Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SWEDISH BIBLE - NEHEMIAH 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  7:1 När nu muren var uppbyggd, satte jag in dörrarna; och dörrvaktare, sångare och leviter blevo anställda.

  7:2 Och till befälhavare över Jerusalem satte jag min broder Hanani jämte Hananja, hövitsman i borgen, ty denne hölls för en pålitlig man och var gudfruktig mer än många andra.

  7:3 Och jag sade till dem: »Jerusalems portar må icke öppnas, förrän solen är högt uppe; och medan vakten ännu står kvar, skall man stänga dörrarna och sätta bommarna för. Och I skolen ställa ut vakter av Jerusalems invånare, var och en på hans post, så att envar får stå framför sitt eget hus.»

  7:4 Och staden var vidsträckt och stor, men där fanns icke mycket folk, och husen voro icke uppbyggda.

  7:5 Och min Gud ingav mig i hjärtat att jag skulle församla ädlingarna, föreståndarna och folket för att upptecknas i släktregister. Då fann jag släktförteckningen över dem som först hade dragit upp, och jag fann däri så skrivet:

  7:6 »Dessa voro de män från hövdingdömet, som drogo upp ur den landsflykt och fångenskap till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, konungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och till Juda, var och en till sin stad,

  7:7 i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordokai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum och Baana. Detta var antalet män av Israels meniga folk:

  7:8 Pareos' barn: två tusen ett hundra sjuttiotvå;

  7:9 Sefatjas barn: tre hundra sjuttiotvå;

  7:10 Aras barn: sex hundra femtiotvå;

  7:11 Pahat-Moabs barn, av Jesuas och Joabs barn: två tusen åtta hundra aderton;

  7:12 Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;

  7:13 Sattus barn: åtta hundra fyrtiofem;

  7:14 Sackais barn: sju hundra sextio;

  7:15 Binnuis barn: sex hundra fyrtioåtta;

  7:16 Bebais barn: sex hundra tjuguåtta;

  7:17 Asgads barn: två tusen tre hundra tjugutvå;

  7:18 Adonikams barn: sex hundra sextiosju;

  7:19 Bigvais barn: två tusen sextiosju;

  7:20 Adins barn: sex hundra femtiofem;

  7:21 Aters barn av Hiskia: nittioåtta;

  7:22 Hasums barn: tre hundra tjuguåtta;

  7:23 Besais barn: tre hundra tjugufyra;

  7:24 Harifs barn: ett hundra tolv;

  7:25 Gibeons barn: nittiofem;

  7:26 männen från Bet-Lehem och Netofa: ett hundra åttioåtta;

  7:27 männen från Anatot: ett hundra tjuguåtta;

  7:28 männen från Bet-Asmavet: fyrtiotvå;

  7:29 männen från Kirjat-Jearim, Kefira och Beerot: sju hundra fyrtiotre;

  7:30 männen från Rama och Geba: sex hundra tjuguen;

  7:31 männen från Mikmas: ett hundra tjugutvå;

  7:32 männen från Betel och Ai: ett hundra tjugutre;

  7:33 männen från det andra Nebo: femtiotvå;

  7:34 den andre Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;

  7:35 Harims barn: tre hundra tjugu;

  7:36 Jerikos barn: tre hundra fyrtiofem;

  7:37 Lods, Hadids och Onos barn: sju hundra tjuguen;

  7:38 Senaas barn: tre tusen nio hundra trettio.

  7:39 Av prästerna: Jedajas barn av Jesuas hus: nio hundra sjuttiotre;

  7:40 Immers barn: ett tusen femtiotvå;

  7:41 Pashurs barn: ett tusen två hundra fyrtiosju;

  7:42 Harims barn: ett tusen sjutton.

  7:43 Av leviterna: Jesuas barn av Kadmiel, av Hodevas barn: sjuttiofyra;

  7:44 av sångarna: Asafs barn: ett hundra fyrtioåtta;

  7:45 av dörrvaktarna: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Ackubs barn, Hatitas barn, Sobais barn: ett hundra trettioåtta.

  7:46 Av tempelträlarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,

  7:47 Keros' barn, Sias barn, Padons barn,

  7:48 Lebanas barn, Hagabas barn, Salmais barn,

  7:49 Hanans barn, Giddels barn, Gahars barn,

  7:50 Reajas barn, Resins barn, Nekodas barn,

  7:51 Gassams barn, Ussas barn, Paseas barn,

  7:52 Besais barn, Meunims barn, Nefusesims barn,

  7:53 Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn,

  7:54 Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn,

  7:55 Barkos' barn, Siseras barn, Temas barn,

  7:56 Nesias barn, Hatifas barn.

  7:57 Av Salomos tjänares barn: Sotais barn, Soferets barn, Peridas barn,

  7:58 Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn,

  7:59 Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebaims barn, Amons barn.

  7:60 Tempelträlarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans tre hundra nittiotvå.

  7:61 Och dessa voro de som drogo åstad från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addon och Immer, men som icke kunde uppgiva sina familjer och sin släkt, och huruvida de voro av Israel:

  7:62 Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, sex hundra fyrtiotvå.

  7:63 Och av prästerna: Habajas barn, Hackos' barn, Barsillais barn, hans som tog en av gileaditen Barsillais döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn.

  7:64 Dessa sökte efter sina släktregister, men man kunde icke finna dem; därför blevo de såsom ovärdiga uteslutna från prästadömet.

  7:65 Och ståthållaren tillsade dem att de icke skulle få äta av det högheliga, förrän en präst uppstode med urim och tummim.

  7:66 Hela församlingen utgjorde sammanräknad fyrtiotvå tusen tre hundra sextio,

  7:67 förutom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre hundra trettiosju. Och till dem hörde två hundra fyrtiofem sångare och sångerskor.

  7:68

  7:69 Och de hade fyra hundra trettiofem kameler och sex tusen sju hundra tjugu åsnor.

  7:70 Och somliga bland huvudmännen för familjerna gåvo skänker till arbetet. Ståthållaren gav till kassan i guld ett tusen dariker, därtill femtio skålar och fem hundra trettio prästerliga livklädnader.

  7:71 Och somliga bland huvudmännen för familjerna gåvo till arbetskassan i guld tjugu tusen dariker och i silver två tusen två hundra minor.

  7:72 Och det övriga folkets gåvor utgjorde i guld tjugu tusen dariker och i silver två tusen minor, så ock sextiosju prästerliga livklädnader.

  7:73 Och prästerna, leviterna, dörrvaktarna, sångarna, en del av meniga folket samt tempelträlarna, korteligen hela Israel, bosatte sig i sina städer.»

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine