Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - PSALMS 25

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  25:1 Davidov. $ALEF K tebi, Jahve, uzdiem duu svoju, $BET

  25:2 u tebe se uzdam, Boe moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dumani! $GIMEL

  25:3 Koji se u tebe uzdaju, postidjet se nee: postidjet e se koji se lako iznevjere. $DALET

  25:4 Pokai mi, Jahve, svoje putove, naui me svojim stazama! $HE

  25:5 Istinom me svojom vodi i poui me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: $VAU u tebe se pouzdajem svagda. $ZAJIN

  25:6 Spomeni se, Jahve, svoje njenosti i ljubavi svoje dovijeka. $HET

  25:7 Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve! $TET

  25:8 Jahve je sama dobrota i pravednost: grenike on na put privodi. $JOD

  25:9 On ponizne u pravdi vodi i ui malene putu svome. $KAF

  25:10 Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji uva Savez njegov i propise. $LAMED

  25:11 Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. $MEM

  25:12 Ima li koga da se boji Jahve? On e ga pouiti kojim e putem krenuti. $NUN

  25:13 Dua e mu u srei poivati, a potomci e njegovi zaposjesti zemlju. $SAMEK

  25:14 Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima. $AJIN

  25:15 K Jahvi su svagda oi moje upravljene, jer mi nogu izvlai iz zamke. $PE

  25:16 Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. $SADE

  25:17 Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me!

  25:18 Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje! $RE

  25:19 Pogledaj dumane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mrnjom estokom mrze. $IN

  25:20 uvaj duu moju, izbavi me: neu se postidjeti, jer se tebi utekoh. $TAU

  25:21 Nedunost i estitost nek' me tite, jer u tebe se uzdam, o Jahve.

  25:22 Izbavi, Boe, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .