Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 2JOHN 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Wi Juan Yus-shuara uuntri asan ii umai Yus achikma nuna tura ni uchirincha ju papin aateajai. Wisha nekasan atumin aneajrume. Tura aya Wíkichu antsu Ashí Yus-shuar ainia nusha nekas chichaman nekaawaru ásar atumin anenmarme.

  1:2 Nekas-chicham tuke amuutsuk ii Enentáin Pujá asamtai aneajrume.

  1:3 Yus ii Aparisha tura ii Uuntri Jesukrístusha, Yus Apa Uchiri asa, atumin anenmak imiatkinchanum shiir pujustinian waitnentramak yainmakarti. Nujai nekas-chicham nekaarum anenaittiarme.

  1:4 Ame uchiram Yus Apa akupkamujai métek umiiniakui nuna nekaan ti shiir Enentáimprajai. Nekas-chichaman umin ainiawai.

  1:5 ¶ Yamaikia, umaru, Tájame: mai anenai ajartai. Yamaram akupkamun aattsujme antsu Yámankamtaik antukmiaj nunak Tájame.

  1:6 Nekas anenkartinia Nú shuar Yus akupkamun uminiaiti. Tura Yus akupkamuka "anenkartin tuke atarum" tawai. Nusha Yámankamtaiknumia antukuitrume.

  1:7 ¶ Ju nunkanam anankartincha ti írunui. Jesukrístu nekas aents ajas akiiniamia nuna Enentáimtuiniatsui. Nu shuar anankartin ásar Kristu nemasri ainiawai.

  1:8 Nu shuarjai aneartarum. Yajauch shuar ántar yayakrumin Yus átum takasman métek akirmakchamniaiti. Antsu aneara takasakrumin Yus métek akirmakarmi.

  1:9 Ashí shuar Kristu Jintíamun iniais "nankaamas nékajai" tana nu, Yúsnachuiti. Antsu Kristu Jintíamun Umíana nu shuar Yus Apajaisha tura ni Uchirijiaisha mai tsanin pujawai.

  1:10 ¶ Shuar Kristu chichamen Jintíachu Atumí jeen írmástaj tusa jeakui Awayáwairap tura "shiir taume" tiirap.

  1:11 Kame nu shuar "shiir taume" Tákumka nu shuar yajauch Jintíamu Jímiareame.

  1:12 ¶ Ti nukap atumjai áujmatsatniun wakerajai. Túrasha ju papinium mashi aatrashtatjarme. Antsu imia wiki atumin iyakun Jeátjái. Nuyá naka chichasar ti shiir warastatji.

  1:13 Ame kaim Yus achikma nuna uchiri amikmaatmainiawai. Nuke Atí.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar