Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - PSALMS 18

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  18:1 (Cqtre mai marele ckntqreyilor. Un psalm al lui David, robul Domnului. El a spus Domnului cuvintele ckntqrii acesteia, cknd l -a scqpat Domnul din mkna tuturor vrqjmawilor sqi wi din mkna lui Saul. El a zis:) ,,Te iubesc din inimq, Doamne, tqria mea!

  18:2 Doamne, Tu ewti stknca mea, cetqyuia mea, izbqvitorul meu! Dumnezeule, Tu ewti stknca mea, kn care mq ascund, scutul meu, tqria care mq scapq, wi kntqritura mea!

  18:3 Eu strig: ,Lqudat sq fie Domnul!` wi sknt izbqvit de vrqjmawii mei.

  18:4 Mq knconjuraserq legqturile moryii, wi mq kngroziserq rkurile pieirii;

  18:5 mq knfqwuraserq legqturile mormkntului, wi mq prinseserq layurile moryii.

  18:6 Dar, kn strkmtorarea mea, am chemat pe Domnul, wi am strigat cqtre Dumnezeul meu: din locawul Lui, El mi -a auzit glasul, wi strigqtul meu a ajuns pknq la El, pknq la urechile Lui.

  18:7 Atunci s`a sguduit pqmkntul wi s`a cutremurat, temeliile munyilor s`au miwcat, wi s`au clqtinat, pentru cq El se mkniase.

  18:8 Din nqrile Lui se ridica fum, wi un foc mistuitor iewea din gura Lui: cqrbuni aprinwi ykwneau din ea.

  18:9 A plecat cerurile, wi S`a pogorkt: un nor gros era supt picioarele Lui.

  18:10 Cqlqrea pe un heruvim, wi sbura, venea plutind pe aripile vkntului.

  18:11 Kntunerecul Wi -l fqcuse knvelitoare, iar cortul Lui, kmprejurul Lui, erau niwte ape kntunecoase wi nori negri.

  18:12 Din strqlucirea, care se rqsfrkngea knaintea Lui, ieweau nori, cari aruncau grindinq wi cqrbuni de foc.

  18:13 Domnul a tunat kn ceruri, Cel Prea Knalt a fqcut sq -I rqsune glasul, cu grindinq wi cqrbuni de foc.

  18:14 A aruncat sqgeyi wi a risipit pe vrqjmawii mei, a knmulyit loviturile trqsnetului wi i -a pus pe fugq.

  18:15 Atunci s`a vqzut albia apelor, wi s`au descoperit temeliile lumii, la mustrarea Ta, Doamne, la vuietul suflqrii nqrilor Tale.

  18:16 El Wi -a kntins mkna de sus, m`a apucat, m`a scos din apele cele mari; Ps. 144. 7.

  18:17 m`a izbqvit de protivnicul meu cel puternic, de vrqjmawii mei, cari erau mai tari deckt mine.

  18:18 Ei nqvqliserq deodatq peste mine kn ziua strkmtorqrii mele; dar Domnul a fost sprijinul meu.

  18:19 El m`a scos la loc larg, wi m`a scqpat, pentrucq mq iubewte.

  18:20 Domnul mi -a fqcut dupq neprihqnirea mea, mi -a rqsplqtit dupq curqyia mknilor mele:

  18:21 cqci am pqzit cqile Domnului, wi n`am pqcqtuit kmpotriva Dumnezeului meu.

  18:22 Toate poruncile Lui au fost knaintea mea, wi nu m`am depqrtat dela legile Lui.

  18:23 Am fost fqrq vinq fayq de El, wi m`am pqzit de fqrqdelegea mea.

  18:24 Deaceea, Domnul mi -a rqsplqtit dupq neprihqnirea mea, dupq curqyia mknilor mele knaintea ochilor Lui.

  18:25 Cu cel bun Tu Te arqyi bun, cu omul neprihqnit Te arqyi neprihqnit;

  18:26 cu cel curat Te arqyi curat, wi cu cel stricat Te poryi dupq stricqciunea lui.

  18:27 Tu mkntuiewti pe poporul care se smerewte, wi smerewti privirile trufawe.

  18:28 Da, Tu kmi aprinzi lumina mea. Domnul, Dumnezeul meu, kmi lumineazq kntunerecul meu.

  18:29 Cu Tine mq nqpustesc asupra unei owti knarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid kntqrit.

  18:30 Cqile lui Dumnezeu sknt desqvkrwite, Cuvkntul Domnului este kncercat: El este un scut pentru toyi cei ce aleargq la El.

  18:31 Cqci cine este Dumnezeu, afarq de Domnul, wi cine este o stkncq, afarq de Dumnezeul nostru?

  18:32 Dumnezeu mq kncinge cu putere, wi mq povqyuiewte pe calea cea dreaptq.

  18:33 El kmi face picioarele ca ale cerboaicelor, wi mq aweazq pe knqlyimile mele

  18:34 El kmi deprinde mknile la luptq, awa cq brayele mele kntind arcul de aramq.

  18:35 Tu kmi dai scutul mkntuirii Tale, dreapta Ta mq sprijinewte, wi kndurarea Ta mq face mare.

  18:36 Tu lqrgewti drumul supt pawii mei, wi nu-mi alunecq glesnele.

  18:37 Urmqresc pe vrqjmawii mei, ki ajung, wi nu mq kntorc pknq nu -i nimicesc.

  18:38 Ki zdrobesc, de nu pot sq se mai ridice: ei cad supt picioarele mele.

  18:39 Tu mq kncingi cu putere pentru luptq, wi rqpui pe protivnicii mei supt picioarele mele.

  18:40 Tu faci pe vrqjmawii mei sq dea dosul knaintea mea, wi eu nimicesc pe cei ce mq urqsc.

  18:41 Ei strigq, dar n`are cine sq -i scape! Strigq cqtre Domnul, dar nu le rqspunde!

  18:42 Ki pisez ca praful, pe care -l ia vkntul, ki calc kn picioare ca noroiul de pe uliye.

  18:43 Tu mq scapi din neknyelegerile poporului; mq pui kn fruntea neamurilor; un popor, pe care nu -l cunoawteam, kmi este supus.

  18:44 El ascultq de mine la cea dintki poruncq, fiii strqinului mq linguwesc.

  18:45 Fiilor strqinului li se moaie inima de mine, wi ies tremurknd din cetqyuile lor.

  18:46 Trqiascq Domnul, wi binecuvkntatq sq fie Stknca mea! Mqrit sq fie Dumnezeul mkntuirii mele,

  18:47 Dumnezeu, rqzbunqtorul meu, care kmi supune popoarele,

  18:48 wi mq izbqvewte de vrqjmawii mei! Tu mq knalyi mai pesus de protivnicii mei, mq scapi de omul asupritor.

  18:49 Deaceea, Doamne, Te voi lquda printre neamuri, voi cknta spre slava Numelui Tqu.

  18:50 El dq mari izbqviri kmpqratului Squ, wi dq kndurare unsului Squ: lui David, wi seminyei lui, pe vecie.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск