Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SWEDISH BIBLE - LUKE 1

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  1:1 Alldenstund många andra hava företagit sig att om de händelser, som bland oss hava timat, avfatta berättelser,

  1:2 i enlighet med vad som har blivit oss meddelat av dem som själva voro åsyna vittnen och ordets tjänare,

  1:3 så har ock jag, sedan jag grundligt har efterforskat allt ända ifrån begynnelsen, beslutit mig för att i följd och ordning skriva därom till dig, ädle Teofilus,

  1:4 så att du kan inse huru tillförlitliga de stycken äro, i vilka du har blivit undervisad.

  1:5 På den tid då Herodes var konung över Judeen levde en präst vid namn Sakarias, av Abias' »dagsavdelning». Denne hade till hustru en av Arons döttrar som hette Elisabet.

  1:6 De voro båda rättfärdiga inför Gud och vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud och stadgar.

  1:7 Men de hade inga barn, ty Elisabet var ofruktsam; och båda voro de komna till hög ålder.

  1:8 Medan han nu en gång, när ordningen kom till hans avdelning, gjorde prästerlig tjänst inför Gud,

  1:9 hände det sig, vid den övliga lottningen om de prästerliga sysslorna, att det tillföll honom att gå in i Herrens tempel och tända rökelsen.

  1:10 Och hela menigheten stod utanför och bad, medan rökoffret förrättades.

  1:11 Då visade sig för honom en Herrens ängel, stående på högra sidan om rökelsealtaret.

  1:12 Och när Sakarias såg honom, blev han förskräckt, och fruktan föll över honom.

  1:13 Men ängeln sade till honom: »Frukta icke, Sakarias; ty din bön är hörd, och din hustru Elisabet skall föda dig en son, och honom skall du giva namnet Johannes.

  1:14 Och han skall bliva dig till glädje och fröjd, och många skola glädja sig över hans födelse.

  1:15 Ty han skall bliva stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han icke dricka, och redan i sin moders liv skall han bliva uppfylld av helig ande.

  1:16 Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud.

  1:17 Han skall gå framför honom i Elias' ande och kraft, för att 'vända fädernas hjärtan till barnen' och omvända de ohörsamma till de rättfärdigas sinnelag, så att han skaffar åt Herren ett välberett folk.»

  1:18 Då sade Sakarias till ängeln: »Varav skall jag veta detta? Jag är ju själv gammal, och min hustru är kommen till hög ålder.»

  1:19 Ängeln svarade och sade till honom: »Jag är Gabriel, som står inför Gud, och jag är utsänd för att tala till dig och förkunna dig detta glada budskap.

  1:20 Och se, ända till den dag då detta sker skall du vara mållös och icke kunna tala, därför att du icke trodde mina ord, vilka dock i sin tid skola fullbordas.»

  1:21 Och folket stod och väntade på Sakarias och förundrade sig över att han så länge dröjde i templet;

  1:22 och när han kom ut, kunde han icke tala till dem. Då förstodo de att han hade sett någon syn i templet. Och han tecknade åt dem och förblev stum.

  1:23 Och när tiden för hans tjänstgöring hade gått till ända, begav han sig hem.

  1:24 Men efter den tiden blev hans hustru Elisabet havande och höll sig dold i fem månader;

  1:25 och hon sade: »Så har Herren gjort med mig nu, då han har sett till min smälek bland människorna, för att borttaga den.»

  1:26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nasaret,

  1:27 till en jungfru som var trolovad med en man vid namn Josef, av Davids hus; och jungfruns namn var Maria.

  1:28 Och ängeln kom in till henne och sade: »Hell dig, du högtbenådade! Herren är med dig.»

  1:29 Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning månde innebära.

  1:30 Då sade ängeln till henne: »Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd för Gud.

  1:31 Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus.

  1:32 Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron.

  1:33 Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara.»

  1:34 Då sade Maria till ängeln: »Huru skall detta ske? Jag vet ju icke av någon man.»

  1:35 Ängeln svarade och sade till henne: »Helig ande skall komma över dig, och kraft från den Högste skall överskygga dig; därför skall ock det heliga som varder fött kallas Guds Son.

  1:36 Och se, jämväl din fränka Elisabet har blivit havande och skall föda en son, nu på sin ålderdom; och detta är sjätte månaden för henne, som säges vara ofruktsam.

  1:37 Ty för Gud kan intet vara omöjligt.»

  1:38 Då sade Maria: »Se, jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt.» Och ängeln lämnade henne.

  1:39 En av de närmaste dagarna stod Maria upp och begav sig skyndsamt till en stad i Judeen, uppe i bergsbygden.

  1:40 Och hon trädde in i Sakarias' hus och hälsade Elisabet.

  1:41 När då Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes liv; och Elisabet blev fylld av helig ande

  1:42 och brast ut och ropade högt och sade: »Välsignad vare du bland kvinnor, och välsignad din livsfrukt!

  1:43 Men varför sker mig detta, att min Herres moder kommer till mig?

  1:44 Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till av fröjd i mitt liv.

  1:45 Och salig är du, som trodde att det skulle fullbordas, som blev dig sagt från Herren.»

  1:46 Då sade Maria: »Min själ prisar storligen Herren,

  1:47 och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.

  1:48 Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet; och se, härefter skola alla släkten prisa mig salig.

  1:49 Ty den Mäktige har gjort stora ting med mig, och heligt är hans namn.

  1:50 Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som frukta honom.

  1:51 Han har utfört väldiga gärningar med sin arm, han har förskingrat dem som tänkte övermodiga tankar i sina hjärtan.

  1:52 Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt;

  1:53 hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat bort med tomma händer.

  1:54 Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet

  1:55 mot Abraham och mot hans säd till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder.»

  1:56 Och Maria stannade hos henne vid pass tre månader och vände därefter hem igen.

  1:57 Så var nu för Elisabet tiden inne, då hon skulle föda; och hon födde en son.

  1:58 Och när hennes grannar och fränder fingo höra att Herren hade bevisat henne så stor barmhärtighet, gladde de sig med henne.

  1:59 Och på åttonde dagen kommo de för att omskära barnet; och de ville kalla honom Sakarias, efter hans fader.

  1:60 Men hans moder tog till orda och sade: »Ingalunda; han skall heta Johannes.»

  1:61 Då sade de till henne: »I din släkt finnes ju ingen som har det namnet.»

  1:62 Och de frågade hans fader genom tecken vad han ville att barnet skulle heta.

  1:63 Då begärde han en tavla och skrev dessa ord: »Johannes är hans namn.» Och alla förundrade sig.

  1:64 Men i detsamma öppnades hans mun, och hans tunga löstes, och han talade och lovade Gud.

  1:65 Och deras grannar betogos alla av häpnad, och ryktet om allt detta gick ut över Judeens hela bergsbygd.

  1:66 Och alla som hörde det lade märke därtill och sade: »Vad månde väl varda av detta barn?» Också var ju Herrens hand med honom.

  1:67 Och hans fader Sakarias blev uppfylld av helig ande och profeterade och sade:

  1:68 »Lovad vare Herren, Israels Gud, som har sett till sitt folk och berett det förlossning,

  1:69 och som har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus,

  1:70 såsom han hade lovat genom sin forntida heliga profeters mun.

  1:71 Ty han ville frälsa oss från våra ovänner och ur alla våra motståndares hand,

  1:72 och så göra barmhärtighet med våra fäder och tänka på sitt heliga förbund,

  1:73 vad han med ed hade lovat för vår fader Abraham,

  1:74 Han ville beskära oss att få tjäna honom utan fruktan, frälsta ur våra ovänners hand,

  1:75 ja, att göra tjänst inför honom i helighet och rättfärdighet i alla våra dagar.

  1:76 Och du, barn, skall bliva kallad den Högstes profet, ty du skall gå framför Herren och bereda vägar för honom,

  1:77 till att giva hans folk kunskap om frälsning, i det att deras synder bliva dem förlåtna.

  1:78 Så skall ske för vår Guds förbarmande kärleks skull, som skall låta ett ljus gå upp och skåda ned till oss från höjden,

  1:79 för att 'skina över dem som sitta i mörker och dödsskugga' och så styra våra fötter in på fridens väg.»

  1:80 Och barnet växte upp och blev allt starkare i anden. Och han vistades i öknen, intill den dag då han skulle träda fram för Israel.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine