Arons söner följande, ty dem träffade lotten först:

  21:11 Man gav dem Arbas, Anoks faders, stad, det är Hebron, i Juda bergsbygd, med dess utmarker runt omkring.

  21:12 Men åkerjorden och byarna som hörde till staden gav man till besittning åt Kaleb, Jefunnes son.

  21:13 Åt prästen Arons söner gav man alltså dråparfristaden Hebron med dess utmarker, vidare Libna med dess utmarker,

  21:14 Jattir med dess utmarker, Estemoa med dess utmarker,

  21:15 Holon med dess utmarker, Debir med dess utmarker,

  21:16 Ain med dess utmarker, Jutta med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker -- nio städer ur dessa två stammar;

  21:17 och ur Benjamins stam Gibeon med dess utmarker, Geba med dess utmarker,

  21:18 Anatot med dess utmarker och Almon med dess utmarker -- fyra städer.

  21:19 De städer som Arons söner, prästerna, fingo utgjorde alltså tillsammans tretton städer, med tillhörande utmarker.

  21:20 Och Kehats barns släkter av leviterna, nämligen de övriga Kehats barn, fingo ur Efraims stam följande städer, som lotten bestämde åt dem:

  21:21 Man gav dem dråparfristaden Sikem med dess utmarker i Efraims bergsbygd, Geser med dess utmarker,

  21:22 Kibsaim med dess utmarker och Bet-Horon med dess utmarker -- fyra städer;

  21:23 och ur Dans stam Elteke med dess utmarker, Gibbeton med dess utmarker,

  21:24 Ajalon med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker -- fyra städer;

  21:25 och ur ena hälften av Manasse stam Taanak med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker -- två städer.

  21:26 De städer som de övriga Kehats barns släkter fingo utgjorde alltså tillsammans tio, med tillhörande utmarker.

  21:27 Bland leviternas släkter fingo vidare Gersons barn ur ena hälften av Manasse stam dråparfristaden Golan i Basan med dess utmarker och Beestera med dess utmarker -- två städer;

  21:28 och ur Isaskars stam Kisjon med dess utmarker, Dobrat med dess utmarker,

  21:29 Jarmut med dess utmarker och En-Gannim med dess utmarker -- fyra städer;

  21:30 och ur Asers stam Miseal med dess utmarker, Abdon med dess utmarker,

  21:31 Helkat med dess utmarker och Rehob med dess utmarker -- fyra städer;

  21:32 och ur Naftali stam dråparfristaden Kedes i Galileen med dess utmarker, Hammot-Dor med dess utmarker och Kartan med dess utmarker -- tre städer.

  21:33 Gersoniternas städer, efter deras släkter, utgjorde alltså tillsammans tretton städer, med tillhörande utmarker.

  21:34 Och de övriga leviterna, Meraris barns släkter, fingo ur Sebulons stam Jokneam med dess utmarker, Karta med dess utmarker,

  21:35 Dimna med dess utmarker och Nahalal med dess utmarker -- fyra städer.

  21:36

  21:37

  21:38 och ur Gads stam dråparfristaden Ramot i Gilead med dess utmarker, Mahanaim med dess utmarker,

  21:39 Hesbon med dess utmarker och Jaeser med dess utmarker -- tillsammans fyra städer.

  21:40 De städer som dessa de övriga leviternas släkter, Meraris barn, fingo på sin lott, efter sina släkter, utgjorde alltså tillsammans tolv städer.

  21:41 Tillsammans utgjorde levitstäderna inom Israels barns besittningsområde fyrtioåtta städer med tillhörande utmarker.

  21:42 Var och en av dessa städer skulle bestå av själva staden och tillhörande utmarker runt omkring. Så var det med alla dessa städer.

  21:43 Så gav då HERREN åt Israel hela det land som han med ed hade lovat giva åt deras fäder; och de togo det i besittning och bosatte sig där.

  21:44 Och HERREN lät dem hava ro på alla sidor, alldeles såsom han med ed hade lovat deras fäder; och ingen av deras fiender kunde stå dem emot, utan HERREN gav alla deras fiender i deras hand.

  21:45 Intet uteblev av allt det goda som HERREN hade lovat Israels hus; det gick allt i fullbordan.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine