Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - HEBREWS 8

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  8:1 ¶ Nekas juna Tájame: Yúsnan pujurniu uuntri Jesus iin ti shiir yainma asa akupin pujutainium Yusa untsuurini nayaimpiniam pujusuiti.

  8:2 Nekas Yusa Jee nayaimpinma nu aents najanachma antsu Yus najanamuiti. Nui Jesus Yúsnan pujurui.

  8:3 Ashí Yúsnan pujurniu uuntri ainia nu, shuar Yúsnan susamuncha tura naman maar Yus Sútaincha Yúsan Ashí Súsatin ainiawai. Núnisan Jesukrístusha Yúsan Súsatniuiti.

  8:4 Juyá Yúsnan pujurin Muisais timia nuna Yúsan yamaisha susamin akui Jesus ju nunkanam pujakka Yúsnan pujurin áchainti. Antsu nayaimpiniam takaawai.

  8:5 Yus yaunchu Muisaisan nayaimpiniam írunna nuna iniaktus Tímiayi "Ame Wáinkiamna nujai métek Ashí najanata." Túramu asamtai Ashí yaunchu Yúsnan pujurin Muisais najanamujai takainia nu aya nayaimpiniam ana nuna nakumkamujain takainiawai.

  8:6 ¶ Antsu Jesus ti nekasa nujai nayaimpiniam takaawai. Muisais akupkamuka Shuáran pénker awajsachminiaiti. Antsu Yus iin ti penker awajtamsattaji. Kame Yamaram Chichamnum Yus Ashí Túrutmattajnia nu Muisais akupkamunam ana nuna nankaamas ti penker ainiawai. Tuma asamtai nankaamas pénker Chichaman Jesus takartamji.

  8:7 Kame Emka Chicham, Yus Muisaisjai yaunchu najanamia nu, nekas pénkeraitkiuinkia Yamaram Chichaman najanachaayi.

  8:8 Antsu pénkercha Aíniakui Israer-shuaran Tímiayi: "Uunt Yus tawai: "Tsawant jeamtai Ashí Israer-shuarjai Yamaram Chichaman najanattajai.

  8:9 Yaunchu ju shuara uuntrin Ejiptunmaya yaruakmiaj nui Emka Chichaman najanamjai. Tura Yamaram Chichaman najanattaj nu Núnischa átatui. Emka nuna uminiachkui ajapan iniaisarmajai." Núnis tawai Uunt Yus.

  8:10 Tura nu arantcha tawai: "Tsawant jeamtai Israer-shuarjai Yamaram Chichaman najanattaj nuka Júnis átatui. Wi akupeajna nuna Enentáin paant Enentáimtikrartatjai. Nuyá ni Yusri ártatjai tura niisha Wíi shuar ártatui.

  8:11 Nuisha Yúsan nekaat tusa jintinnaiyachartatui. Kame ni aisha ni yachisha kame Ashí shuar, uchisha uuntcha, Ashí nekarawartatui.

  8:12 Tura Ashí ni tunaarincha tsankuraran ni yajauchirin atak penké Enentáimtuschartatjai" Tímiayi." Tu aarmaiti.

  8:13 Wats, Emka Chicham yajauch ajakui Yus Yamaram Chichaman Nájaneak pujurui. Tura yajauch ajasua nuka Wárik ajapnattawai.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar