Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - JUDE 1

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  1:1 Sura toi ngkai aku' Yudas, batua Yesus Kristus pai' ompi' -na Yakobus, kupakatu tilou hi ompi' -ompi' to nakio' Alata'ala to Tuama jadi' ntodea-na. Napoka'ahi' -koi pai' napewili' oa' -koi duu' hi karata-na nculii' mpai' Yesus Kristus.

  1:2 Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala bona nawai' -koi kawoo-woria' rasi', kalompea' tuwu' pai' ahi' -na.

  1:3

  1:4 Ompi' -ompi' to kupe'ahi'! Patuju-ku lomo' -na, ke mpo'uki' -kokoi sura mpotompo'wiwi kalompea' to tarata hangkaa-ngkania ngkai Alata'ala. Aga wae lau, kurasai hewa ria to mpewuku-a mpobalii' patuju-ku to lomo' -na. Apa' ria tauna to mesua' hi laintongo' -ta to ngkeni tudui' to sala'. Toe pai' ku'uli', agina ku'uki' -kokoi sura to mporohoi nono-ni bona ni'ewa-ra to mpokeni tudui' to sala' toe. Apa' Alata'ala mpoparata tudui' to makono hi hawe'ea tauna to napobagia bona tapangala', pai' tudui' toe uma ma'ala rabalii'. Tauna to mpokeni tudui' to sala' toera, mesua' -ramo hi laintongo' -ta, ra'uli' ompi' hampepangalaa' -ta moto-ra. Ntaa' we'i uma-radi mengkoru hi Alata'ala-e. Ra'uli' -rana, ma'ala moto-ta mpe'ohai konoa nono-ta to dada'a, apa' ma'ahi' -i Alata'ala. Dada'a lia tudui' -ra toe, apa' mpomewoli' lau-ra tudui' kabula rala-na Alata'ala, pai' ncapuaka-ra Magau' pai' Pue' -ta to hadua lau-wadi, Hi'a-mi Yesus Kristus. Bate rahuku' -ra mpai' guru to boa' toera. Ngkai owi, ria ami' nabi to mpolowa huku' to napakatantu-raka Alata'ala.

  1:5 Jadi' ompi' -ompi', kakoo-kono-na ni'inca moto hawe'ea toi-e. Aga nau' wae, doko' kupopokiwoii-koi beiwa pehuku' -na Pue' Ala hi tauna to dada'a gau' -ra. Owi Pue' mpobahaka ntodea to Yahudi ngkai tana' Mesir. Tapi' ngkabokoa' -na ria-ra to uma mpopangala' -i. Jadi' napatehi-ra hantongo' hi papada to wao'.

  1:6 Kiwoi wo'o mala'eka owi hi suruga. Hantongo' -ra mpoliu kotoa kuasa-ra, pai' -ra mpalahii po'ohaa' -ra. Pue' mpohilu' mala'eka toera hante rante to uma ria kaduu-dupea' -na, napotuhu-ra hi rala po'ohaa' to mobengi. Hi ria-ra rapotuhu ncuu duu' -na rata mpai' tempo-na nabotuhi kara-kara-ra hi eo pehukua' to mewulungahi.

  1:7 Kiwoi wo'o ngata Sodom pai' Gomora owi hante ngata-ngata to ntololikia-na. Pue' ngata toera mpobabehi gau' to dada'a hewa mala'eka toe we'i. Mogau' sala' -ra pai' mpobabehi-ra gau' to dada'a lia, duu' -na ngata-ra raropuhi hante apu. Pehuku' -na Alata'ala hi to Sodom pai' to Gomora toe jadi' tonco hi hawe'ea tauna, pai' ma'ala rarapai' -ki apu naraka to uma ria ka'oraa-na, to mpohuku' hawe'ea bali' Alata'ala.

  1:8 Jadi', nau' wae-mi pehuku' -na Alata'ala hi tauna to dada'a gau' -ra owi, bate dada'a oa' -wadi gau' -ra to mpokeni tudui' to sala' tempo toi-e. Lutu-ra-damo mpoinono tudui' -ra to sala', pai' tudui' -ra to sala' toe mpokeni-ra mpobaboi' woto-ra moto hante pogau' -ra to sala'. Uma-ra mposaile' kuasa Alata'ala, pai' -ra mporuge' hawe'ea to mobaraka' to hi suruga.

  1:9 Hiaa' bangku' Mikhael moto-hawoe', to mpotadulakoi hawe'ea mala'eka, uma-i daho' mporuge' ba mpokamaro Magau' Anudaa'. Nto'u kamate-na nabi Musa, momehono' -ra mpome'agoi woto-na Musa ba hema-ra to mpo'ala'. Mikhael, uma-i daho' mpokamaro Magau' Anudaa' hante kuasa-na moto. Sampale-di na'uli' -ki: "Pue' moto mpai' to mpokaroe-ko!"

  1:10 Hiaa' guru to boa' toera-rana, mporuge' -ra anu mobaraka' to uma ra'incai. To ra'inca-na, kabua' -bua' kehi-ra to hewa binata to uma ria pekiri-ra. Pai' ngkai kehi-ra toe-mi mpai', pai' alaa-na mporata huku' -ra.

  1:11 Silaka-rada! Mpotuku' -ra ohea to natara Kain owi. Mpo'uhi-ra gau' Bileam, apa' nau' ra'inca kamasala' -na babehia-ra, rababehi oa' apa' mpokahina-ra doi. Mpo'ewa-ra Alata'ala hewa Korah owi, pai' ngkai pe'ewa-ra toe bate mate-ra mpai', nahuku' Alata'ala hewa Korah owi.

  1:12 Hi poromua-ni, guru to boa' toera ngkoni' moto hangkaa-ngkania hante koi', ntani' hewa doo-ni moto, aga me'eai' lia kehi-ra. Mokalila' -ra-damo ngkoni' hi poromua-ni nakeni kajampa-ra, pai' -ra mpenonoi woto-ra moto-wadi. Hira' toe hewa limu' to motiti aga uma ngkeni uda, apa' waro wae-wadi nawui ngolu'. Hira' hewa kaju to uma mowua' hi tempo-na, toe pai' rawuka lau-mi, alaa-na bangi.

  1:13 Hira' hewa ue to ngkilimue pai' ngkeni wori' momo, apa' mpopehuwu-ra gau' to me'eai'. Hira' hewa betue' to uma monoa' pomako' -ra: ra'uli' -rana mpokeni-ra kabajaa, ntaa' mpokeni tauna puha lau-ra-wadi! Alata'ala mporodo-raka po'ohaa' to mobengi riki. Mo'oha' hi ria-ramo mpai' duu' kahae-hae-na.

  1:14 Ria lolita nabi Henokh owi to mpolowa pehuku' -na Alata'ala hi guru to boa' to tuwu' tempo toi. Henokh toei, muli Adam kapitu lapi-na. Na'uli' hewa toi: "Mpu'u-mpu'u tumai-i mpai' Pue' hante topetuku' -na to moroli' to moncobu-ncobu kawori' -ra.

  1:15 Tumai-i mpohurai kara-kara hawe'ea tauna, pai' mpohuku' hawe'ea tauna topesapuaka ngkai hawe'ea pesapuaka-ra. Nahuku' -ra topojeko' to mposapuaka-i, nahiwili-raka hawe'ea lolita peruge' -ra mporuge' -i." Hewa toe lolita Henokh owi mpolowa pehuku' Alata'ala hi tauna to mposapuaka-i.

  1:16 Guru to boa' toera ntora ngkunuti pai' metuntui'. Mpotuku' -ra kahinaa-ra to dada'a. Molangko nono-ra mpololita hawe'ea babehia-ra, pai' -ra mpolinuruhi doo doko' mpo'ala' nono-ra bona ngalai' ria rasi' -ra.

  1:17 Aga koi' ompi' -ku to kupe'ahi', kiwoi-koi napa to ra'uli' mperi'ulu-mi suro-suro Pue' -ta Yesus Kristus.

  1:18 Jau ra'uli' -kokoi hewa toi: hi eo-eo kamohua' Eo Kiama tohe'i, ria-ra tauna to mpopo'ore' pepangala' -ta. Mpotuku' -ra kahinaa-ra to dada'a, pai' uma-ra mengkoru hi Alata'ala.

  1:19 Tauna to hewa toe-ramo to mpobabehi pogaaa' hi doo. Uma-ra nakuasai Inoha' Tomoroli', nakuasai konoa nono-ra moto-ra-wadi.

  1:20

  1:21 Aga koi' ompi' -ku to kupe'ahi'! Napoka'ahi' -koi Alata'ala. Jadi', pelompehi mpu'u-koi bona tida-koi hi rala ahi' -na toe. Neo' nibahakai mome'apui ngkanono bona moroho pepangala' -ni-- apa' tudui' to tapangala' toi moroli' mpu'u. Mosampaya oa' -koi hante petete' Inoha' Tomoroli'. Pai' mpopea rasi' to nawai' -taka mpai' Pue' -ta Yesus Kristus ane tumai-ipi. To nawai' -taka mpai', katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na.

  1:22 Ane ria tauna to morara' -pidi pepangala' -ra, poka'ahi' -ra-rawo.

  1:23 Ane ria-ra to meleli' ngkai pepangala' -ra, tete' -ra nculii' bona mporata-ra kalompea', niponcawa hewa mpe'alai' -ra ngkai apu. Aga ria wo'o tauna to gaga jeko' -ra, to mpotuku' kahinaa nono-ra to dada'a. Poka'ahi' wo'o-ra-rawo, aga mojaga-koi bona neo' -koi tepohikenii hi rala jeko' -ra. Poka'ahi' -ra topojeko', tapi' pokahuku' jeko' -ra, niponcawa pohea to babo'.

  1:24 Une' -imi Alata'ala, apa' mokuasa-i mpewili' -ta bona neo' -ta monawu', duu' -na mokore-ta mpai' hi nyanyoa-na hi rala kabajaa-na, uma mpai' ria kasalaia' -ta pai' goe' nono-ta.

  1:25 Hadua-na Hi'a-wadi Alata'ala, Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta hante petolo' -na Yesus Kristus Pue' -ta. Tapomobohe hanga' -na apa' Hi'a-wadi to ncola, to bohe tuwu' -na, to mobaraka' pai' to mokuasa, ngkai owi, wae lau, pai' duu' kahae-hae-na. Amin!

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari