Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - HEBREWS 3

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  3:1 ¶ Tuma asamtai, pénker yatsuru, atumniasha Niiniu Atí tusa Yus achirmakuitrume. Tuma asarum Kristu Jesus pénker Enentáimtustarum. Niisha Yus nekas Akatramuyayi. Tura Ashí Yus-shuar ajasarua nujai Yúsnan pujurniu uuntria Núnisaiti.

  3:2 Nu Atí tusa Yus anaikiamiayi. Túramtai Kristu nuna ti penker takasuiti. Núnisan Muisais Ashí Yusa aentsrin, Israer-shuar armia nuna ti shiir wainkiamiayi.

  3:3 Túrasha Muisaisjai nankaamas Kristu ti shiir awajnasuiti. Jeajai nankaamas jea jeamniuka nekas pénkerchakait. Núnisan Kristu Muisaisjai nankaamas pénkeraiti.

  3:4 Kame Ashí jean shuar jeamtsuk. Tura Yus Ashí írunna nuna najanaiti.

  3:5 Wats. Muisais Israer-shuaran Wáiniuk Yusa Jeen takastinia aintsan pénker takarniuyayi. Tura ni takaak ukunam Yus Títiatna nuna etserkatniuyayi.

  3:6 Túrasha Kristu Yusa Jeen takarniuchu asa antsu Yusa Uchiri asa nui Ashí akupeawai. Nu jeasha iitji. Tura tuke iniaitsuk kakaram ajasar Yus suramsattaj nu wararsar Nákastiniaitji.

  3:7 ¶ Nu asamtai, Yusa Shiir Wakani Yus-Papinium tawai: "Yamaikia, Yus tana nu ántakrumka

  3:8 nakittsuk shiir anturkatarum. Israer-shuar yaunchu aents atsamunam wekainiak Yus taman nakitrar Yúsan nekapsar akajkarmiayi.

  3:9 Túramtai Yus Tímiayi "Nui Atumí uuntri nekaprusar akajtukarmiayi. Kuarenta (40) uwitin wi kakaram Túramun iisarsha nakitrurarmiayi.

  3:10 Tuma ásarmatai nu shuaran kajerkan tiarmajai "Nu shuar ni Enentáin tuke awajiniawai. Tura Wi taman umirkatniun nakitiainiawai" Tímiajai.

  3:11 Tura kajerkaran nekas Tákun "Wijiai shiir pujustinian penké tsankatkachartatjai" Tímiajai" Tímiayi Yús." Tu aarmaiti.

  3:12 Anearta, yatsuru. Yajauch Enentáimsarum tuke iwiaaku Yus Enentáimtutsuk kanakiirap.

  3:13 Kame kashinkia tunaajai anannam Enentáimin Yúsna nakitrashtapash. Tuma asamtai yamaik tura Ashí tsawant Ikiakánairatarum.

  3:14 Yámankamtaik Kristu shiir Enentáimtusmaj Núnisrik tuke iniaitsuk émeteakrikia Krístujai shiir tsaninkiar pujustatji.

  3:15 Nu asamtai Yus-Papí tawai: "Yamaikia, Yus tana nu ántakrumka nakittsuk shiir anturkatarum. Israer-shuar yaunchu Yus taman nakitrarua Núnisrum ajasairap."

  3:16 Muisais Ejiptu nunkanmaya jiikmia Nú shuar Yusa chichamen anturkariat nakitrarmiayi.

  3:17 Tura umiiniachkui kuarenta Uwí kajerkarmiayi. Tunaan Túrawaru ásar Untsurí shuar aents atsamunam kajinkiarmiayi.

  3:18 Kame umirkacharunka Yus "Wijiai shiir pujustinian penké tsankatkachartatjai" Tímiayi.

  3:19 Iis, Yúsan Enentáimtachu ásar Niijiai shiir pujustinnium wayatniun tujinkiarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar