Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 2CORINTHIANS 3

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  3:1 ¶ ¿Nu Tákurninkia, "ataksha ninki waantu Enentáimtumainiawai," tu Enentáimsarmek? ¿Chíkich Túruinia Núnisrik, "Ju aishman nekas Yus-Chichaman etserin ainiawai" tusa Papí aarma atumin iniaktustinkiaitiaj~i? ¿Chíkich iniaktustin Nú Papí atumin seatniukaitiaj~i?

  3:2 Atsá. Atumka ii papiria Núniskechukaitrum. Ii Enentáin nu Papí aarmaiti. Tura Nú Papí áujsatniua Núnisan Ashí aents Atumí Túramuri Wáinkiar ii etserkamaj nu, Papru nekas Yusa takatrin takaawai tusa nekaamnia ainiawai.

  3:3 Iis, Tátsujak. Papí aarma Núnisketrume. Nu Papí Kristu aarmaiti tura iisha Nú Papí atumin Súaji. Tíntiajainchu antsu iwiaaku Yusa Wakaníjiai aarmaiti. Kayanmasha aarchamuiti; antsu shuara Enentáin, auka, aarmaiti.

  3:4 Kame Krístunu asar, Yus Enentáimta asar, nusha Tíminiaitji, taji.

  3:5 Ju nékaji; imia iik penké tujinkiaitji. Antsu ii Túrajnia nu Yus ni kakarmarin Súramkurin Túraji.

  3:6 ¶ Yamaram chichaman Yus najanamia nuna, incha pénker etserkatniun suramsaitji. Yaunchu aarma chichamnum, Ashí takamtsuk umirkachrikia tuke jakamniuyaji. Antsu yamaram chichamnum, Yuska ni Wakaníjiai yamaram wekasatniun Súramji. Yusa kakarmarijiai nu chicham étserji.

  3:7 Yaunchu chichamnaka kayanam aar Yus Muisaisan susamiayi. Susamia nui, Muisaisa yapi ti wincha ajasmiayi. Túrunamtai Israer-shuar ni yapin iistinian tujinkiarmiayi. (Túrasha nu wincha mushatmaki wémiayi.) Túrasha nu chichaman shuar umirkatniun tujintiakui, nu chichamsha aya tuke Jákatniunam Shuáran ejemiayi. Túmayatan winchajai susamuyayi.

  3:8 Tura yamaram chichaman Yusa Wakaní Súramna nu, nujai nankaamas Shíiraiti.

  3:9 Kame mesertinnium ejeana Nú chicham winchajai susamuyayi. Tura nujai nankaamas Yúsnum ejeana Nú chichamka Yus iimmianum pénkeraiti.

  3:10 Iista; yamaram ana nu Imiá shiir asa, yaunchu wincha amia Núnaka mushatmamtikiui.

  3:11 Núkap arur pujuschamnia nu wincha áchamkia. Kame tuke átinia nuke nujai nankaamas Shíiraiti.

  3:12 ¶ Nu nékakur ti paant étserji.

  3:13 Muisais Túramia Nútiksarik Túratsji. Ii uuntri Israer-shuar ni yapin wincha ajas menkaan Wáinkiarain tusa tarachjai ni yapin Muisaiska nukumakmiayi.

  3:14 Tura nu arantcha Muisaisan anturkarmia nuna Enentáisha nukukmauyayi. Nekaatniun tujinkiarmiayi. Tura yamaisha Núnisan yaunchu aarma chichaman áujsam antukar nekaatniun tujintiainiawai. Kristu Enentáimtuschatin ni Enentáin nukukma nu Yapajiáchmaiti. Aya Krístujai nuka Yapajiámniaiti.

  3:15 Yamaisha Muisaisa aarmarin áujsar nékainiatsui, ni Enentáimmiari nukurkamu asa.

  3:16 Tura aencha ni Enentái Yapajiá Uuntna ajasmataikia ni Enentáimmiariya nukurkamu ana nu jusamuiti.

  3:17 "Uunt" Tájinia nu, Yusa Wakaníiti. Uunt Yusa Wakaní pujana nui ankant ajastiniaiti.

  3:18 Nuke asamtai, iisha ii yapi tarachjai nukukchamu asar íspikia Núnisketji. Uunt Kristu pénkeri iniakmaji. Kristu pénkeri Nú Núkap takaki wéakur, Krístujai métek ajastasa pujaji. Yusa Wakaníkia nuna Túrawai.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar