Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SWEDISH BIBLE - PSALMS 78

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  78:1 En sång av Asaf. Lyssna, mitt folk, till min undervisning; böjen edra öron till min muns ord.

  78:2 Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara förborgade ting ifrån fordom.

  78:3 Vad vi hava hört och känna, och vad våra fäder hava förtäljt för oss,

  78:4 det vilja vi icke dölja för deras barn; för ett kommande släkte vilja vi förtälja HERRENS lov och hans makt och de under han har gjort.

  78:5 Ty han upprättade ett vittnesbörd i Jakob och stiftade en lag i Israel; han påbjöd den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn.

  78:6 Så skulle det bliva kunnigt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas, och dessa skulle stå upp och förtälja det för sina barn.

  78:7 Då skulle de sätta sitt hopp till Gud och icke förgäta Guds verk, utan taga hans bud i akt.

  78:8 Och de skulle icke bliva, såsom deras fäder, ett gensträvigt och upproriskt släkte, ett släkte som icke höll sitt hjärta ståndaktigt, och vars ande icke var trofast mot Gud.

  78:9 Efraims barn, välbeväpnade bågskyttar, vände om på stridens dag.

  78:10 De höllo icke Guds förbund, och efter hans lag ville de ej vandra.

  78:11 De glömde hans gärningar och de under han hade låtit dem se.

  78:12 Ja, inför deras fäder hade han gjort under, i Egyptens land, på Soans mark.

  78:13 Han klöv havet och lät dem gå därigenom och lät vattnet stå såsom en hög.

  78:14 Han ledde dem om dagen med molnskyn, och hela natten med eldens sken.

  78:15 Han klöv sönder klippor i öknen och gav dem rikligen att dricka, såsom ur väldiga hav.

  78:16 Rinnande bäckar lät han framgå ur klippan och vatten flyta ned såsom strömmar.

  78:17 Likväl syndade de allt framgent mot honom och voro gensträviga mot den Högste, i öknen.

  78:18 De frestade Gud i sina hjärtan, i det de begärde mat för sin lystnad.

  78:19 Och de talade mot Gud, de sade: »Kan väl Gud duka ett bord i öknen?

  78:20 Se, visst slog han klippan, så att vatten flödade och bäckar strömmade fram, men kan han ock giva bröd eller skaffa kött åt sitt folk?»

  78:21 Så förgrymmades då HERREN, när han hörde det; och eld upptändes i Jakob, jag, vrede kom över Israel,

  78:22 eftersom de icke trodde på Gud och ej förtröstade på hans frälsning.

  78:23 Och han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himmelens dörrar;

  78:24 han lät manna regna över dem till föda, och korn från himmelen gav han dem.

  78:25 Änglabröd fingo människor äta; han sände dem mat till fyllest.

  78:26 Han lät östanvinden fara ut på himmelen, och genom sin makt förde han sunnanvinden fram.

  78:27 Och han lät kött regna över dem såsom stoft, bevingade fåglar såsom havets sand;

  78:28 han lät det falla ned i sitt läger, runt omkring sin boning.

  78:29 Då åto de och blevo övermätta; han lät dem få vad de hade lystnad efter.

  78:30 Men ännu hade de icke stillat sin lystnad, ännu var maten i deras mun,

  78:31 då kom Guds vrede över dem; han sände död bland deras ypperste och slog ned Israels unga män.

  78:32 Likväl syndade de alltjämt och trodde icke på hans under.

  78:33 Då lät han deras dagar försvinna i förgängelse och deras år i plötslig undergång.

  78:34 När han dräpte folket, frågade de efter honom och vände om och sökte Gud.

  78:35 De tänkte då på att Gud var deras klippa, och att Gud den Högste var deras förlossare;

  78:36 och de talade inställsamt för honom med sin mun och skrymtade för honom med sin tunga.

  78:37 Men deras hjärtan höllo sig icke ståndaktigt vid honom, och de voro icke trogna i hans förbund.

  78:38 Dock, han är barmhärtig, han förlåter missgärning, och han vill icke fördärva. Därför avvände han ofta sin vrede och lät ej hela sin förtörnelse bryta fram.

  78:39 Ty han tänkte därpå att de voro kött, en vind som far bort och icke kommer åter.

  78:40 Huru ofta voro de ej gensträviga mot honom i öknen och bedrövade honom i ödemarken!

  78:41 Ja, de frestade Gud allt framgent och förtörnade Israels Helige.

  78:42 De betänkte icke vad hans hand hade uträttat på den tid då han förlossade dem från ovännen,

  78:43 då han gjorde sina tecken i Egypten och sina under på Soans mark.

  78:44 Där förvandlade han deras strömmar till blod, så att de ej kunde dricka ur sina rinnande vatten;

  78:45 han sände bland dem flugsvärmar, som åto dem, och paddor, som voro dem till fördärv.

  78:46 Han gav deras gröda åt gräsmaskar och deras arbetes frukt åt gräshoppor;

  78:47 han slog deras vinträd med hagel och deras fikonträd med hagelstenar;

  78:48 han gav deras husdjur till pris åt hagel och deras boskap åt ljungeldar.

  78:49 Han sände över dem sin vredes glöd, förgrymmelse och ogunst och nöd, en skara av olycksänglar.

  78:50 Han gav fritt lopp åt sin vrede; han skonade icke deras själ från döden, utan gav deras liv till pris åt pesten.

  78:51 Och han slog allt förstfött i Egypten, kraftens förstling i Hams hyddor.

  78:52 Och han lät sitt folk bryta upp såsom en fårhjord och förde dem såsom en boskapshjord genom öknen.

  78:53 Han ledde dem säkert, så att de icke behövde frukta; men deras fiender övertäcktes av havet.

  78:54 Och han lät dem komma till sitt heliga land, till det berg som hans högra hand hade förvärvat.

  78:55 Han förjagade hedningarna för dem och gav dem deras land till arvslott och lät Israels stammar bo i deras hyddor.

  78:56 Men i sin gensträvighet frestade de Gud den Högste och höllo icke hans vittnesbörd;

  78:57 de veko trolöst tillbaka, de såsom deras fäder, de vände om, lika en båge som sviker.

  78:58 De förtörnade honom med sina offerhöjder och retade honom genom sina beläten.

  78:59 Gud förnam det och vart förgrymmad och förkastade Israel med harm.

  78:60 Och han försköt sin boning i Silo, det tält han hade slagit upp bland människorna;

  78:61 han gav sin makt i fångenskap och sin ära i fiendehand.

  78:62 Ja, han gav sitt folk till pris åt svärdet, och på sin arvedel förgrymmades han.

  78:63 Deras unga män förtärdes av eld, och deras jungfrur blevo utan brudsång.

  78:64 Deras präster föllo för svärd, och inga änkor kunde hålla klagogråt.

  78:65 Då vaknade Herren såsom ur en sömn, han reste sig, lik en hjälte som hade legat dövad av vin.

  78:66 Och han slog sina ovänner tillbaka, evig smälek lät han komma över dem.

  78:67 Han förkastade ock Josefs hydda och utvalde icke Efraims stam.

  78:68 Men han utvalde Juda stam, Sions berg, som han älskade.

  78:69 Och han byggde sin helgedom hög såsom himmelen, fast såsom jorden, som han har grundat för evigt.

  78:70 Och han utvalde sin tjänare David och tog honom ifrån fårhjordens fållor.

  78:71 Ja, ifrån fåren hämtade han honom och satte honom till en herde för Jakob, sitt folk, och för Israel, sin arvedel.

  78:72 Och han var deras herde med redligt hjärta och ledde dem med förståndig hand.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine