Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 28

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  28:1 ¶ Ayampratin tsawant nankaamasmatai tumintin yama tsawaana ai Máktaranmaya Marisha Chíkich Marijiai iwiarsamu iyutai tusar wearmiayi.

  28:2 Tumai Yusa suntari nayaimpinmaya iwiarsamun Tarí kaya atutkamun urak nui pujusmiayi. Túmakui nunka ti úurkamiayi.

  28:3 Yusa suntarisha peemia Tímiatrus Wínchauyayi. Pushirisha ti puju áuyayi.

  28:4 Tura iwiarsamun Wáiniarmia Nú suntarsha nuna Wáinkiar ashamainiak ti kurankarmiayi. Jaká ainis ajasarmiayi.

  28:5 Nuyá nayaimpinmaya suntar nuwan Tímiayi "Ashamkairap. Jesus Krúsnum Máawarmia nu eatsrumek.

  28:6 Juinkia pujatsui. Nii timia Núnisan nantakniuiti. Pai, aepsarma nu iitiarum.

  28:7 Wárik wérum ni unuiniamuri "Jesus jakamunmaya nantakni tura wari Kariréanam wétatui. Nui werirum Wáinkiáttarme" titiarum. Wats, nunak Tájai" Tímiayi.

  28:8 Tutai nu nuwa iwiarsamunmaya Wárik Jíinkiar ashamainiayat ti warasar tseke waketkiarmiayi ni unuiniamurin ujaktai tusar.

  28:9 Tumai Jesus wantintiukarmiayi. Tura "pujarmek" takui Jesusan tariar tikishmatrar nawencha miniakrusar shiir awajsarmiayi.

  28:10 Túram Jesus tiarmiayi "Ashamprukairap. Werum winia yatsur ujatruktarum. Kariréanam Weartí. Nui wear Wáitkiartatui. Tu ujaktarum" Tímiayi.

  28:11 ¶ Nuwa wéarmatai iwiarsamu Wáinin suntarsha péprunam wéar Israer-patri uuntrin Ashí Túrunamun ujakarmiayi.

  28:12 Niisha nuna antukar Israer-shuara uuntrijiai áujmatsatai tusar wearmiayi. Aujmatsar suntaran ti Kuít akikiar

  28:13 tiarmiayi "Atumsha étserkuram "Kashi kanararin ni unuiniamuri taar Jesusa ayashin kasamkarmai" titiarum.

  28:14 Tura akupin átum kanarman nekamtaisha niijiai ii iwiarattaji atumin yajauch awajtamsain tusar" tiarmiayi.

  28:15 Nuyá suntarsha Kuítian achikiar tiarmia nuna Tímiatrusan Titiái tusar wéarmiayi. Tura tuke yamaisha Israer-shuar tu Túrunaiti Tuíniawai.

  28:16 ¶ Nuyá ni auntse (11) unuiniamuri Kariréanam wéarmiayi. Tura Jesus timia Nú nainnium jeawar

  28:17 nui Jesusan Wáinkiar tikishmatrarmiayi. Kame Chíkichka Jesusashit Tuíniayat Niin Wáinkiar tikishmatrarmiayi.

  28:18 Nuyá Jesus Tíjiuch Tantá Tímiayi "Ashí nayaimpinmasha nunkasha akupkatniun kakarman surusuiti.

  28:19 Tuma asamtai Ashí nunkanam werum Ashí shuar jintintiarum Wíi shuar awajsatarum. Túrarum Yus Apa Náarijiai, Yus Uchi Náarijiai, tura Yus Wakani Náarijiai imiaitiarum.

  28:20 Ashí atumin Wi akatramajrum nu Nútiksarmek umiktin unuiniartarum. Tura ju nekaatarum: Tuke tsawantai ikiutsuk atumjai pujuttajai" Tímiayi Jesus.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar