Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store

 • TSK - 1 CHRONICLES 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP  6:1 利 未 的 兒 子 是 革 順 、 哥 轄 、 米 拉 利 。

  * 申 命 記 23:6 創 世 紀 46:11 歷 代 志 下 6:16 出 埃 及 記 3:17; 26:57
  * :16,20


  6:2 歌 轄 的 兒 子 是 暗 蘭 、 以 斯 哈 、 希 伯 倫 、 烏 薛 。

  * 申 命 記 23:12 歷 代 志 下 6:18,21-24
  * :22


  6:3 暗 蘭 的 兒 子 是 亞 倫 、 摩 西 、 還 有 女 兒 米 利 暗 。 亞 倫 的 兒 子 是 拿 答 、 亞 比 戶 、 以 利 亞 撒 、 以 他 瑪 。

  * 申 命 記 23:13 歷 代 志 下 6:20
  * 歷 代 志 下 2:4,7; 15:20 哈 該 書 6:4
  * 申 命 記 24:1,2 歷 代 志 下 6:23; 24:1; 28:1 但 以 理 書 10:1,12,16
  * 申 命 記 24:3-6


  6:4 以 利 亞 撒 生 非 尼 哈 、 非 尼 哈 生 亞 比 書 、

  * :50; 9:20 歷 代 志 下 6:25 出 埃 及 記 25:6-11,13; 31:6 何 西 阿 書 22:13,30-32; 24:33
  * 利 未 記 20:28 俄 巴 底 亞 書 8:2 士 師 記 106:30,31
  * 俄 巴 底 亞 書 7:1-5


  6:5 亞 比 書 生 布 基 、 布 基 生 烏 西 、


  6:6 烏 西 生 西 拉 希 雅 、 西 拉 希 雅 生 米 拉 約 、

  * 俄 巴 底 亞 書 7:4
  * 約 書 亞 記 12:15


  6:7 米 拉 約 生 亞 瑪 利 雅 、 亞 瑪 利 雅 生 亞 希 突 、

  * 俄 巴 底 亞 書 7:3
  * 約 珥 書 14:3


  6:8 亞 希 突 生 撒 督 、 撒 督 生 亞 希 瑪 斯 、

  * 民 數 記 8:17
  * 民 數 記 15:35; 17:15; 20:25 列 王 記 上 1:8,34,44; 2:35
  * 民 數 記 15:27,36; 17:17,20; 18:19,22,27-29


  6:9 亞 希 瑪 斯 生 亞 撒 利 雅 、 亞 撒 利 雅 生 約 哈 難 、

  * :36
  * 列 王 記 下 25:23


  6:10 約 哈 難 生 亞 撒 利 雅 、 ( 這 亞 撒 利 雅 在 所 羅 門 於 耶 路 撒 冷 所 建 造 的 殿 中 、 供 祭 司 的 職 分 )

  * 約 伯 記 26:17-20
  * 列 王 記 上 6:1-7:51 約 伯 記 3:4


  6:11 亞 撒 利 雅 生 亞 瑪 利 雅 、 亞 瑪 利 雅 生 亞 希 突 、

  * 俄 巴 底 亞 書 7:3


  6:12 亞 希 突 生 撒 督 、 撒 督 生 沙 龍 、

  * 申 命 記 9:11 約 書 亞 記 11:11


  6:13 沙 龍 生 希 勒 家 、 希 勒 家 生 亞 撒 利 雅 、

  * 列 王 記 下 22:12-14 約 伯 記 34:14-20; 35:8


  6:14 亞 撒 利 雅 生 西 萊 雅 、 西 萊 雅 生 約 薩 答 。

  * 列 王 記 下 25:18 俄 巴 底 亞 書 7:1 約 書 亞 記 11:11 以 西 結 書 6:11


  6:15 當 耶 和 華 藉 尼 布 甲 尼 撒 的 手 、 擄 掠 猶 大 和 耶 路 撒 冷 人 的 時 候 、 這 約 薩 答 也 被 擄 去 。

  * 俄 巴 底 亞 書 5:2
  * 歷 代 志 上 1:1,12,14; 2:2
  * 列 王 記 下 25:18,21 約 伯 記 36:17-21 那 鴻 書 39:9; 52:12-15,28
  * 歷 代 志 下 4:13 列 王 記 下 14:27 腓 立 比 書 14:27 雅 各 書 15:18


  6:16 利 未 的 兒 子 是 革 順 、 哥 轄 、 米 拉 利 。

  * :1 歷 代 志 下 6:16


  6:17 革 順 的 兒 子 名 叫 立 尼 、 示 每 。

  * 申 命 記 23:7 出 埃 及 記 3:18,21
  * 歷 代 志 下 6:17


  6:18 哥 轄 的 兒 子 是 暗 蘭 、 以 斯 哈 、 希 伯 倫 、 烏 薛 。

  * :2,3; 23:12


  6:19 米 拉 利 的 兒 子 是 抹 利 、 母 示 . 這 是 按 著 利 未 人 宗 族 分 的 各 家 。

  * 申 命 記 23:21; 24:26 歷 代 志 下 6:19
  * 出 埃 及 記 3:20; 26:57,58


  6:20 革 順 的 兒 子 是 立 尼 、 立 尼 的 兒 子 是 雅 哈 、 雅 哈 的 兒 子 是 薪 瑪 、

  * :17
  * :42


  6:21 薪 瑪 的 兒 子 是 約 亞 、 約 亞 的 兒 子 是 易 多 、 易 多 的 兒 子 是 謝 拉 、 謝 拉 的 兒 子 是 耶 特 賴 。

  * :42
  * :41
  * :41


  6:22 哥 轄 的 兒 子 是 亞 米 拿 達 、 亞 米 拿 達 的 兒 子 是 可 拉 、 可 拉 的 兒 子 是 亞 惜 、

  * :2,18 歷 代 志 下 6:21,24


  6:23 亞 惜 的 兒 子 是 以 利 加 拿 、 以 利 加 拿 的 兒 子 是 以 比 雅 撒 、 以 比 雅 撒 的 兒 子 是 亞 惜 、


  6:24 亞 惜 的 兒 子 是 他 哈 、 他 哈 的 兒 子 是 烏 列 、 烏 列 的 兒 子 是 烏 西 雅 、 烏 西 雅 的 兒 子 是 少 羅 。

  * :36


  6:25 以 利 加 拿 的 兒 子 是 亞 瑪 賽 、 和 亞 希 摩 。

  * :35,36 歷 代 志 下 6:24


  6:26 亞 希 摩 的 兒 子 是 以 利 加 拿 、 以 利 加 拿 的 兒 子 是 瑣 菲 、 瑣 菲 的 兒 子 是 拿 哈 、

  * :35 約 珥 書 1:1
  * :34
  * 約 珥 書 1:1


  6:27 拿 哈 的 兒 子 是 以 利 押 、 以 利 押 的 兒 子 是 耶 羅 罕 、 耶 羅 罕 的 兒 子 是 以 利 加 拿 、 以 利 加 拿 的 兒 子 是 撒 母 耳 。

  * :34
  * 約 珥 書 1:1
  * 約 珥 書 1:1,19,20
  * 申 命 記 5:1 但 以 理 書 27:26 創 世 紀 14:20
  * :33 約 珥 書 8:2


  6:29 米 拉 利 的 兒 子 是 抹 利 、 抹 利 的 兒 子 是 立 尼 、 立 尼 的 兒 子 是 示 每 、 示 每 的 兒 子 是 烏 撒 、

  * :19 出 埃 及 記 3:33


  6:30 烏 撒 的 兒 子 是 示 米 亞 、 示 米 亞 的 兒 子 是 哈 基 雅 、 哈 基 雅 的 兒 子 是 亞 帥 雅 。

  * 約 伯 記 34:20


  6:31 約 櫃 安 設 之 後 、 大 衛 派 人 在 耶 和 華 殿 中 管 理 歌 唱 的 事 。

  * 申 命 記 15:16-22,27; 25:1-31
  * 申 命 記 16:1 民 數 記 6:17 士 師 記 132:8,14


  6:32 他 們 就 在 會 幕 前 當 歌 唱 的 差 、 及 至 所 羅 門 在 耶 路 撒 冷 建 造 了 耶 和 華 的 殿 、 他 們 便 按 著 班 次 供 職 。

  * 申 命 記 16:4-6,37-42 士 師 記 68:24,25
  * 約 翰 福 音 5:19
  * :10 列 王 記 上 8:6-13
  * 申 命 記 9:33; 25:7-31 約 伯 記 29:25-30; 31:2; 35:15 俄 巴 底 亞 書 3:10,11; 6:18
  * 約 書 亞 記 11:17-23; 12:27,28,45-47 士 師 記 134:1,2; 135:1-3
  * :33 列 王 記 上 12:6,8 椯闅 瀁儋 瀁僽鍕膼 鍕鍡縺灚 碴鳿.
  * 路 加 福 音 12:11


  6:33 供 職 的 人 、 和 他 們 的 子 孫 記 在 下 面 . 哥 轄 的 子 孫 中 有 歌 唱 的 希 幔 、 希 幔 是 約 珥 的 兒 子 、 約 珥 是 撒 母 耳 的 兒 子 、

  * 申 命 記 15:17,19; 16:41,42; 25:1-5 約 伯 記 5:12; 29:14 士 師 記 88:1 *title
  * :28
  * :28 約 珥 書 1:20,28


  6:34 撒 母 耳 是 以 利 加 拿 的 兒 子 、 以 利 加 拿 是 耶 羅 罕 的 兒 子 、 耶 羅 罕 是 以 列 的 兒 子 、 以 列 是 陀 亞 的 兒 子 。

  * 歷 代 志 下 6:24
  * 約 珥 書 1:1
  * :27
  * 申 命 記 8:20
  * :26


  6:35 陀 亞 是 蘇 弗 的 兒 子 、 蘇 弗 是 以 利 加 拿 的 兒 子 、 以 利 加 拿 是 瑪 哈 的 兒 子 、 瑪 哈 是 亞 瑪 賽 的 兒 子 、

  * :26
  * 約 珥 書 1:1
  * :25


  6:36 亞 瑪 賽 是 以 利 加 拿 的 兒 子 、 以 利 加 拿 是 約 珥 的 兒 子 、 約 珥 是 亞 撒 利 雅 的 兒 子 、 亞 撒 利 雅 是 西 番 雅 的 兒 子 、

  * :24
  * :28
  * 申 命 記 2:8,38,39; 3:12; 6:9,10,11,13,14,36; 9:11 約 伯 記 21:2; 23:1 俄 巴 底 亞 書 7:1,3
  * 約 書 亞 記 3:23,24; 7:7; 8:7; 10:2; 12:33 那 鴻 書 43:2 哈 巴 谷 書 1:6,7,11,19 列 王 記 上 4:2
  * 列 王 記 上 4:5 列 王 記 下 15:6,8 約 伯 記 15:1; 21:2; 22:6; 23:1; 26:17,20; 28:12
  * 約 伯 記 29:12; 31:10,13
  * 申 命 記 2:8
  * :36 約 伯 記 29:12
  * 列 王 記 上 4:2
  * :9
  * 列 王 記 上 4:5
  * 約 伯 記 15:1-8
  * 約 伯 記 21:2
  * 申 命 記 2:38,39
  * 約 伯 記 23:1
  * 約 伯 記 28:12
  * 約 伯 記 22:6; 23:1 列 王 記 下 14:21; 15:1
  * 約 伯 記 26:1
  * 約 伯 記 26:17-20
  * 約 伯 記 31:10,13
  * 約 伯 記 29:12
  * :13,14; 9:11
  * 那 鴻 書 43:2
  * 哈 巴 谷 書 1:7
  * 俄 巴 底 亞 書 7:1
  * 約 書 亞 記 12:32,33
  * 約 書 亞 記 3:23,24
  * 約 書 亞 記 10:2
  * 申 命 記 9:11
  * 約 書 亞 記 11:11
  * 約 伯 記 22:6,7
  * 列 王 記 下 8:29
  * 撒 迦 利 亞 1:1
  * :24


  6:37 西 番 雅 是 他 哈 的 兒 子 、 他 哈 是 亞 惜 的 兒 子 、 亞 惜 是 以 比 雅 撒 的 兒 子 、 以 比 雅 撒 是 可 拉 的 兒 子 、

  * 出 埃 及 記 33:26
  * 歷 代 志 下 6:24
  * :23 歷 代 志 下 6:21-24
  * 創 世 紀 36:5 出 埃 及 記 16:1-35; 26:10,11 士 師 記 42:1; 44:1; 45:1; 49:1 *titles
  * 士 師 記 84:1; 85:1 *titles


  6:38 可 拉 是 以 斯 哈 的 兒 子 、 以 斯 哈 是 哥 轄 的 兒 子 、 哥 轄 是 利 未 的 兒 子 、 利 未 是 以 色 列 的 兒 子 。

  * 歷 代 志 下 6:18 出 埃 及 記 3:19
  * 申 命 記 16:1
  * 創 世 紀 46:11
  * 創 世 紀 29:34
  * 創 世 紀 32:28


  6:39 希 幔 的 族 兄 亞 薩 是 比 利 家 的 兒 子 、 亞 薩 在 希 幔 右 邊 供 職 . 比 利 家 是 示 米 亞 的 兒 子 、

  * 申 命 記 15:17-19; 16:7; 25:2; 26:1 列 王 記 下 18:18 約 伯 記 5:12; 20:14; 29:13,30
  * 約 伯 記 35:15 俄 巴 底 亞 書 2:41; 3:10 約 書 亞 記 7:44; 11:17,22; 12:35,46
  * 士 師 記 50:1; 73:1; 74:1; 75:1; 76:1; 77:1; 78:1; 79:1; 80:1 *titles
  * 士 師 記 81:1; 82:1; 83:1 *titles
  * :31; 25:3
  * :39; 3:20; 9:16; 15:17,23 約 伯 記 28:12 約 書 亞 記 3:4,30; 6:18 以 西 結 書 1:1,7
  * 申 命 記 3:20
  * :39; 15:17
  * 申 命 記 9:16
  * 申 命 記 15:23,24
  * 約 伯 記 28:12
  * 約 書 亞 記 3:4,30
  * 以 西 結 書 1:7
  * 約 伯 記 28:12
  * 申 命 記 3:5


  6:40 示 米 亞 是 米 迦 勒 的 兒 子 、 米 迦 勒 是 巴 西 雅 的 兒 子 、 巴 西 雅 是 瑪 基 雅 的 兒 子 、

  * 哈 巴 谷 書 12:1
  * 那 鴻 書 38:1


  6:41 瑪 基 雅 是 伊 特 尼 的 兒 子 、 伊 特 尼 是 謝 拉 的 兒 子 、 謝 拉 是 亞 大 雅 的 兒 子 、

  * :21
  * :21
  * :21
  * 約 書 亞 記 11:5


  6:42 亞 大 雅 是 以 探 的 兒 子 、 以 探 是 薪 瑪 的 兒 子 、 薪 瑪 是 示 每 的 兒 子 、

  * :21
  * 申 命 記 2:6
  * :20
  * 民 數 記 16:5


  6:43 示 每 是 雅 哈 的 兒 子 、 雅 哈 是 革 順 的 兒 子 、 革 順 是 利 未 的 兒 子 。

  * :20
  * :1,16,17,20; 23:6 創 世 紀 46:11 歷 代 志 下 2:22; 6:16 出 埃 及 記 3:17


  6:44 他 們 的 族 弟 兄 米 拉 利 的 子 孫 、 在 他 們 左 邊 供 職 的 、 有 以 探 、 以 探 是 基 示 的 兒 子 、 基 示 是 亞 伯 底 的 兒 子 、 亞 伯 底 是 瑪 鹿 的 兒 子 、

  * :32,39
  * 創 世 紀 48:13 利 未 記 20:16
  * 申 命 記 2:6; 25:1,3,6
  * 士 師 記 89:1 *title
  * 申 命 記 15:17
  * 約 伯 記 29:12
  * :44 約 伯 記 29:12 俄 巴 底 亞 書 10:26
  * :44
  * 約 伯 記 29:12
  * 俄 巴 底 亞 書 10:26


  6:45 瑪 鹿 是 哈 沙 比 雅 的 兒 子 、 哈 沙 比 雅 是 亞 瑪 謝 的 兒 子 、 亞 瑪 謝 是 希 勒 家 的 兒 子 、

  * 申 命 記 9:14
  * 申 命 記 4:34
  * 列 王 記 下 18:18


  6:46 希 勒 家 是 暗 西 的 兒 子 、 暗 西 是 巴 尼 的 兒 子 、 巴 尼 是 沙 麥 的 兒 子 、

  * 約 書 亞 記 11:12
  * 俄 巴 底 亞 書 2:10
  * :46; 7:34; 8:12
  * :46
  * 申 命 記 7:34
  * 申 命 記 7:32


  6:47 沙 麥 是 末 力 的 兒 子 、 末 力 是 母 示 的 兒 子 、 母 示 是 米 拉 利 的 兒 子 、 米 拉 利 是 利 未 的 兒 子 。

  * 申 命 記 23:23; 24:30 出 埃 及 記 3:20
  * 出 埃 及 記 3:33
  * 申 命 記 23:21,28 創 世 紀 46:11 歷 代 志 下 6:19 出 埃 及 記 3:20,33-36; 4:42; 7:8; 10:17
  * 何 西 阿 書 21:7,34-40
  * 創 世 紀 29:34


  6:48 他 們 的 族 弟 兄 利 未 人 、 也 被 派 辦  神 殿 中 的 一 切 事 。

  * 申 命 記 23:2-32; 25:1-32 26:32 出 埃 及 記 3:1-4:49 5 8:5-26 9 16:9,10 1 18:1-32
  * 申 命 記 12:28


  6:49 亞 倫 和 他 的 子 孫 在 燔 祭 壇 和 香 壇 上 獻 祭 燒 香 、 又 在 至 聖 所 辦 理 一 切 的 事 、 為 以 色 列 人 贖 罪 、 是 照  神 僕 人 摩 西 所 吩 咐 的 。

  * 歷 代 志 下 27:1-8; 30:1-7 但 以 理 書 1:5,7-9; 8:1-20 10:20; 21:1-33 22:33 出 埃 及 記 16:16-50
  * 出 埃 及 記 17:1-13 以 斯 拉 記 18:1-8 歌 林 多 前 書 7:11-14
  * 歷 代 志 下 29:33,36,37; 30:10-16 但 以 理 書 4:20 出 埃 及 記 15:25; 16:46 約 拿 書 33:24 *marg:
  * 以 斯 拉 記 34:5 何 西 阿 書 1:1


  6:50 亞 倫 的 兒 子 是 以 利 亞 撒 、 以 利 亞 撒 的 兒 子 是 非 尼 哈 、 非 尼 哈 的 兒 子 是 亞 比 書 、

  * :3-9; 24:1 歷 代 志 下 6:23; 28:1 但 以 理 書 10:16 出 埃 及 記 3:4,32; 20:26-28; 27:22
  * 俄 巴 底 亞 書 7:1-5; 8:33
  * :4; 9:20


  6:51 亞 比 書 的 兒 子 是 布 基 、 布 基 的 兒 子 是 烏 西 、 烏 西 的 兒 子 是 西 拉 希 雅 、

  * :5


  6:52 西 拉 希 雅 的 兒 子 是 米 拉 約 、 米 拉 約 的 兒 子 是 亞 瑪 利 雅 、 亞 瑪 利 雅 的 兒 子 是 亞 希 突 、

  * :6,7


  6:53 亞 希 突 的 兒 子 是 撒 督 、 撒 督 的 兒 子 是 亞 希 瑪 斯 。

  * :8; 12:28; 23:16; 24:3,31 約 珥 書 2:35 民 數 記 8:17; 15:24-27,35,36
  * 民 數 記 17:15-17; 20:25 列 王 記 上 1:8,26,34; 2:35; 4:4 雅 歌 44:15


  6:54 他 們 的 住 處 按 著 境 內 的 營 寨 、 記 在 下 面 . 哥 轄 族 亞 倫 的 子 孫 先 拈 鬮 得 地 .

  * 出 埃 及 記 35:1-8 何 西 阿 書 21:3-8
  * 創 世 紀 25:16 出 埃 及 記 31:10 士 師 記 69:25 箴 言 18:10,11 約 翰 福 音 3:8
  * 何 西 阿 書 21:4,5
  * 何 西 阿 書 21:4


  6:55 在 猶 大 地 中 得 了 希 伯 崙 、 和 四 圍 的 郊 野 、

  * 何 西 阿 書 14:13; 15:13; 21:11-13 利 未 記 1:20


  6:56 只 是 屬 城 的 田 地 和 村 莊 、 都 為 耶 孚 尼 的 兒 子 迦 勒 所 得 。

  * 何 西 阿 書 14:13; 15:13
  * 申 命 記 4:15


  6:57 亞 倫 的 子 孫 得 了 逃 城 希 伯 崙 、 又 得 了 立 拿 與 其 郊 野 、 雅 提 珥 、 以 實 提 莫 、 與 其 郊 野 、

  * 約 珥 書 22:10 約 伯 記 31:15
  * 出 埃 及 記 35:13-15 何 西 阿 書 20:7-9
  * 何 西 阿 書 10:29; 15:42; 21:13,14
  * 申 命 記 4:17 何 西 阿 書 15:48


  6:58 希 崙 與 其 郊 野 、 底 璧 與 其 郊 野 、

  * 何 西 阿 書 15:51; 21:15
  * 何 西 阿 書 15:51; 21:15
  * 何 西 阿 書 10:3,38; 12:13; 15:49


  6:59 亞 珊 與 其 郊 野 、 伯 示 麥 與 其 郊 野 。

  * 申 命 記 4:32 何 西 阿 書 15:42; 21:16
  * 何 西 阿 書 15:10; 21:16 約 珥 書 6:12-19 那 鴻 書 43:13


  6:60 在 便 雅 憫 支 派 的 地 中 、 得 了 迦 巴 與 其 郊 野 、 阿 勒 篾 與 其 郊 野 、 亞 拿 突 與 其 郊 野 . 他 們 諸 家 所 得 的 城 共 十 三 座 。

  * 申 命 記 8:6 何 西 阿 書 18:24; 21:17 約 珥 書 13:3
  * 何 西 阿 書 21:18
  * :60
  * 何 西 阿 書 21:18
  * 申 命 記 8:36; 9:42
  * 申 命 記 7:8
  * 申 命 記 7:8 列 王 記 上 2:26 傳 道 書 10:30 那 鴻 書 1:1; 11:23; 37:12
  * 何 西 阿 書 10:2; 15:55; 21:16,17 申 命 記 14:16
  * :1,2,18,33
  * :66 何 西 阿 書 21:4,5,20-26
  * 何 西 阿 書 14:2
  * 何 西 阿 書 21:26


  6:62 革 順 族 、 按 著 宗 族 、 在 以 薩 迦 支 派 的 地 中 、 亞 設 支 派 的 地 中 、 拿 弗 他 利 支 派 的 地 中 、 巴 珊 內 瑪 拿 西 支 派 的 地 中 、 得 了 十 三 座 城 。

  * :71-76 歷 代 志 下 2:22 何 西 阿 書 21:27-33


  6:63 米 拉 利 族 、 按 著 宗 族 拈 鬮 、 在 流 便 支 派 的 地 中 、 迦 得 支 派 的 地 中 、 西 布 倫 支 派 的 地 中 、 得 了 十 二 座 城 。

  * :77-81 創 世 紀 46:11 出 埃 及 記 3:20 何 西 阿 書 21:7,34-40


  6:64 以 色 列 人 將 這 些 城 與 其 郊 野 、 給 了 利 未 人 。

  * 何 西 阿 書 21:41,42
  * 出 埃 及 記 35:2-5


  6:65 這 以 上 錄 名 的 城 、 在 猶 大 、 西 緬 、 便 雅 憫 、 三 支 派 的 地 中 . 以 色 列 人 拈 鬮 給 了 他 們 。

  * :57-60


  6:66 哥 轄 族 中 、 有 幾 家 在 以 法 蓮 支 派 的 地 中 也 得 了 城 邑 、

  * :61 何 西 阿 書 21:20-26


  6:67 在 以 法 蓮 山 地 、 得 了 逃 城 示 劍 與 其 郊 野 、 又 得 了 基 色 與 其 郊 野 、

  * 創 世 紀 33:18; 35:4 何 西 阿 書 20:7; 21:21
  * 何 西 阿 書 12:12; 16:3,10; 21:21 列 王 記 上 9:16


  6:68 約 緬 與 其 郊 野 、 伯 和 崙 與 其 郊 野 、

  * 申 命 記 6:68 列 王 記 上 4:12
  * 何 西 阿 書 21:22
  * 何 西 阿 書 10:10,11; 16:5 約 珥 書 13:18


  6:69 亞 雅 崙 與 其 郊 野 、 迦 特 臨 門 與 其 郊 野 。

  * 何 西 阿 書 10:12
  * 何 西 阿 書 21:24
  * 何 西 阿 書 21:24,25


  6:70 哥 轄 族 其 餘 的 人 在 瑪 拿 西 半 支 派 的 地 中 、 得 了 亞 乃 與 其 郊 野 、 比 連 與 其 郊 野 。
  * 何 西 阿 書 21:25
  * 出 埃 及 記 22:5
  * 何 西 阿 書 17:11
  * 利 未 記 1:27


  6:71 革 順 族 、 在 瑪 拿 西 半 支 派 的 地 中 、 得 了 巴 珊 的 哥 蘭 與 其 郊 野 、 亞 斯 他 錄 與 其 郊 野 。

  * 以 斯 拉 記 4:43 何 西 阿 書 20:8; 21:27
  * 出 埃 及 記 21:33 何 西 阿 書 12:4 列 王 記 上 4:13
  * 以 斯 拉 記 1:4 何 西 阿 書 9:10; 21:27
  * 利 未 記 2:13


  6:72 又 在 以 薩 迦 支 派 的 地 中 、 得 了 基 低 斯 與 其 郊 野 、 大 比 拉 與 其 郊 野 、

  * 何 西 阿 書 15:23; 19:37; 21:32 利 未 記 4:9
  * 何 西 阿 書 19:12; 21:28,29


  6:73 拉 末 與 其 郊 野 、 亞 年 與 其 郊 野 。

  * 以 斯 拉 記 4:43 何 西 阿 書 20:8 申 命 記 6:73,80


  6:74 在 亞 設 支 派 的 地 中 、 得 了 瑪 沙 與 其 郊 野 、 押 頓 與 其 郊 野 、

  * 何 西 阿 書 19:26; 21:30


  6:75 戶 割 與 其 郊 野 、 利 合 與 其 郊 野 。

  * 申 命 記 6:75 何 西 阿 書 19:34
  * 何 西 阿 書 19:25,26; 21:31


  6:76 在 拿 弗 他 利 支 派 的 地 中 、 得 了 加 利 利 的 基 低 斯 與 其 郊 野 、 哈 們 與 其 郊 野 、 基 列 亭 與 其 郊 野 。

  * 何 西 阿 書 12:22; 19:37; 20:7; 21:32 利 未 記 4:6
  * 何 西 阿 書 19:35,37; 21:32
  * 出 埃 及 記 32:37


  6:77 還 有 米 拉 利 族 的 人 、 在 西 布 倫 支 派 的 地 中 、 得 了 臨 摩 挪 與 其 郊 野 、 他 泊 與 其 郊 野 。

  * 何 西 阿 書 21:34-39
  * 何 西 阿 書 19:12,13; 21:34,35
  * 列 王 記 下 5:18
  * 利 未 記 4:6
  * 以 斯 拉 記 4:41-43 何 西 阿 書 20:8; 21:36
  * 申 命 記 6:78 何 西 阿 書 13:18 那 鴻 書 48:21 何 西 阿 書 21:36,37


  6:79 基 底 莫 與 其 郊 野 、 米 法 押 與 其 郊 野 、

  * 何 西 阿 書 13:18
  * 何 西 阿 書 13:18


  6:80 又 在 迦 得 支 派 的 地 中 、 得 了 基 列 的 拉 末 與 其 郊 野 、 瑪 哈 念 與 其 郊 野 、

  * :73 何 西 阿 書 21:38,39 列 王 記 上 22:3-28 列 王 記 下 9:1
  * 創 世 紀 32:2 何 西 阿 書 21:38 民 數 記 17:24,27; 19:32


  6:81 希 實 本 與 其 郊 野 、 雅 謝 與 其 郊 野 。

  * 出 埃 及 記 21:25; 32:37 以 斯 拉 記 2:24 何 西 阿 書 13:26 約 書 亞 記 9:22 路 得 記 7:4
  * 出 埃 及 記 32:1,3 何 西 阿 書 13:25; 21:39

  GOTO NEXT CHAPTER - TSK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET