Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - REVELATION 1

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  1:1 Ihi' sura toi mpololita napa to napopehuwu Yesus Kristus. Alata'ala mpohubui Yesus Kristus mpopehuwu toe hi kita' batua-batua-na, bona ta'inca napa mpai' to kana sohi' madupa'. Yesus mposuro mala'eka-na mpopohiloi hawe'ea toe hi aku' Yohanes, batua-na.

  1:2 Aku' toi-mi to mpo'uki' hawe'ea to kuhilo toe, mpo'uli' -kokoi Lolita Alata'ala pai' Lolita Posabi' ngkai Yesus Kristus.

  1:3 Marasi' -i tauna to mpobasa lolita pelowa toi, pai' marasi' wo'o-ra to mpo'epe pai' mpotuku' napa to te'uki' hi rala-na, apa' neo' rata-mi kadupa' -na.

  1:4 Sura toi ngkai aku', Yohanes, kupakatu hi topetuku' Yesus to mo'oha' hi pitu ngata to hi propinsi Asia. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala bona nagane' -koi ngkai kabula rala-na pai' nawai' -koi kalompea' tuwu'. Pegane' toi ngkai Alata'ala to ria ngkai lomo' -na, to ria wae lau, pai' to ria duu' kahae-hae-na. Pai' pegane' toi ngkai Inoha' Alata'ala to Pitu, to ria hi nyanyoa Pohuraa Alata'ala,

  1:5 pai' ngkai Yesus Kristus. Yesus Kristus toe, Hi'a-mi Sabi' to tida, Hi'a-mi to lomo' -na tuwu' nculii' ngkai kamatea, Hi'a-mi Pangkeni to mpoparentai hawe'ea magau' hi dunia'. Yesus mpoka'ahi' -ta, pai' hante raa' ngkai kamate-na nabahaka-tamo ngkai jeko' -ta,

  1:6 pai' napajadi' -ta ntodea-na hi rala Kamagaua' -na, napajadi' -ta imam to mpokamu bago mpepue' hi Alata'ala Tuama-na. Yesus Kristus toe-imi to bohe tuwu' -na pai' to mokuasa duu' kahae-hae-na. Amin!

  1:7 Hilo! Etu-i tumai hi rala limu'! Hawe'ea tauna mpai' mpohilo-i, rata-rata hi tauna to mpojalo-i owi. Pai' hawe'ea tauna hi dunia' motantangi' mpohilo-i. Wae mpu'u! Amin!

  1:8 Na'uli' Pue' Alata'ala: "Aku' -mi to lomo' -na pai' to ka'omea-na. Ria ami' -a ngkai lomo' -na, ria-a wae lau, pai' bate ria ncuu-a duu' kahae-hae-na. Meliu kuasa-ku ngkai hawe'ea."

  1:9 Aku' Yohanes, ompi' -ni hi rala Yesus. Hibalia karabalinai' -ta sabana petuku' -ta hi Yesus, hibalia kamporata-ta bagia hi rala Kamagaua' -na Yesus, pai' hibalia wo'o kantaha-ta mpotodohaka pebalinai' toe. Rapatani' -a hi lewuto' to rahanga' Patmos apa' mpokarebai-a Lolita Alata'ala pai' mpangaku' -a Kayesus-na Pue' -ku.

  1:10 Nto'u Eo Pue', nakuasai-ama Inoha' Tomoroli', pai' ku'epe tono' hi tilingkuria-ku libu' tauna to mololita. Bohe moni libu' -na toe, hewa moni sangkakala.

  1:11 Na'uli' -ka topololita toei: "Napa to nuhilo, uki' -mi hi sura pai' pakatu hilou hi topetuku' -ku to mo'oha' hi pitu ngata tohe'ira: hi Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Filadelfia pai' Laodikia."

  1:12 Kamewili' -ku tono' hi tilingkuria-ku doko' mpohilo hema to mpololitai-a, kuhilo-kuwo pitu meha' witi' lampu to rababehi ngkai bulawa.

  1:13 Hi laintongo' witi' lampu toe, kuhilo hadua tauna to molence hewa Ana' Manusia'. Pohea-na baju to moloe rata hi witi' -na pai' tehoo' hi hunamu-na hante koloro bulawa.

  1:14 Woo' hante wuluwoo' -na bula ngea' hewa kapa', mata-na mehini hewa apu to wewo'.

  1:15 Witi' -na meringkila' hewa ngkala to lako' rawulu' pai' to morea' hi rala apu. Libu' -na pagugu' -damo hewa moni ue to bohe.

  1:16 Pale ka'ana-na ngkakamu pitu meha' betue', pai' ngkai nganga-na mehupa' hamata piho' to baka' ntimalia. Lio-na mehini hewa eo mpo'eo to ngkerepa'.

  1:17 Wae kakuhilo-na, kamodungka-kumi tetumpopo' hi nyanyoa-na, hewa tauna to mate-ama. Ngkai ree, nadampa pale ka'ana-na hi woto-ku, pai' na'uli' -ka: "Neo' me'eka'. Aku' -mi to lomo' -na pai' to ka'omea-na.

  1:18 Aku' to tuwu'. Mate-a owi, aga tuwu' nculii' -ama, pai' oi-ama, tuwu' liu-liu-ama. Aku' to mpokuasai kamatea pai' po'ohaa' tomate.

  1:19 Jadi', uki' -mi napa to nuhilo, napa to jadi' tempo toi, pai' napa to jadi' ngkabokoa'.

  1:20 Ane betue' to pitu to nuhilo hi pale ka'ana-ku pai' witi' lampu bulawa to pitu, ko'ia nu'incai batua-na. Jadi', kupakanoto-koko: betue' to pitu mpowalatu mala'eka to mpewili' topetuku' -ku to mo'oha' hi ngata to pitu mola'. Pai' witi' lampu to pitu mpowalatu topetuku' -ku hi ngata to pitu mola'.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari